Biografie GGM Leung Ting
 

 
 
Great Grandmaster Leung Ting is de stichter en leider van het Leung Ting-WingTsun-systeem. Als laatste leerling van de uiterst befaamde Yip Man, de laatste grootmeester van de gehele Wing Tsun/Ving Tsun/Wing Chun familie, leerde hij van zijn leraar de complexe theorie van WingTsun. Het is aan zijn buitengewoon talent als vechtkunstenaar en zijn niet te evenaren engagement voor de verspreiding van Wing Tsun te danken, dat de Yip Man-stijl vandaag tot de wereldwijd meest populaire vechtkunsten kan worden gerekend. Het aantal volgelingen is ongekend...
 
 
1947: Geboren in Hong Kong.
1959: Begin met martial arts en Ving Tsun/Wing Chun (onder Sifu Leung Sheung).
1967: Begin met Wing Tsun onder ggm Yip Man (als closed-door student).
1968: Eigen Wing Tsun klas bij het Babtist College Hong Kong.
1969: Organisatie van 'Wing Tsun Kung Fu Show & Tournament'.
1970: Naam: 'Wing Tsun Leung Ting Martial-Art Gymnasium'; WT is geregistreerd.
1971: Verschillende WT publiek shows en tv shows.
1972: Yip Man overleden, ggm Leung Ting werd opvolger, weerstand van medeleerlingen.
1973: Stichting van de 'Wing Tsun Leung Ting Martial-Art Association'; WT is een trade mark.
1974: Overzee activiteiten en HK Fighting Tournaments.
1975: Naam: 'International Wing Tsun Leung Ting Martial-Art Association'; 'Real Kung Fu'.
1976: Wing Tsun introductie Europa - met hoofdfocus op Duitsland.
1977: Film circuit, actief als Kung Fu action director (voor zes films).
1978: Het meesterwerk 'Wing Tsun Kuen'.
1979: Wing Tsun introductie USA - met hoofdfocus op Texas. 
1981: Start met martial art research studies in Azië - met hoofdfocus op China.
1983: Naam: 'International Wing Tsun Martial-Art Association' (IWTMAA).
1986: Benoemt zijn To-Suen Frank Schäfer tot zijn WT vertegenwoordiger voor Nederland.
1990: Naam: 'International WingTsun Association' (IWTA).
1992: Accepteert in Hong Kong zijn To-Suen Sifu Frank Schäfer als privé-leerling. 
1997: Gast-professor voor vechtkunsten aan de National Sport Academy Sofia.
2001: Erkenning door de EWTO-meester als 11e graad MOA (Europa); 'Gouden Rang'.
2002: Ggm Leung Ting zet een nieuwe WT wereld standaard door zijn 'Private Tutorials'.
2005: Het éérste IWTA 'Chi-Sao tournament' in China, connecties met Aziatische filmsterren.
2008: Wereldwijde optredens in de meest verschillende tv uitzendingen.
2011: WingTsun Demo op het 100ste Hung Shing Festival van Ho Sheung Heung. 
 
 
(Dit is uiteraard slechts een kleine selectie uit de grote curriculum vitae van ggm Leung Ting)