2005_Wingtsun_zijfoto WingTsun
 
 
'Prachtige Lente'
WingTsun® (of kort WT) is een circa 300 jaar oude Chinese vechtstijl en betekent 'prachtige lente'. WT werd door een vrouw (Yim Wing Tsun) bedacht, daarom zijn juist fysieke kenmerken vrijwel ondergeschikt. Het is een vechtstijl die met slimheid en meegeven de brute kracht van aanvallen benut en overtroeft. In WingTsun is geen uitbundige kracht of acrobatiek lenigheid vereist. Het is uitstekend voor je gezondheid en kan tot op hoge leeftijd worden beoefend.
 
Legendarisch
Er bestaan vele legenden en mythen rond deze martial-art stijl maar ook veel 'tastbare feiten'. Erkende experts van o.a. speciale commando's houden WingTsun voor de waarschijnlijk meest realistische en effectieve gevechtsbenadering. Wing Tsun is de laatste tijd ook vrij populair geworden door de bioscoopfilm-reeks 'Ip Man', gespeeld door de Chinese superster Donnie Yen. (Y)ip Man was de leraar van de martial-art legende Bruce Lee en ook van ggm Leung Ting.
 
Vertakkingen
Er bestaan verschillende schrijfvormen, waaronder Wing Chun en Ving Tsun. Deze benamingen zijn echter niet beschermd en kunnen daarom door iedereen worden gebruikt. De wettelijk beschermde naam Wing Tsun (en ook de afkorting WT) staat als trademark voor de richtingen van Prof. Dr. Leung Ting (IWTA) in Azië en Amerika, van Prof. Dr. Keith R. Kernspecht (EWTO) in Europa en van Sifu Schäfer (NWTO) in NL.
 common2
 
<<  Start   Flyer  >>