Opmerking betreffende NWTO-werkcolleges en WT-leerlingengraad-examens:


Zoals jullie misschien weten zijn wij nu in meer dan 70 landen vertegenwoordigd (bijna legendarisch te noemen zijn de inmiddels ruim 1.500 WT-scholen in Duitsland).

Om wereldwijd een bepaalde standaard te kunnen behouden, is een regelmatige contact met de betreffende WT'ers nodig; in de WT-wereld gebeurt deze ontmoeting vaak via werkcolleges. Hier kan men o.a. in contact met andere toppers uit de WT- en Escrima-wereld komen en ook waardevolle ervaringen uitwisselen en zijn eigen niveau vergelijken en verbeteren.

Vaak zijn op de werkcolleges WT-leerlingen van andere scholen aanwezig, zo is een ontmoeting met WT-beoefenaars uit andere steden en landen mogelijk, de "WT-clan" is tenslotte een wereldwijde familie.
Af en toe heeft de NWTO ook speciale gasten uitgenoodigt om speciale werkcolleges voor de NWTO te houden. Great Grandmaster Leung Ting staat al een tijdje heel boven op de lijst voor het volgende 'Special Event'. Om de wachttijd op jullie "Si-Jo" 'te verzachten', waren er in het verleden als highlights weer diverse WT-werkcollege o.l.v. ervaren gastdocenten.

Werkcolleges zijn dus intensieve trainingseenheden, hier kan men ook examens afleggen. De tests zijn te uitgebreid, om ze in de gewone groepsonderwijs 'tussendoor' te kunnen laten plaats vinden. Als in iedere training mensen examens zouden doen, was er gewoon geen tijd meer over om de andere leerlingen te kunnen onderwijzen.
Bovendien is het testen van de leerlingen organisatorisch nauwelijks anders te realiseren, ook omdat Simo (alias Lady-Sifu) en ik tot nu toe nog steeds de enige - erkende - WT-instructeurs zijn, die over een volledige WT-testbevoegdheid voor Nederland en de Antillen beschikken. De werkcolleges zijn meestal onderverdeelt in 2 of 3 dagdelen.
De meest gebruikelijke manier om (buiten privé-onderwijs) WT-examens af te leggen is dus op werkcolleges.


Binnen het groepsonderwijs zullen i.v.m. tests geen normale lessen meer mogelijk zijn, want iedere keer zoude iemand anders weer 'zoveer' kunnen zijn. De examens gebeuren dus door middel van een meestal een- of tweedaagse werkcollege, maar ook leerlingen, die nog niet aan een test toe zijn, of WT-geïnteresseerde kunnen dus deze extra-intensief-trainings-mogelijkheden (wat een woord...) benutten om de WT- of Escrima-kennis te verdiepen respectievelijk uit te breiden en zwakken punten voelbaar te verbeteren.

Om gewoon op het werkcollege te trainen kan men ook met één eenheid genoegen nemen, voor een test zijn echter minimaal twee eenheden geëist! Voor de examens vanaf de 4e SG zijn zelfs minimaal vier eenheden aanbevolen. Uitzonderingen zijn alleen bij heel goed voorbereidde leerlingen mogelijk; vooral omdat er anders te weinig tijd overblijft om eventuele fouten tijdens de test effectief te kunnen corrigeren.

Indien een leerling het examen niet behaalt, verkrijgt hij/zij wel het diploma, echter zonder handtekening en datum. Hiermee hoeft hij/zij het volgende keer voor de test niet meer te betalen (wel voor het werkcollege); hij/zij mag het in feite zo vaak overdoen als hiervoor uiteindelijk nodig blijkt te zijn. Er wordt echter altijd na gestreefd het gestelde opleidingsdoel ter plekke te kunnen bereiken.

Bij minder ernstige foutjes is het mogelijk dat er een wachttijd werd toegekend, in dat geval moet de betreffende leerling voor deze test niet nog een keer verschijnen, maar dient wel tot de aangegeven datum aan de opgemerkte foutjes met zijn instruteur te gaan werken, voordat hij dan in het volgende SG-programma wordt geïntroduceerd.

Dezelfde regeling geld trouwens voor de SG tests 6, 10, 11 en 12. Alhoewel deze omvangrijke graden in minimaal twéé gedeeltes moeten worden getest, betaalt men voor het examen slechts één keer.
De minimaal benodigde voorbereidingstijd tussen de eerste vier SG graden bedraagt twee maanden, de volgende vier benodigen drie maanden en voor de laatste vier zijn er vier maanden aanbevolen.

Er worden via de NWTO ook af en toe werkcolleges en speciale events in het buitenland bezocht. Om buiten deze gelegenheden aan buitenlandse WT evenementen te kunnen deelnemen is het NWTO-lidmaatschap (aantoonbaar door het WT-paspoort) en een korte begeleidbrief (van de lokale NWTO-instructeur) nodig.

Voor de martial-artist en ook voor de leek, die nog geen vechtsport/-kunst heeft gedaan, is het mogelijk, om op een van de 'open' werkcolleges in Nederland, de eerste ervaring met het Leung Ting-systeem op te doen.