Vorige Nieuws
 
 
• Onze nieuwe WT Kwoon en Site
• Het open NWTO academie weekend 
 
• De nieuwe NWTO klassen en kosten ...
• De WingTsun professor nu zonder h.c.
 
• Het NWTO academie team event IT 2009
• De Site Hack in het midden van juli
 
• De terugkeer van de 'Gelukkige 6'
• De benodigde PG-prijsverhoging
 
• De nieuwe WT groep Alphen a/d Rijn
• De nieuwe kledij is nu verkrijgbaar
 
• De Open Dag van de NWTO academie
• Het nieuwe SG programma 'ReakTsun'
 
• De 'Master Intensive' op zondag voor alle
• De NWTO-afstemming 'ons goede doel'
 
• De 'Master Intensive' ook in 2010 & Xmas
• De laatste stage, WTW 33 & plannen 2010
 
• De workshop wordt WT-groep Almere
• De NWTO-Wijchen in Sportcentrum Vivelli
 
• EWTO event 2010 & NWTO meeting 2010
• Registertherapeut BNG & DSM-IV certificaat
 
• Nieuw lesrooster & paspoorten in aankomst
• WT in Dinxperlo & Enschede en Almelo
 
• Onvoorzien veranderingen
• Toekomstige lesrooster
 
• GGM Leung Ting vrijgesproken
• Het blijft alles anders...
 
• De nieuwe NWTO Kwoon
• De academie lessen
 
• Het nieuwe jaar
• De afrondende highlight
 
• Het eerste seminar van 2011
• De lessen op maandag zijn gestart
 
• Onze eerste EWTO Special in 2011 
• Aanstaande aanpassing lestijden
 
• In de publieksjury 'Loyly4You 2011'
• De 10+1 Strippenkaarten zijn terug
 
• Aankondiging Themadagen
• Introductie 'Happy Hour'
 
Academie zomervakantie
• NWTO zomerspecial in Andalusië
 
NWTO winterkamp in Andalusië 
De snelste NWTO verhuizing ooit!
 
• Onze tweede EWTO special in 2011
• Academie wintervakantie  
 
Het nieuwe lesrooster van de academie
De eerste TG finales in Amsterdam
 
Is het startpunt van het laatste nieuws 
 
 
 
 
 
 
amsterdams stadsblad_ jg 86_wk 22
Mei 2009
 
Geachte To-Dai, cliënt en/of bezoeker,
 
Ja, nu is het zover, we kunnen aan jullie laten zien waar wij zo intens mee bezig zijn geweest.We zijn zeer blij met onze manifestaties van de nieuwe NWTO Kwoon in RL (Real Life) en de nieuwe NWTO site in VR (Virtual Reality). Het was beslist niet makkelijk om beide kernprojecten parallel zo met elkaar te coördineren dat de realisatie ervan samen kon vloeien, maar het is ons hoe dan ook wel uitstekend gelukt, dankzij de Tao!
 
De NWTO academie te Amsterdam gaat voortaan met een speciaal opgeleid team in de Kwoon samenwerken, bestaand uit Lady-Sifu en mij, twee voltijd instructeurs (de TG-aspiranten Amir Ebadi en Mehdi Ebadi) en twee deeltijd instructeurs (Ramon Groevenstein, 3e TG WT en Bilal Davran 1e TG WT).
 
Allevier zijn privéleerlingen van ons en hebben al leerervaringen verzameld.Betreffende de Kwoon wil ik vooral voor de uitstekende werkzaamheden van mijn To-Dai Bilal Davran bedanken. Zonder zijn intense passie en de inspanningen van zijn werk-team was deze vorm van de nieuwe WT academie op die manier en zo snel nooit mogelijk geweest. Zoals ikzelf nam ook hij simpelweg geen genoegen met minder dan alleen het optimale resultaat, wat dan ook duidelijk in de Kwoon te zien en aan de sfeer te voelen is.
 
Met betrekking tot de site gaat mijn bijzondere dank voor de onvermoeibare support aan mijn To-Dai Mehdi Ebadi. Hij kan inmiddels wel makkelijk getuigen hoe uitputtend het kan zijn om met zo een 'Pietje Precies' als mij samen te werken... Hoe treffend hij mijn haast niet nalaten wensen, ideeën en aanpassingen betreffende design en inhoud kon omzetten, kunnen jullie zelf makkelijk opmaken. De hele site was dan eigenlijk slechts een '2-man-project'...In verband met de Kwoon en de Site verdient ook Anaïs G. López een bijzondere opmerking, want zij zorgde ervoor dat het door ons benodigde fotomateriaal eveneens weer 'state of the art' is. Nog een naam verdient hier een extra vermelding, die van onze grafische specialist Kenneth Oey. Door hem kregen de logo's van onze SCD modules de finishing touch.En dat beide projecten zonder Lady-Sifu´s actieve (morele en ook fysieke) medewerking alleen een mooie droom was gebleven, is eigenlijk haast overbodig om op te noemen – en toch doe ik dit graag.
 
In het verleden was onze NWTO academie en eveneens de NWTO site voornamelijk vanwege onze geboden inhoud bekend, maar wellicht niet vanwege het uiterlijk. Volgens mijn eigen gevoel hebben we deze 'fijne-oude kwaliteiten' bij beiden nu ook in een bijzonder 'fraai-modern jasje' kunnen kleden. Dit is wat ik zo lang beoogde en dit is wat we nu hebben bereikt: 'Complexe Simpliciteit'...
 
De beste wensen en graag tot ziens!
 
Frank Schäfer Sifu,
 
NWTO-Amsterdam
 
  
Vorige_Nieuws
Onze eerste open weekeind in de nieuwe Kwoon
 
Nu hebben we ook onze eerste open dagen in onze splinternieuwe NWTO academie achter de rug. Ondanks Pinksteren en het extreem mooie weer kwamen er dit weekeind toch nog ruim honderd bezoekers over de vloer. Het merendeel is op zaterdag verschenen, inclusief bezoekers van Duitsland o.l.v. Sifu Krause (WT-Heerlen) en zelfs de hoofdvertegenwoordiger van de Wing Chun (Wang Kiu), Sifu Wachtberger. Bij deze nogmaals mijn speciale dank aan beiden voor het vriendelijke bezoek en de mooie presentjes.
 
Ook zeer blij was ik over het feit dat we onze nieuwe web-design tegelijkertijd met de officiële Kwoon-opening konden laten zien. Er zijn nog wat klusjes open, zoals nog wat kleine spellingcorrecties en onder andere ook de finale transfer, maar dit hoeft ons niet tegen te houden om de site nu al voor de NWTO in gebruik te nemen.
 
De door mij gehouden presentatie en vragenuur werd nog door een incidentje begeleid, die bij een van de vraagstellers m.b.t. 'sparring' gelukkig tot geen ernstige blessures voerden, wel tot wat kleine 'markeringen'. ;^) Bij deze gelegenheid bracht ik dan ook meteen uitgebreid mijn eigen opinie met weinig mis te verstane woorden tot uitdrukking. Het had betrekking tot het wel of niet gerechtvaardigde gebruik van ernstig geweld, en de factor plezier hoort hier geenszins bij!
 
Een leuk detail was ook om oude To-Dai van ons terug te zien, ook al heb ik eigenlijk nog een aantal andere mensen verwacht die hun toezegging hadden gegeven... En van de NWTO zelf waren er ook veel minder mensen aanwezig dan eigenlijk gedacht maar het tropische zonnetje was blijkbaar toch iets te aantrekkelijk voor velen, wat eigenlijk best begrijpelijk is, zeker in NL...
 
Zo waren er dan op zondag ook uiteindelijk meer WT'er aanwezig dan nieuwsgierige nieuwelingen. Dit hield echter in dat we meteen de gelegenheid hebben waargenomen om ter plekke een Chi-Sao intensief sessie te houden. Dit was dan voor de aanwezige WT'er een extra kans om met hun Si-Fu (mij dus) wat langer de armen te kunnen kruizen, en wat er dan nog allemaal te kruizen viel...
 
Ook Lady-Sifu liet het zich dan niet nemen eventjes wat mee te gaan mengen. Het is voor mij moeilijk te evalueren welke van de beide dagen de leukere voor mij was, de drukker zaterdag had zeker zijn charme, maar de zondag was super-relaxed, uiteraard niet zonder ook wat 'onwijs overkomene' bezoekers maar ook dit hoort erbij. :^D Alles bij elkaar was het zeker geen slecht begin voor de nieuwe Kwoon.
 
