WingTsun Workshop Klas
 
 
De WT Workshop Klas is een soort 'economie klas' om ook mensen met een wat lager inkomen de mogelijkheid te geven om bij ons authentiek WingTsun te kunnen leren. Anders dan bij de andere academie klassen is de instructeur hier niet constant aanwezig maar ieder half uur voor het geven van de benodigde correcties of antwoorden.
 
De WT Workshop Klassen vinden overdag plaats en de lesgelden zijn lager gehouden. Qua WingTsun lesprogramma en onderwijskwaliteit bestaat er geen verschil met de andere klassen.
 
Voor de lestijden: zie ons lesrooster.