ChiKung
 
 
inside-ewto-chikung
In ChiKung bestaat er een groot aantal van specifieke oefeningen om de spieren te rekken en te versterken. Het normale WingTsun heeft al veel toepassingen, die het aspect van de zelfverdediging ver overstijgen. Lichaamsgevoel, bewegingsvermogen, concentratievaardigheid, uiterlijk en innerlijk evenwicht zijn slechts een paar sleutelwoorden. 
 
Gezondheid biedt zonder twijfel van begin af aan meerwaarde voor iedere WT leerling. De uiterst specifieke vormen in ChiKung, die stretch- en krachtopbouwoefeningen in beweging uitvoeren, hebben een zeer positieve invloed op het welzijn en de algehele levenskwaliteit. 
 
Door ChiKung komen alle lichamelijke en mentale functies steeds meer op een niveau van vitaliteit en gezondheid. In het 'bewegingslichaam' van de mens bestaan er vele afhankelijkheden en functioneert dus alles samen, waarbij de spieren een sleutelrol innemen. Via de spieren bereiken we namelijk zelfs alle inwendige organen en onze hersenen.
 
Dit zijn allemaal voorwaarden om tijdens uitoefening van het beroep, alledaagse bezigheden en sport succesvol te kunnen zijn. Wie deze grondslagen ondersteunt, zet tegelijkertijd de grondslag voor het persoonlijk succes. Op het moment is ChiKung - zoals FrequenChi - een onderdeel van de WT Fit4fight klas. Misschien dat er later ook een aparte ChiKung klas komt.