Kortom, ik denk dat we voor de mensen die er wél op onze open weekeind waren een hele boel geboden hebben, van vraag-uurtjes, specifieke uitleg, demonstraties, lichte en ook intensieve WT work-out's, oude video-opnames (sommige voor het eerste keer ooit in publiek vertoond!), muziekje, gezellige praatjes, een prima koud buffet met hartige een zoete hapjes, snoepjes, koffie, diverse frisdranken en vooral een hoog gemotiveerde academie team, die deze eerste proef van samenwerking uitstekend kon doorstaan.
 
Het waren dan misschien niet een van de drukste open dagen van ons maar wel een van de leukste! Er zal na de zomervakantie trouwens nog een derde open dag volgen, voor al diegene die deze twee kansen niet konden waarnemen. Dit Eve∓font-family: Mei 2009/spanfont-family: strongnt zal dan echter één∓span style=div/strongfont-family: (zon)dag woorden, want het weekeind was voor onze officiële Kwoon-opening. En die is dus nu bij deze gebeurd!
 
Vriendelijkst,
 
Sifu Frank Schäfer
NWTO cheftrainer
 
  
2009_asd-nl_extreme flowering
 
 
 
Juni 2009
 
 Beste To-Dai,
 
Hier nog een keer voor de duidelijkheid een korte samenvatting van de nieuwe lesgelden-regeling in de Kwoon die vanaf 01-06-2009 is ingegaan. Alle NWTO leden die voor de eerste juni van dit jaar bij de academie staan ingeschreven hebben dus de volgende vrije keuze in de academie.
 
- Kiezen voor de 'Standaard Klassen': Dat betekend dat de lesgelden blijven zoals ze waren, dus nog steeds vanaf € 30,- per maand.
 
- Kiezen voor de 'Sifu Klassen': Dat betekend dat de instructeurs blijven zoals ze waren, maar dan wel vanaf € 45,- per maand.
 
 - Kiezen voor een combinatie: Dat betekend dan een extra korting op de Standaard/Fit4Fight Klassen van € 10,- per maand.
 
Wens je mogelijkst goedkoop WT te gaan trainen is de Standaard Klas (zeker voor beneden SG6) de doorgaans beste keuze. Wens je echter onder de leiding van Lady-Sifu en mij met de groepslessen door te gaan is de Sifu Klas (zeker voor boven SG6) de juiste optie om te gaan kiezen.
 
Indien een overstap van de Sifu Klas naar de Standaard Klas gewenst wordt, komt de oude NWTO opleidingsovereenkomst te vervallen en dient een nieuwe met de academie te worden afgesloten; de inhoud hiervan blijft hetzelfde, alleen de instructeur-gegevens wisselen dan.
 
Opstarttermijn van de nieuwe academie klassen:
Vanaf 01-06-2009: Standaard Klas & Sifu Klas.
Vanaf 01-07-2009: Student Klas & Kinder Klas.
Vanaf 01-08-2009: Fit4Fight Klas & Vrouwen Klas.
 
BTW: In werkelijkheid is de Sifu Klas in de nieuwe Kwoon helemaal niet duurder geworden! Want in plaats van 60 minuten voor € 30,- zijn we namelijk nu 90 minuten voor € 45,- aanwezig... Of die prijs dan echter ook zo blijft als we een PG graad hoger zijn durf ik nog niet te zeggen.
 
Mochten er nog vragen zijn, sta ik graag ter beschikking.
 
Hartelijkst,
 
Si-Fu
 
 
2009_kwoon_ready4action
Dr. h.c., Doktor, Prof. h.c. en nu ook Professor!
 
Al een tijdje weet ik dat het heel spannende tijden zijn voor mijn Si-Fu... Maar wat zal dan nog spannend zijn voor een grootmeester die op het gebied van de martial arts letterlijk al alles heeft bereikt wat te bereiken valt? Wel, gisteren heeft mijn Si-Fu Keith R. Kernspecht in de 'National Sports Academy in Sofia' een heel bijzonder examen gehad. Het is de tweed grootste (na de ene in Keulen, Duistland) of misschien zelfs DE grootste (?) sports universiteit tenminste in Europa. Hij ging voor het zogenoemde "BIG" doctor's exam, hetgeen het examen is wat naar de "normale" doctor plaatsvindt en gelijk staan aan habilitatie in vele landen.
 
De thesis die hij verdedigde was: "Strategy and tactics of the martial art Wing Tsun as a means of Self-Defence". Hij verkreeg 17 votes van de 17 gezaghebbende professoren (niet alleen van de Sofia Sports universiteit maar vanuit de hele republiek van Bulgarije). Deze academische succes zal zeker vele deuren openen voor zijn martial art.  Ik ben hierover zeer blij en wens deze uitzonderlijke nieuws graag met jullie te delen.  BTW: Mijn Si-Fu beloofde mij voor het geval dat hij het zou behalen een visite aan onze nieuwe NWTO Kwoon nog voor dit jaar! Dus ik heb zelfs een dubbele reden voor blijdschap in verband met deze mededeling. :^)
 
Uiteraard zullen de details met betrekking tot dit speciale bezoekje dan ook gauw op onze site te vinden zijn. Waar elders dan onder Speciale Events? Want we gaan aan die visite dan zeker ook een WT werkcollege in de nieuwe Kwoon in Amsterdam koppelen! Op het moment ga ik ervan uit dat het een 'WT-members-only' event gaat worden. Maar daar ben ik nog niet geheel zeker van. Waar ik echter wel zeker van ben is dat dit een heel bijzonder WingTsun bijeenkomst gaat worden. Dus als je van de deelname daadwerkelijk verzekerd wil zijn, kan je jou beter op tijd opgeven, want vol is vol - zeker bij dit uniek WingTsun evenement.
 
Vertaling: Grootmeester Kernspecht is „Doktor der wetenschap“
 
WingTsun-Grootmeester Keith R. Kernspecht (63) heeft op 17. juni 2009 het examen voor Doktor van de wetenschap (Dr. sc) behaald. Thema van zijn Doktorarbeit: „Strategie en tactiek van de vechtkunst WingTsun als middel tot zelfverdediging“. Het examen vond plaats op de Nationale Sportuniversiteit (NSA) in Sofia plaats en werd van een rijkserkend examencomité, bestaande uit 17 Professoren van verschillende universiteiten van Bulgarije, doorgevoerd.
 
Het openbaar examen had verschillende studievakken zoals geschiedenis, pedagogiek, psychologie als ook antropologie, biomechanica, speltheorie enz. en vond plaats in vorm van een mondelinge verdediging (ook „Disputatie“ genoemd) van de zogenoemde. „grote“ Doctoraal werkstuk (ca. 300 pagina's en aanhang) voor alle aanwezige (ook buitenstaander mogen vragen stellen) in Bulgaarse taal met behulp van een beëdigde tolk. De professoren stelden bovendien vragen uit de verscheidene kennisgebieden (wat in Duitsland als „Rigorosum“ wordt betiteld).
 
Omdat het zich bij deze mondelinge examen om de tweede verdediging van het Doctoraal werkstuk ging, wordt deze titel in Bulgarije ook als “grote“ Doctorstitel gekenmerkt en is in het Duits met een Habilitatie vergelijkbaar, die voor een erkenning als „Full“ Professor noodzakelijk is. Vooruitgegaan war bij dit examen in Sofia de eerste mondelinge verdediging aan de rijksuniversiteit Hilendarksi in Plodiv, die grootmeester Kernspecht begin 2009 behaalde. Nadat grootmeester Kernspecht 1999 al de Eredoctoraat voor vechtkunst werd verleent (Dr. h.c.) en in het jaar 2006 de Titel van een Professors h.c., is hem opnieuw een novum gelukt: Hij is de eerste vechtkunstmeester, die op zijn vakgebied een officiële habilitatie heeft verkregen.
 
Met uiterst vriendelijke groeten,
 
Frank Schäfer Sifu
 
EWTO nationaal trainer NL
 
 
 
 
 
habilitatie professor  
Juli 2009
 
Uniek NWTO team zomervakantie Italië 2009!
 
Beste To-Dai,
 
Onafhankelijk van de grandioze optie (voor Nederland) in verband met de geplande Kwoon visite van mijn Si-Fu ben ik dit jaar nog iets anders met het nieuwe NWTO academie kernteam van plan (buiten Nederland). Ik wens namelijk samen met Lady-Sifu en onze academie instructeurs Ramon Groevenstein, Bilal Davran, Amir Ebadi en Mehdi Ebadi een absoluut bijzondere ervaring te maken. Om onze mooi verlopen teamstart nog een extra 'booster' te kunnen geven heb ik spontaan besloten om iets heel speciaals te willen realiseren...
 
