WingTsun Vrouwen Klas


Deze WT Vrouwen Klas is uiteraard niet toegankelijk voor de mannen. Terwijl vrouwen ook in de 'standaard' WingTsun klassen terecht kunnen, proberen we zo de drempel voor de vrouwen zo laag mogelijk te houden. In de NWTO-academie 'discrimineren' we dus voor de afwisseling een keertje de mannen... 
 
Deze groepen zijn een initiatief van Lady-Sifu Schäfer en worden voorlopig door haar verzorgd, tenminste zo lang tot er ook een gekwalificeerde WT instructrice ter beschikking staat.
 
Voor de lestijden: zie ons lesrooster.