Mediation
 
 
Mediation is de 'Wij-formule' bij de SCD-hulpverleningen.
Men leert hier o.a. conflicten te herkennen, te bevriezen en te handhaven.
 
Kernvraag: 'Wat Willen Wij?'
Kernmiddel: Deëscalatievaardigheid.

Weg: Licht directief.
Doel: Gerichte conflictsolutie.

Oosterse richtingen: Confucianisme; Tsung Yung; WT.
Westerse richtingen: Corvey; Gordon; Rosenberg.

Voor Mediation bestaan in de NWTO-academie geen regelmatige groepen.
Groepsactiviteiten betreffende Counselling vinden via CoreMunication plaats.
Hier gaat het echter om individuele hulpverlening, meestal dus een-op-een.
Voor een Mediation afspraak kunt u bellen (06-22564448) of ook e-mailen.

De tarieven van SCD Mediation zijn conform de richtlijnen van de 'Algemene
Beroepsvereniging voor Counselling'. Met name Counselling wordt inmiddels
steeds vaker door zorgverzekeraars, die de grote meerwaarde van deze
psycho-sociale zorgverlening (h)erkennen, (gedeeltelijk) vergoed.
Uiteraard beschikken we over een eigen AGB-code.