Het gaat om een 6-daagse 6-personen kleingroepssessie met minimaal 4 uren Chi-Sao per dag exclusief onder de leiding van mijn eigen Si-Fu, grootmeester Professor Keith R. Kernspecht! Daardoor kan het NWTO academie team een keer intensiefst en onvervalst uit dezelfde bron scheppen dan Si-Mo en ik. Om het beoogde groei-effect daadwerkelijk te kunnen realiseren is een korter event ontoereikend. Bovendien lijkt me een kortere tijdstip dan acht dagen ook geen echt perfecte vakantie-bestemming voor ons te zijn.
 
Twee weken geleden (17-06-2009) bestond nog niet eens het concreet plan in mijn hoofd, alleen een vaag idee. Toen ik dan met mijn Si-Fu aan het chatten was vielen de stukjes gewoon bij elkaar (zoals zo vaak de laatste tijd). Zo was het dan ook een groot plezier maar geen echte verrassing dat de vier beoogde To-Dai spontaan in staat bleken te zijn om deel te kunnen vormen van die eenmalige bijeenkomst... Al vijf dagen na de habilitatie van mijn Si-Fu was het project geheel rond (22-06-2009), inclusief hotel en vliegticket!
 
We hebben nu dus nog steeds één maand om ons op deze bijeenkomst voor te kunnen bereiden en van de voorpret te genieten. Uiteraard zal dan ook bij voldoende kwaliteit de mogelijkheid aanwezig zijn om voor de een of ander het volgende TG niveau te bereiken. Met uitzondering van Ramon, die pas in 2007 zijn 3e TG wist te behalen, maar ook hem zal het in zijn voorbereidingen voor de 4e TG een vrij grote stap vooruit brengen. Ook onze finale PG examen zijn voor dit event niet gepland, wél voor 'hetgeen' in Nederland... 
 
Ik heb al aan veel WT evenementen deelgenomen en ook zelf in het leven geroepen maar dit belooft toch een van de mooiste ooit te gaan worden. De bedoeling is hier niet om meer van de breedte van WingTsun te ervaren maar meer van de diepte van WingTsun! En wie zal er voor ons allen dan geschikter kunnen zijn dan mijn eigen Si-Fu?!? Als ik iets meer van de (eveneens fascinerende) breedte van WT wil ervaren is ggm Leung Ting mijn eerste keuze, maar de diepte verken ikzelf het liefst met mijn Si-Fu, het is als het is.
 
Een redenering hiervoor is moeilijk te vinden. Gezien dat ggm Leung Ting Chinees is is het voor Europeese leerlingen natuurlijk boeiend maar niet altijd mogelijk om de meer holistische denkwijze te kunnen begrijpen. Omdat mijn Si-Fu Europees is is zijn meer analytische manier vaak wat makkelijker om 'het dubbeltje te laten vallen'. Maar het is immers ook een kwestie van eigen smaak en ik ben dan ook zeer blij dat de keuze voor de ene gm niet de keuze voor de andere gm uitsluit, omdat ik van beide bronnen erg weet te genieten.
 
En zo probeer ik ook mijn To-Dai in gelegenheid te stellen om dergelijke uitzonderlijke ervaringen op te doen. Sinds 1987 heb ik daarom door de jaren heen steeds weer speciale events met WingTsun- en Escrima-gezaghebbende in Amsterdam georganiseerd en ook steeds weer buitenlandse werkcolleges met een groep To-Dai bezocht. In 2004 heb ik dan voor het eerst 4 To-Dai meegenomen naar een Private Tutorial van mijn Si-Gung ggm Leung Ting en in 2007 heb ik met 2 To-Dai wat privélessen bij mijn Si-Fu gedeeld.
 
Nu in 2009 offreer ik dus aan 4 To-Dai een hele zesdaagse privé-sessie bij mijn favoriete gm. Dit valt wel moeilijk te toppen. Onder de rubriek Augustus 2009 zal dan ook nog het een of ander te vinden zijn. Afgezien van de aanwezige plezier-factor verwacht ik dat deze WT intensive een bijzonder sterke impact zal hebben op de algehele vaardigheden van het NWTO academie kernteam, hetgeen voor alle Kwoon leden (Kwoonies?) alleen maar voordelig kan zijn. Een niveauverhoging die anders zeker beduidend meer tijd in beslag zou nemen!
 
Natuurlijk had ik graag meer dan 4 To-Dai deze kans willen geven, dat had ook de kosten verlaagt, maar dan was de impact geringer of hadden we meer dagen moeten inplannen - maar (spontaan!) 6 dagen in-een-rij te kunnen krijgen was al een klein wonder. Zo moest ik me voor deze unieke opzet daarop beperken wat voor de NWTO academie het beste zal zijn, en zo kwam ik dan op de selectie. Dus tussen 29-07-09 en 05-08-09, zal het NWTO Kwoon portaal wegens een soort 'interne inventaris' eventjes "helaas" gesloten 'blij'ven! ;^D
 
In echt niet te toppen zomerse vakantiestemming,
 
Si-Fu & Si-Mo
 
 
 
 
stephen chow professor kernspecht
Site Hack in het midden van juli!
 
Nu hebben we ook onze eerste 'hack attack' ervaring achter de rug... Een hacker groep was in staat om onze paswoord te veranderen en onze index pagina te herschrijven. Maar gelukkig was de hack niet met echt kwade intenties, zo was dan niet van onze site verwijderd. Het hoofdprobleem was niet om de hack ongedaan te maken en het paswoord te veranderen maar om het veiligheidslek te kunnen vinden die deze onverwachte hack mogelijk heeft gemaakt.
 
Daarom hebben we de corrupte index pagina even laten staan (en alleen hun banner weggehaald) om eerst dit serieuze probleem van site zekerheid te onderzoeken en op te lossen. Anders zouden we het veranderen en hun zouden dan gewoon opnieuw kunnen hacken maar deze keer dan eventueel wel met reconstructie werk voor ons achterlatend. Zelfs met onze hard-copy back-up zou het een aantal uurtjes werk zijn om alles weer op te zetten.
 
Terwijl dit event niet exact was waar we naar uitkeken heeft het ons toch een groot dienst bewezen. Want het was een soort 'gratis security check' voor de nieuwe si/divspan style= /strong span style=divte; uitgevoerd door professioneel werkende mensen zonder een font-family: /strong spoor van vandalisme achter te laten.. Zo, beste anonymus hacker, keurig werk verricht en bedankt voor de gegeven lessen met betrekking tot de lekkage in onze site veiligheidsstructuur en evenzo bedankt dat er verder geen rotzooi werd aangericht dit zou probleemloos mogelijk geweest zijn.
 
Ook het timing was in feite ideaal hiervoor, want in verband met de rustige zomertijd waren we in staat om onze focus direct op dit belangrijk onderwerp te richten. Door middel van deze 'geforceerde focus' is onze site veiligheidsniveau nu eveneens up-to-date. En ik bedoel het dus echt als ik zeg dat ik geen ergernis maar alleen een bepaalde blijdschap met deze uitkomst in me voel! :^)
 
Zoals men op onze site kan volgen gebeuren er nog steeds haast dagelijks wat correcties, aanpassingen en zelfs toevoegingen; dus de site is nog niet geheel af maar het design eindstadium nadert wel langzaam. Er is nog een wezenlijke klus open, de resterende werkzaamheden betreffen dan voorlopig alleen nog details (zoals extra veiligheid...) van de leden/instructeur sectie.
 
BTW: De NWTO academie blijft ook in de zomermaand juli geopend, dan echter 'alleen' op dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag en vrijdag gaan dan vanaf derde week Augustus in, als weer meer mensen van vakantie terug zijn. BTW: De NWTO academie blijft ook in de zomermaand juli geopend, dan echter 'alleen' op dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag en vrijdag gaan dan vanaf derde week Augustus in, als weer meer mensen van vakantie terug zijn. Dus waar andere tijdens de zomertijd dicht gaan blijven wij met de NWTO Kwoon gewoon geopend; maar dan dus 3 (i.p.v. 5) dagen per week en vanaf 18.00 (i.p.v. 13.00).
 
Kind reg(u)ards,
 
Sifu Frank Schäfer
NWTO.nl
 
 
 
 
 
2008_hongkong_ new gm out-fit  
Augustus 2009
 
De terugkeer van de 'Gelukkige 6'
 
Geachte To-Dai,
 
Alhoewel 'de rigide vorm' van de geschreven woorden eigenlijk bijna altijd te beperkend zijn om wezenlijke ervaringen treffend te kunnen omschrijven, zal ik desondanks hier proberen om een impressie weer te geven van onze avontuurlijke verkenningstocht in Italië.
 
