Training Interactieve Vaardigheid


Deze trainingen zijn primair op een bezonnen deëscalatiegedrag gericht, invloednemend op verbale en non-verbale communicatie.

Het grondslag van deze professionele stages is het CoreMunication®-concept van Sifu Frank Schäfer. Hij vergeleek de 'oude filosofieën' met diverse 'moderne communicatiewetenschappen' en ontwikkelde zo een eigen interactieleidraad.

De op de CM drie invloedrijkste: het confuciaanse Tschung Yung, het Taoïsme en Huter's Kallisofie;
de voor de CM drie interessantste: Dr. Roger's CCT, Dr. Rosenberg's NVC en Dr. Gordon's PET.

Het Duitstalige boek 'CoreMunication' is al in 2001 verschenen, Nederlandse en Engelse edities zijn er voor de toekomst gepland.

De thema's zijn o.a.:

* Wat houdt het 3x3 CM-model in?
* Waarom bestaan er drie interactiefasen?
* Hoeveel basisinteractieelementen zijn noodzakelijk?
* Wat zijn er de vier verschillede territoria, ook in de 'sociale maatschappij'?
* Wat is het verschil tussen de vier CM-reactie- en CM-actie principes?
* Hoeveel kunnen referenties uiteindelijk waard zijn?
* Waarom is de zelfverkenning 'het enige' wat daadwerkelijk nodig is?
* Hoe zit dat met adrenaline en de vier instincten tijdens de dialoogpogingen?
* Tschung Yung of CoreMunication kiezen?

Het streven hierbij is deëscalatie-invloed. Vooral de communicatieve uitwerking op kritische situaties krijgt hier de klemtoon; het is precies die fase, die net voor het inzetten van de BlitzDefence-strategie, of ook de lichamelijke confrontatie, ligt.

Het college Interactieve vaardigheid is een haast optimale keuze voor het vervolg van de SCD-weerbaarheidstrainingen.