WingTsun Kinder Klas
 
 
De WT Jeugd klassen zijn relatief nieuw qua opzet. We hadden al eerder groepen voor kinderen. Maar het bijzondere aan deze lessen is dat dit niet slechts een volwassenen training voor jongeren is,  maar dat de WT programma-onderdelen aan de behoefte van deze leeftijdsgroepen zijn aangepast!

De doelgroep van de WT kinder klassen omvat de leeftijdsgroepen 6 t/m 9 en 10 t/m 13 jaar; de SG kindergraden zijn eveneens aangepast. De 12e SG Kids-WingTsun staat gelijk aan de 4e SG WingTsun.
 
Voor de lestijden: zie ons lesrooster.