2009 was dan tot nu toe al een haast ongelofelijk jaar voor de NWTO! Er is zoals jullie weten een prachtige nieuwe Kwoon en een excellente nieuwe site ontstaan – maar dat was dan nog niet alles. Er zijn dit jaar namelijk inmiddels zes van onze To-Dai bij Prof. Kernspecht op hun eerste TG gegaan en een op zijn tweede TG. Nog nooit waren er zo veel TG'er in de NWTO!
 
Een ander novum was dan dat Lady-Sifu en ik voor het allereerste keer samen op een WT examen zijn gegaan! Alhoewel dit eerst niet was gepland was de gelegenheid toch te gunstig om niet toch een poging te willen gaan wagen ('heel toevallig' bleek ik ook nog een paar oude dubbelmessen in mijn bagage te hebben...).
 
Dat Si-Fu onze aanwezige kwaliteit dan kon bekoren was dan natuurlijk 'de klap op de vuurpijl'! Zo bleken Lady-Sifu en ik dan in het bijzijn van onze vier 'Kwoonies' het volgende PG niveau in te gaan. Dat we dan samen met een paar van onze To-Dai op examen zijn gegaan is dan opnieuw iets wat nog niet eerder was gebeurd! :^)
 
Ja, ja ja! Het intensief event (4 uren praktijk en 1 uur theorie per dag with gm Prof. Kernspecht (!) PLUS 2 uren praktijk en 3 uren theorie per dag bij Lady-Sifu en mij zes dagen achter elkaar; voor mij en Lady-Sifu stonden dan nog een keer twee extra uurtjes praktijk bij onze Si-Fu op het plan) heeft de door mij beoogde kwaliteitssprong bij het academie-team kunnen bewerkstelligen!
 
Dat betekend dus ook dat alle drie TG test kandidaten met groot lof gelaagd zijn! MISSION OVER-ACCOMPLISHED! Maar dat er zelf bij Si-Mo en mij en voelbare 'shift' mogelijk was (niet alleen in gradatie) is dan iets wat ikzelf het meest verbazend vond... :^o
 
Dat het weer dan eveneens zo grandioos meespeelde en zo ook nog eens een echte vakantiesfeer in de prachtige omgeving van Marina di Pisa aanwezig was maakt dit event voor alle die erbij mochten zijn tot een absoluut onvergetelijk momentum; eentje die nu al op plaats 3 van mijn persoonlijke 'gouden WT momenten' staat, als ik de IWTA en EWTO momenten gesepareerd hou, staat die zelfs op plaats 2! :^D
 
Zo ver even een korte samenvatting van dit absoluut uniek evenement. Binnen kort gaan er uitgebreide verslagen van ons over deze klein-groep bijeenkomst volgen.
 
Met zonnige groeten,
 
Si-Fu & Si-Mo
 
 
 
 
2009_pisa_ glorreiche 7
De benodigde PG prijsverhoging
 
Geachte To-Dai,
 
Zoals jullie weten zijn de WT lesgelden ook enigszins verbonden aan de WT gradatie van de instructeurs. Sinds mijn 5e PG zijn de kosten in principe onveranderd met wat aanpassingen met betrekking tot de opkomst van de Euro en de inflatie. Nu heb ik dus gelukkig de 7e PG (en Si-Mo de 6e PG) kunnen behalen.
 
Ik heb er lang over na zitten denken. In principe wens ik niet echt met de prijzen omhoog te gaan ook al zijn de kosten i.v.m. de Kwoon nu hoger. Zoals jullie weten is een werkcollege eenheid onder mijn leiding € 30,- (in plaats van € 40.-!). En dit wens ik - tenminste zo lang het me mogelijk is - ook niet te veranderen.
 
Dus wat ik vooreerst doe is, dat wat ik het al bij het groepsonderwijs heb gedaan, ik verhoog dan niet de basisprijs, maar verlaag wat van de kortingen. Zo heb ik dan nog steeds € 45,- als basisprijs aangehouden voor de Sifu klas, maar heb de 2-keer-korting met € 10,- verminderd (dus nog steeds geen 90,- maar ook geen 65,- meer maar nu 75,-) en de 3-keer-korting heb ik met € 5,- verminderd (dus nog steeds geen 135,- maar ook geen 85,- meer maar nu 90,-).
 
En zo ga ik dat ook met de werkcolleges aanhouden. De basisprijs van € 30,- blijft gelijk maar de 2-keer-korting ga ik met € 5,- verminderen (dus nog steeds geen 60,- maar ook geen 50,- meer maar nu 55,-) en de 3-keer-korting verminder ik met € 10,- (dus nog steeds geen 90,- maar ook geen 65,- meer maar nu 75,-). Deze opmerking heeft trouwens alleen betrekking op de Sifu Klassen en onze eigen werkcolleges.
 
Volgens mij is dat de meest dragelijke manier om in tijden van algehele recessie met wat benodigde prijsverhogingen om te gaan. Ik hoop dat ik bij deze uitleg wat meer helderheid in het 'wat', het 'waarom' en het 'hoe' kon brengen. Als er toch nog vragen mochten opkomen, deze niet negeren maar gewoon stellen.
 
Nog een opmerking betreffende onze geboden extra-service: Indien het voor de student een keer niet mogelijk is om de Sifu klas te bezoeken heeft hij of zij de gelegenheid om de gemiste groepslessen - binnen dezelfde maand - op een extra avondje in te halen; of eventueel ook in te ruilen voor een van de Fit4Fight sessies!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Sifu Frank Schäfer
7e PG WingTsun (EWTO/IWTA)
 
&
 
Lady-Sifu Petra Schäfer
6e PG WingTsun (EWTO/IWTA)
 
 
 
 
 
1989_langenzell_his-story tales  
September 2009
 
De nieuwe WT groep Alphen a/d Rijn
 
Ja, 2009 is en blijft een ongelofelijk productief jaar voor de NWTO :^).
 
- De nieuwe Kwoon is klaar (met uitzondering van de nog benodigde houten vloer - en uiteraard misschien wat kleine resterende franjes).
 
- De nieuwe site is klaar (met uitzondering van de leden/instructeur sectie - en uiteraard misschien wat kleine resterende franjes).
 
- De 7(!) nieuwe TG kandidaten zijn klaar (met uitzondering van 'het recente' - en uiteraard misschien wat kleine resterende franjes).
 
- De examens van Lady-Sifu en mij zijn klaar (met uitzondering van 'vul maar iets in' - en uiteraard misschien wat kleine resterende franjes).
 
- De nieuwe WT artikel logistiek is klaar (met uitzondering van gele shirts - en uiteraard misschien wat kleine resterende franjes).
 
Zo hebben we zeker niets, om over te klagen. En toch blijkt het in 2009 voor ons gewoon nog steeds niet afgelopen te zijn...
 
'Si-Hing' Robert van de Maarl (WT Trainer-1 aspirant), heeft namelijk begin september de NWTO vertegenwoordigingen aangevuld! Hij heeft na overleg met zijn Si-Fu een door de NWTO erkende semi-professionele (betreffende limitering van tijd maar niet betreffende aanpak van lessen!) WT groep opgestart. Robert is een getalenteerde, enthousiaste en vooral gezellige persoon, die regelmatig zijn WT-vaardigheden op de NWTO academie laat bijscholen; en hij heeft ook een aantal gevorderde NWTO en SCD trainingen gevolgd. Evenzo heeft hij al wat ervaringen verzamelt met andere vechtsporten, hetgeen nooit een nadeel is. Wij wensen onze To-Dai Robert hartelijkst vele leuke leermomenten en groeiende successen!
 
Hartelijkst,
 
Sifu & Lady-Sifu Schäfer
 
 
 
 
 
 
langenzell 09_robert
De nieuwe kledij is nu verkrijgbaar
 
We hebben dus nu ook onze voorraad van WT artikelen eindelijk weer op kunnen vullen, deze keer echter met de nieuwe WT kledij! Zoals op de laatste speciale NWTO ledenbijeenkomst in maart (toen nog in de oude school...) besloten, nemen we dit jaar afscheid van onze oude 'out-look' en volgen voortaan de nieuwe design-lijn van de EWTO. Alhoewel de vernieuwde kledij-stijl veel duurder is om te produceren zijn de verkoopprijzen toch redelijk betaalbaar gebleven. En zoals men kan opmaken betalen NWTO leden bij ons zelfs bijna hetzelfde bedrag als de WT leden die via de EWTO-Shop bestellen!
 
Om te beginnen hebben we in onze voorraad vooral t-shirts, broeken en gradatie-tekens opgenomen. Vanaf volgende maand zullen dan ook andere WT artikelen besteld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld schoenen, handschoenen, jassen, tassen en wat anders nog zo aan misschien leuke dingen in de EWTO-Shop (staat ook onder 'WingTsun Links') te vinden is, voor eveneens vergelijkbare condities als daar vermeld staan. De NWTO levert alleen aan WT leden binnen Nederland; bestellingen van andere landen dienen uitsluitend via de EWTO of de betreffende nationale WingTsun leider te gebeuren.
 
De vrij spontaan voor het najaar overwogen Kwoon-visite van mijn Si-Fu, met het gekoppelde werkcollege, dienen we hoogstwaarschijnlijk op volgend jaar te verplaatsen! Ten eerste ben ik bang dat Si-Fu wel willens is maar dit jaar toch met een tijd-limiet zit. Ten tweede vliegt de tijd dus ook voor ons en hebben we nog het een en ander te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld de houten vloer, wat kleine inrichtingsdetails en de buitenkant van het academie gebouw. Mijn eigen voorkeur gaat dan naar uit om zelfs met deze resterende werkzaamheden klaar te zijn voordat grootmeester Prof. Dr. Sc. Kernspecht ons gaat bezoeken. 
 
Vriendelijkst,
 
Sifu Frank Schäfer
 
 
 
 
 
wt sg tg shirts
Oktober 2009
 
De Open Dag van de NWTO academie
 
Op 4. Oktober was dan onze Open Dag ingepland. Omdat de planning van onze Open Weekeind eind mei hoofdzakelijk bij Lady-Sifu en mij berustte, was het de bedoeling om dit keer de planning in de handen van onze voltijd instructeurs Amir en Mehdi te geven. Uiteraard hebben we ook nog wel een kleine aanvulling bijgedragen maar alles bij elkaar was het hun evenement en hebben wij die dag alleen een bezoekende functie overgenomen. Zo waren we dan ook 'alleen' 15.45 tot 17.00 aanwezig in de Kwoon, om de eerste uren en ook het laatste uur geheel aan de twee broers Ebadi (culinair ondersteund door moederlief) over te laten. En die beslissing was, gezien het behaalde resultaat, zeker geen foutieve. Op de site wt4life.nl zal er dan nog meer over dit event te vinden zijn. En het is mogelijk dat de Open Dag ook een meer regelmatig evenement in de NWTO Academie gaat worden...
 
Beiden waren prima in staat om de op het open weekeind opgedane ervaringen om te zetten. Ja, de academie is dus ook zeker in onze afwezigheid in competente handen (maar wat wil je bij twee TG-er). In principe was me dat al enigszins van tevoren duidelijk, maar het is dan toch fijn om het ook in praktijk bevestigt te zien. Ik heb dan nog even wat kleine interacties gevoerd maar de bezoekers waren inmiddels al erg goed op de hoogte van WT. Tijdens kleine snacks stelde zich Mehdi dapper alle vragen van de bezoekers, en bleek om geen antwoord verlegen. Alle mogelijke (en ook onmogelijke) vragen kwamen aan de beurt, die ter plekke een antwoord vonden, soms in woord en daad. Kortom: Het was een geslaagde Open Dag van de NWTO Kwoon en de eerste waarbij Si-Mo en ik weinig (in feite niets) hoefden toe te voegen. Van harte gefeliciteerd met de fijne WingTsun presentatie! :^)
 
Met tevreden  groeten,
 
Si-Fu & Si-Mo Schäfer
 
 
2009_open kwoon dag
Het nieuwe SG programma 'ReakTsun'
 
In 2007 is mijn Si-Fu gm Prof. Keith R. Kernspecht begonnen het vervolgprogramma van BlitzDefence te structureren. Terwijl BlitzDefence de zelfverdedigingsmodule van de SG-level 1 t/m 6 is, was BlitzDefence 7-12 nog iets ongestructureerd (met uitzondering van de tot heden gekoppelde anti-clinch programma's). Dus was het zover de taak van de lokale instructeur, de geleerde elementen uit de Chi-Sao mee in te laten vloeien. Een probleem bleek, dat het invullen ervan sterk afhankelijk is van de expertise van de onderwijzenden. Daardoor leek het onderwerp BlitzDefence 7 t/m 12 meestal wat vaag, ook voor de lesgevenden trouwens. Deze kleine onduidelijkheid behoort nu met deze welkom aanvulling tot het verleden.
 
 Omdat het bij de tweede helft van de SG programma's om een andere context gaat dan bij de eerste (en daarmee ook om een andere reactiepatroon) heeft mijn Si-Fu er ook een andere programma-benaming voor gekozen. En deze naam was dan uiteindelijk ReakTsun®. Gezien dat de 'Beta-fase' in 2009 afgelopen is, wordt het ook voor de NWTO langzaam tijd deze WT zelfverdedigingsmodule in de gevorderde SG programma's vast te integreren. Vanaf 2010 wordt ReakTsun dan ook een regulier test-onderdeel in de gerelateerde NWTO SG level. Meer details binnen kort in de Leden en Instructeur sectie. Beste TG-er: AUB. op tijd up-graden om zeker van te zijn dat jullie in 2010 al weten waar het ReakTsun programma precies om draait!
 
Met passie uit Amsterdam,
 
Sifu Frank Schäfer
 
 
 
 
reaktsun
November 2009
 
De 'master intensive' op zondag voor alle
 
Vanaf November 2009 komt er regelmatig op iedere eerste zondag in de maand een speciale kleingroepsbijeenkomst tussen 12.00 en 15.30, ook voor leerlingen beneden 6e SG! Bij deze optie wensen we ook wat directe contact mogelijk te maken tussen de beginners en hun (twee!) Si-Fu. De kosten van dit traject bedragen € 20,- per uur (45 min) of € 80,- per stage. Alle dagelijkse academie klassen blijven zoals ze waren. Deze aanvulling betreft dus de eerste zondag in de maand, gehouden van 12.00-15.30. De toegelaten deelnemersaantal is gelimiteerd tot maximaal 2 keer 8, dus in totaal 16 personen bij 2 PG plus 1 extra TG2 assistent.
 
Deze aanpassing heeft vooral twee redenen: Ten eerste waren er toch wat teleurgestelde reacties van sommigen, die nu niet meer direct van ons mogen leren totdat ze SG 6 zijn. Ten tweede missen Lay-Sifu en ik de best veelzijdige interacties die de proeflessen zo met zich mee kunnen brengen. Dus geven we nu bij deze ook de kans om meteen van begin af aan weer een keer per maand intensief direct van ons te leren. Voor wie er geen persoonlijke voorkeur of enig haast heeft die zij uiteraard nog steeds van harte de professioneel verzorgde wekelijkse Standaard Klassen aanbevolen, dit is en blijft immers de financieel voordeligere weg voor de meeste doelstellingen.
 
Deze zondagsstages zijn dan vrijblijvend en zelfs splitsbaar. Dat wil zeggen, dat de leerlingen naar behoefte en budget op die zondagsstages kunnen komen. Wie alleen alle paar maanden een Sifu stage wil bezoeken mag dit doen, wenst hij of zij alleen een of twee van de vier eenheden te bezoeken kan dit ook – maar is dan minder werkzaam. Anders als bij de groepslessen kunnen hier de thema's (dus ook TG onderwerpen) worden gekozen om aan te werken. Maar zijn er al 12 gevorderden ingeschreven kunnen alleen nog 4 beginners meedoen, andersom trouwens ook. Daarom kan je je voor die zondag beter van tevoren opgeven, want er bestaat geen vaste deelnemerslijst (en dus ook geen verplichting tot deelname) voor die vaste maandelijkse zondagsstage.
 
Tests zijn op deze specifieke zondagsstages niet mogelijk, omdat het anders de beoogde trainingsopzet verstoord, daarvoor dienen de werkcolleges. Maar de zondagsstages kunnen wel als volledig dagdeel voor de betreffende examenvoorbereidingen dienen en kunnen ook op het SG diploma of TG checklist kunnen worden vermeldt. Ik weet niet voor hoe lang ik dit kan blijven aanbieden, maar ik verplicht me tenminste voor minimaal een half jaar aan de geboden condities, voor € 20,- per uur. Zelfs zonder het minimumaantal van normaal 8 personen en wel met een maximumaantal van 16 personen, dus de zondagsstage gaat gegarandeerd door. Daardoor zijn de kosten, de frequentie en de intensiviteit vooraf geheel transparant en daardoor ook agenda-technisch in te plannen.
 
Voor de duidelijkheid: Indien een beginner meer dan een keer per maand wenst te trainen is dat natuurlijk mogelijk, want de Standaard Klassen zijn voor alle graden toegankelijk, dan wel met klemtoon op de SG programma's 1 t/m 6. Dus leden van de Sifu Klas kunnen (zelfs met een speciale korting) ook regelmatig de Standaard Klassen volgen. Voor beginners is dit zelfs aan te bevelen want dan zullen de soms best intense Sifu stages nog meer vruchten af kunnen werpen. Deze nieuwe extra-optie is dus alleen als verruiming van het academie aanbod gedacht voor beginners en gevorderden en niet als eventuele vervang, verplichting of wat dan ook.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Sifu & Lady-Sifu Schäfer
 
 
2006_amsterdam_chigerk
De NWTO-afstemming 'ons goede doel'
 
Gezien dat de NWTO in bijna een kwart eeuw nog nooit subsidie of dergelijke heeft aangevraagd of ontvangen, ondanks we al lang ook proberen voor de jeugd in de buurt iets te kunnen betekenen heb ik destijds de NWTO nomineert voor de goede doel actie van de G.G./tel.gids. Wie weet, misschien dat we zo wel aan een nieuw geschikt houten boden voor onze Kwoon kunnen komen. Des te eerder kunnen we dan o.a. ook de beoogde groep voor 'hangjongeren' in de buurt opstarten. Een poging lijkt me deze goede doel actie in ieder geval wel enigszins waard te zijn. Want 'baart het niet schaadt het niet' zal ik maar zeggen en 'niet geschoten is altijd mis' is hier eveneens van toepassing.
 
Dus tot 11 december kunnen jullie nog voor ons goede doel gaan stemmen, het is zelf toegestaan dat familieleden en kennissen mogen meevoten! De betreffende URL staat ook in onze LINK sectie. Een aantal lieve mensen hebben al moeite voor ons genomen - en hoe zit het met JOU? Het kost maar 2 minuten van je tijd, en geen enkele cent! Jouw stem zou net het verschil voor ons goede doel kunnen uitmaken, dus geef het (en onze nog hard benodigde houten vloer) AUB. een kansje! :^) En mocht het 'niet voor ons bestemd zijn' was het wat leuke promotie voor onze NWTO activiteiten. Ook hier zullen we dan zeker ook een weg uit eigen kracht vinden, zoals altijd, ook duurt dit wat langer.
 
Met sportieve groeten,
 
Frank & Petra Schäfer
Leiding NWTO & SCD
 
 
 
 
poster_goede doel  
December 2009
 
De 'Master Intensive' ook in 2010 en Xmas
 
De eerste twee Master Intensives waren prima, eindelijk een goede gelegenheid om meer specifieke onderwerpen wat gedetailleerder door te kunnen nemen. Zoals al eerder geschreven probeer ik dit tenminste een half jaar aan te bieden, zo dus ook in 2010. Er is alleen een kleine aanpassing nodig m.b.t. de 'deelbezoekers', hier kan ik dezelfde hoge korting niet aan blijven houden. Dus voor diegene die alle vier eenheden bezoekt blijft de prijs voorlopig bij 20,- per eenheid, wie er drie boekt betaald 25,-, bij twee eenheden 30,- en wie voor alleen eentje komt dan 35,- per eenheid. De rest blijft zo ver hetzelfde, zoals al in de november maandinfo uitgelegd. Zo lang trouwens de 'Master Intensive' (MI) wordt aangeboden, vervangt deze de TR/TG stages omdat met twee PG ook altijd de optie bestaat om een eventueel benodigde trainer onderwerp te benaderen. Dit houdt de agenda wat overzichtelijker en eventuele planningen makkelijker.
 
De eerste MI in 2010 is op: 17-01-2010.
 
Locatie: NWTO academie Amsterdam 
 
Dag: Iedere eerste zondag in de maand
 
Tijd: 12.00 – 15.00
 
Deelnemers: Beginners en gevorderden
Maximaal 8 met 1 PG
Maximaal 16 met 2 PG
 
Kosten:
1 eenheid (45 min) = € 35,-
2 eenheden (90 min) = € 60,-
3 eenheden (135 min) = € 75,-
 
 
PS. NWTO academie Xmas-tijd
 
De NWTO academie is op de volgende dagen in 2009 gesloten:
24-12-2009, 25-12-2009, 26-12-2009 en 31-12-2009
 
Eerstvolgende academie les in 2010: Dinsdag, 05-01-2010
 
Wij wensen alle To-Dai, cliënten, vrienden en bezoekers een prettige kerst en een voorspoedig Nieuw Jaar! :^)
 
Met hartelijke groeten,
 
Si-Fu &∓ Si-Mo
 
 
leungting_jackiechan2
De laatste stage, WTW 33 & plannen 2010
 
Ondanks de best verrassende winterdoorbraak en wat onverwachte ziektegevallen kwam toch een aantal WT liefhebbers naar onze laatste work-out sessies 2009, waarbij de afstand van Almere en zelfs Nijmegen voor hun geen enkel obstakel bleek te zijn. Terwijl buiten de sneeuw heerste hadden we het in de Kwoon wel lekker warm en konden een heel speciaal WT jaar in een bijzonder gezellige sfeer afronden. Aan de beginners hebben wij vooral de diepere betekenis van een 'verhoogde lichaamsbewustzijn' door Siu-Nim-Tau in theorie en praktijk uitgelegd en bij de gevorderden kwam hoofdzakelijk het onderwerp 'verhoogde sensitiviteit' door Chi-Sao aan de beurt. Door de aanwezigheid van Lady-Sifu was bij ieder groep altijd een PG aanwezig. Kortom: een zeer geslaagde laatste stage.
 
De WingTsun Welt nummer 33 is nu verschenen en dit keer is de NWTO bijzonder leuk vertegenwoordigd! :^) Niet alleen dat we er (zoals het laatste jaar) bij de Internationale Lehrgang te vinden zijn maar deze keer staan er ook nog twee berichten met foto's over de NWTO in, een verslag over Lady-Sifu en een bericht van onze nieuwe WT-academie. Ja, 2009 eindigt zo zoals het is opgestart, vrij rijk aan impact. Met al dit als referentie ben ik ervan overtuigt dat 2010 een bijzonder succesvol jaar voor de mensen van de NWTO gaat worden. De basis hiervoor is in ieder geval gelegd en inmiddels ook al door ons beproeft op stabiliteit en flexibiliteit – voelt zich zo ver prima en redelijk betrouwbaar aan.
 
In 2010 zijn er dan ook een aantal actie gepland, zoals het vervolg van de Master Intensive, een nieuwe Wu-Wei intro, gratis open academie dagen en specifieke WT bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen binnen en buiten Nederland. Ook met de NWTO leden en instructeur sectie op onze site ben ik nog het een en ander van plan; het zal misschien nog eventjes duren tot we daarmee klaar zijn maar laten jullie maar verrassen. Binnen kort zal dan ook de agenda voor de eerste helft van 2010 onder EVENT en Events te vinden zijn. Om dit alles te kunnen waarmaken heb ik besloten om me in 2010 nog meer op de NWTO te focussen en met de SCD tenminste tijdelijk minder te doen (met uitzondering van mijn Counselling en EMDR support).
 
Nogmaals de beste wensen voor 2010,
 
Sifu F. & P. Schäfer
 
 
 
 
wt stage dec092
Januari 2010
 
De workshop Almere wordt WT-groep Almere 
     
Almere hoort bij de oudste vestigingen van de NWTO. Sihing Hein Visbeek was in al de jaren als het ware als WT ambassadeur in Almere bezig. Dit was in eerste instantie niet bedoelt om WT op hoog niveau te onderwijzen maar om het animo voor onze kunst ook in Almere aan het leven te houden. Met de loop van de jaren heeft de wat onregelmatige workshop in Almere (ook met tijdelijke ondersteuning van Matthias Lanuschny) wat talenten kunnen voortbrengen. Zo werd er nu besloten om uit de onregelmatige workshop activiteiten een regelmatige groep te gaan vormen. Ik ben zeer blij met deze ontwikkeling en zal tot zo ver het me mogelijk is de WT-groep Almere graag gaan ondersteunen.
 
Deze beoogde professionalisering brengt uiteraard ook gestegen eisen met zich mee want een groep dient (anders dan een workshop) aan een aantal kwaliteitsnormen te voldoen. Sihing Marcel Vrielink is daarom al een tijdje iedere week regelmatig in de academie aanwezig om zijn WT kwaliteiten op te kunnen krikken; ook is hij al in 2009 begonnen met zijn Trainer-1 opleiding. In januari komt er een nieuwe site met betrekking tot WT in Almere met alle relevante info betreffende deze nieuwe NWTO groep. We wensen Marcel met de WT groep in Almere van harte veel succes en bedanken ons bij een van onze eerste To-Dai Hein Visbeek voor zijn jarenlange passie voor de kunst van Yip Man. Zonder zijn toedoen was deze groep wellicht niet ontstaan.
 
Speciale groeten naar WT-Almere,
 
Sifu Frank Schäfer
 
 
wt instructeur almere2
De NWTO-groep Wijchen in Sportcentrum Vivelli
 
Sihing René Rietveld is met zijn team aardig aan het uitbreiden. Naast Druten en Nijmegen is er nu Wijchen erbij gekomen. Onze René wist de eigenaar van Vivelli, de heer Jan Reijs van de voordelen van WingTsun te overtuigen; met het resultaat dat nu een volwaardige WT-groep in diens center gevestigd zal worden! Wij vinden dit een zeer mooi project en zullen graag de benodigde support leveren aan deze nieuwe NWTO aanwinst. Gefeliciteerd met deze fijne ontwikkeling! René Rietveld (1. TG) hoort zonder meer tot de meest gepassioneerde To-Dai van mij. Sinds jaren vermijd hij moeite noch kosten om zijn eigen WT kennis in de academie in Amsterdam steeds meer te kunnen verdiepen.
 
Hij bezoekt niet alleen de meeste WT werkcolleges maar is zelfs iedere week bij mij in de avondles aanwezig. Bovendien heeft hij al heel wat gemotiveerde leerlingen voortgebracht. En andere naam die hier in deze context beslist genoemd mag worden is Remco van Wiggen (1. TG). Remco's inzet is eveneens buitengewoon te noemen en hij vormt met René een prima team. Maar er zijn nog meer mensen zoals Pim, John en anderen. Mij dank dit betreffende gaat ook aan onze lieve Richard Kunstmann. Hij is dan op het moment wel 'passief' door privé-omstandigheden maar blijft toch actief in mijn gedachten. Richard is de Si-Hing van beiden en heeft de solide grondslagen gelegd op die ik met succes kon verder bouwen.
 
Extra-groeten aan WT-Wijchen,
 
Sifu Frank Schäfer
 
 
 
 
wt instructeur wijchen2
Februari 2010
 
EWTO event 2010 & NWTO meeting 2010
 
Ook dit jaar houden we aan onze traditie vast om tenminste een keer per jaar met een groep To-Dai naar een WT evenement buiten Nederland te gaan. En welke stage zou er beter voor geschikt zijn dan het jaarlijkse main event van de EWTO? De afgelopen twee jaar viel onze keuze dus hierop en ook dit jaar staat het in onze NWTO agenda. In 2010 is het datum zelfs beter gelegen dan de afgelopen twee keren (in 2008 begon het op Lady-Sifu's verjaardag en 2009 was er een overlapping met de mijne), namelijk in de tweede helft van mei, Pinksteren. Gezien het grote animo de afgelopen keren werd er nu besloten om het internationale EWTO event in Hockenheim te laten plaatsvinden.
 
De oude leerlingen herinneren zich nog aan onze '25-Year-EWTO-Anniversary' die in 2001 eveneens in daar werd gehouden. Ook al is de locatie in principe secundair - zo lang maar het gebeuren leuk is - is het dan toch wel weer een keer iets anders; vooral voor de mensen die al de afgelopen keren mee van partij waren. Als je dus (weer) een keer een dergelijk internationaal WT event samen met je Si-Fu, Si-Mo, Si-Hings en mede-To-Dai wenst mee te beleven is dit zeker een bijzonder mooie kans. Het is natuurlijk ook een uitstekende gelegenheid om met de hoogste meesters van de EWTO in persoonlijk contact te komen, zoals gm Prof. Dr. Keith R. Kernspecht, gm Bill Newman, meester Guiseppe Schembri, meester Oliver König en vele andere topper uit de WT en Escrima wereld.
 
De locatie-verandering betekend vooral drie dingen:
 
1. Onze eigenlijke voorkeur-pensioen is dan waarschijnlijk toch iets te ver weg, we kunnen dus beter een hotel in Hockenheim gaan zoeken. Dit brengt dan wel wat extra-speurwerk met zich mee maar dat vormt in principe geen echt obstakel.
 
2. Gezien het feit dat de locatie (Stadthalle Hockenheim) nog groter is dan die van Lobbach (Sauerland Stiftung) kunnen er misschien ook meer leerlingen mee. De laatste keren hadden we een limiet van 10-12 deelnemers. Dit keer wou ik het eigenlijk zelfs op 8-10 limiteren omdat dit dan i.v.m. vervoer en kamers wat makkelijker lijkt. Maar we hebben nog genoeg tijd voor de planningen, dus wie weet, misschien gaan we deze keer zelfs met een groep van 20... indien er genoeg mensen meewillen.
 
3. Opgeven voor het Internationale EWTO Event 2010 (22-05 bis 24-05) kan dan vanaf 01-02-2010 via Email of persoonlijk in de academie ('dead line': 01-04). Er is dus nu ruim voldoende tijd voor eventueel benodigde voorbereidingen i.v.m. Pinksteren. We gaan zeker minimaal met een groep van 10 personen. Ik wens de maximale grootte van de groep voorlopig nog niet te limiteren; dit ligt ook aan de verkrijgbare hotel-plaatsen. Meer details staan binnen kort in onze leden sectie.
 
 
Buitengewoon NWTO instructeurs meeting:
 
Om de nieuwe richtlijnen voor 2010 verder te kunnen bepalen wensen wij trouwens al op zaterdag 30-01-2010 vanaf 12.00 een uitzonderlijke NWTO-instructeurs-bijeenkomst te houden. De oorspronkelijk op die dag geplande Wu-Wei intro wordt dan verplaatst op een later termijn. Er worden die dag (zoals ook het afgelopen jaar in maart) weer een aantal zeer belangrijke beslissingen genomen. Evenzo zal er op mogelijke recente WT vraagstukken worden ingegaan.
 
Maar anders dan het afgelopen jaar is deze specifieke bijeenkomst dus alleen voor de NWTO instructeurs resp. instructeurs-aspiranten toegankelijk omdat onze beoogde onderwerpen hoofdzakelijk met lesgeven te maken hebben. Om de deelname mogelijkst te bevorderen is deze extra bijeenkomst dan ook geheel gratis. AUB. proberen om op deze speciale samenkomst aanwezig te zijn, anders kunnen jullie niet meestemmen wat onze toekomstige richtingen voor WT in NL betreft!
 
Wij hopen jullie allemaal die dag bij ons in de Kwoon te mogen zien.
 
Zaij-Jian!
 
Sifu Frank Schäfer, 7. PG
 &
Lady-Sifu Petra Schäfer, 6. PG,
EWTO nationaal-trainer NL
 
 
2008_ilg08_lobbach
Registertherapeut BNG & DSM-IV certificaat
 
De aandacht voor Counselling als een werkzame alternatieve interventie voor de meest verschillende probleemgebieden in het 'alledaagse leven' neemt steeds meer toe. Gezien dat er met diverse beleidsaanpassingen sommige verzekeringen alleen nog therapieën vergoeden indien de betreffende zorgverlener ook bij de RBNG is aangesloten heb ik er voor gekozen om in 2010 (even als proef) ook met daarmee in zee te gaan om voor mijn cliënten de drempel zo laag/breed mogelijk te houden. Om aan de gestelde HBO niveau registratie-eisen te kunnen blijven voldoen heb ik dus onlangs ook een certificaat DSM-IV – TR te Utrecht behaald die in het najaar via de ABvC nog een vervolgdag gaat vinden. Ook mijn EMDR vaardigheden gaan in 2010 waarschijnlijk een uitbreiding meemaken.
 
Ik heb trouwens de hulpverlenende SCD functies inmiddels aan de NWTO overgedragen, zo zullen dus de facturen voor de ziekenfondsen voortaan direct via de NWTO komen. Dit biedt bijvoorbeeld het voordeel dat we nu dus ook aan onze To-Dai deze extra dienstverlening zonder administratieve omwegen kunnen aanbieden. Binnen kort zal ik een overzicht ter beschikking stellen met verzekeringsmaatschappijen die onze psycho-sociale hulpverlening via Counselling (dan wel geheel of gedeeltelijk) wel of niet vergoeden. Ook verwijs ik naar de mogelijkheid om bij behoefte bij de gemeente een PGP aan te vragen, waarbij ook in het kader van de participatiewet en de WMO mogelijkheden tot vergoedingen van professionele hulpverlening via Counselling bestaan. Later meer hierover in onze leden sectie.
 
 
 
 
Feb_info2
Maart 2010
 
Nieuw lesrooster & paspoorten in aankomst
 
Adapterend op een aantal recente gebeurtenissen (onder anderen de studieplanning van Mehdi) hebben wij samen met het academie-team besloten om het lesrooster aan te gaan passen. Betreffende de Sifu klassen zullen er in feite weinig veranderingen zijn. Maar een van de wezenlijke aanpassingen is, dat de SG 6 barrière gaat wegvallen! Vanaf maart kunnen dus ook beginners weer gewoon deelnemen aan de Sifu klassen. De parallelle Standaard klassen kommen te vervallen hetgeen de overzichtelijkheid alleen ten goede zal komen. Het deed voor Si-Mo en mij ook een beetje vreemd aan om aanwezige leerlingen van de Standaard klas tijdens de gesplitste groepslessen te 'negeren'. Binnen kort meer info over de Standaard klassen op maandag en vrijdag en de andere beoogde aanpassingen. Dit betekend echter dat leerlingen die mogelijkst gunstig WT verder wensen te leren dan de groepslessen op maandag of vrijdag dienen te benutten omdat de Sifu klassen 45,- i.p.v. 30,- per maand bedragen.
 
Een bijzonder mooi detail is dat het administratief reconstructie met betrekking tot de gewenste automatisering goed vooruit lijkt te gaan, dankzij 'mijn' lieve To-Dai Pim Kartner. Dan behoort dus ook het 'paspoort dilemma' het verleden aan en hoeven we de ledengegevens niet meer met een pen in het NWTO paspoort in te dragen. Het is nu alleen nog een kwestie van enkele weken dan zijn we ook daarmee weer volledig up-to-date.
 
 
WT in Dinxperlo & Enschede en Almelo
 
Sihing Tom Beltermann (EWTO TG-aspirant) is van plan om vanaf maart de Nederlandse WingTsun Organisatie aan te vullen. Dit is zonder meer een leuke kans voor de NWTO om WT in NL nog meer uit te breiden en zo ook in Dinxperlo bekend te maken. In de toekomst zullen uiteraard meer details over dit nieuwe project in de nieuws sectie van onze site te komen staan. Het contactnummer staat voorlopig in Archief/Nederlands/NWTO Kerninfo.
 
Ook Sihing Indy Mahabier (NWTO TG-aspirant) heeft zijn voorbereidingen inmiddels rond en start in maart met WingTsun lessen in Enschede en Almelo. Beide WT instructeurs hebben de mooie kans genomen om in een al bestaande sport-locatie onder te komen. Misschien dat er later een eigen WT-locatie volgt, maar dit is zeker een uitstekende kans om met lesgeven op te kunnen starten zonder al te grote investeringen vooraf.
 
Oorspronkelijk wou Sifu Te Wiel zich om Enschede en Almelo bemoeien, maar gezien dat hij naar Winterswijk en Doetinchem ook nog met Arnhem en Hengelo bezig wenst te zijn en ik betreffende mijn aanvragen i.v.m. Enschede/Almelo geen respons heb gekregen leek het me jammer om die twee plaatsen verder onbenut te laten liggen. Mocht Sifu Te Wiel nog steeds reële uitbreidingsplannen in Twente hebben, sta ik graag ter beschikking, maar ik heb wel feedback nodig...
 
De NWTO wenst beide instructeurs van harte veel succes met de groei van hun WingTsun activiteiten en zal indien mogelijk ook eventueel benodigde support leveren.
 
 
 
 
2009_WingTsun_open_dag-3_answers  
April 2010
 
Onvoorziene veranderingen
 
Begin van het jaar kregen we het verrassend bericht, dat het met de bouwbedrijf in ons pand beneden in verband met de recessie niet goed ging, zodat ze eind April zullen stoppen met hun activiteiten. We waren al in onderhandeling met de huisbaas betreffende de mogelijkheid het bovenste (ons) gedeelte apart te blijven huren. Helaas voelt hij daar niet al te veel voor omdat hij het pand als een geheel wenst te behouden. Gezien dat we onmogelijk ook het niet benodigde benedengedeelte bij kunnen huren, betekend dat, dat we binnen kort naar een nieuwe locatie toe moeten...
 
Dit betreffende zijn al wat activiteiten aan de gang en werken we al aan twee mogelijke vervangplaatsen. De nieuwe Kwoon zal dan wat kleiner worden, ook omdat we een dergelijk groot ruimte behalve voor werkcolleges niet nodig hebben, zoals we de afgelopen 12 maanden hebben kunnen zien. Een wat kleinere ruimte geeft ook het voordeel dat er makkelijker aanpassingen (zoals de bodem – ben ik blij dat we die niet al hebben ingezet!) kunnen gebeuren. Op het moment proberen we een regeling te treffen om een mogelijkst vloeiende overgang van de 'oude' naar de nieuwe locatie (niet al te ver weg) te kunnen realiseren. De zomertijd wordt dan weer eens verhuistijd...:^P
 
 
April_info1_zw
Toekomstige lesrooster:
 
Met betrekking tot de recente veranderingen zal ook het lesrooster wat aangepast worden. De Sifu Klassen op dinsdag, woensdag en donderdag blijven zoals ze zijn en de Standaard Klassen op maandag en vrijdag blijven ook. Ik verwacht dat zich aan het algemene kostenplaatje voor de leerling weinig zal veranderen. Dus behalve de locatie verandert in feite weinig aan de bestaande situatie. Wel zitten we dan met bijna de helft aan de Kwoonhuur hetgeen uiteraard een positief aspect is aan deze verrassende ontwikkeling.
 
Binnenkort meer betreffende de nieuwe nieuwe NWTO academie. En ja, ik ga er van uit dat dit dan echt te laatste verandering van Kwoon locatie is... Wel is het denkbaar dat tenminste een van de Sifu Klassen dan weer gelimiteerd wordt voor gevorderde leerlingen (vanaf 6. SG of zo) op het moment heb ik daar de woensdag voor in gedachte. Die situatie is dan uiteraard niets waarop we hebben zitten te wachten maar het is niet anders. Gelukkig zijn we door WT gewend om flexibel te (re)ageren! En qua sfeer zal ook de nieuwe Kwoon niet onder doen, misschien zelfs nog wat persoonlijker, wie weet.
 
 
 
 

April_info2_zw

 

Mei 2010
 
GGM Leung Ting vrijgesproken
 
In Maart 2009 begon een lang verhaal in Hong Kong met betrekking tot het onderwerp huiselijk geweld. GGM Leung Ting werd beschuldigd zijn vriendin lichamelijk te hebben mishandeld. In eerste instantie werd onze Si-Gung/Si-Jo afgelopen jaar veroordeeld, in de beroeping werd echter vastgesteld dat de aanklacht ter onrecht was. GGM Leung Ting werd in alle punten vrijgesproken. Gezien het nogal serieuze onderwerp van geweld tegen vrouwen is de hele WT wereld uiteraard opgelucht, dat dit nu eindelijk opgelost is. Ikzelf was verbaasd dat er in 2009 zo weinig van bekend werd, want de HK pers stond vol. Uiteraard wisten de meeste Chinese in NL ervan ik werd diverse keren erop aangesproken, maar alleen in Chinese restaurants. Ook stond het een of ander op het net maar alles bij elkaar bleef het toch vrij rustig.
 
Zo had ik dan besloten om er eerst een keer af te wachten op de finale uitspraak en destijds alleen de NWTO groepsleider ingelicht opdat ze niet eventueel geheel onvoorbereid mee geconfronteerd zouden worden. Dit verklaart dan ook waarom GGM Leung Ting in 2009 niet op bezoek bij de EWTO was, want intercontinentale reizen zat er in de tussentijd niet in. Toen hij desondanks probeerde om tenminste naar China te reizen werd hij zelfs gearresteerd en 24 uren vastgehouden, terwijl hij wel naar China mocht. Volgens vele Chinezen kan hij daarom rekenen op een flinke schadevergoeding. Boven alles heeft dit incident getoond dat ook een grootmeester soms met menselijke problemen te vechten heeft, waarvan de uitkomst niet altijd zeker is. In dit geval was het gelukkig wel zoals gewenst uitgedraaid. We feliciteren onze grootmeester met deze juridische overwinning!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Frank Schäfer, Sifu
 
 
mei_info1
Het blijft alles anders...
 
In verband met de recente Kwoon situatie is het in mei helaas niet mogelijk om, zoals gepland, naar Hockenheim te reizen. Voor mijn voorstel aan de groepsleiders om ook zonder Lady-Sifu en mij te gaan werd niet gestemd, hetgeen ik ook enigszins kan begrijpen. Ik ben echter van plan om voor de tweede helft dit jaar een vervangend werkcollege in Duitsland te vinden om alsnog onze jaarlijkse traditie oprecht te houden. Bovendien plannen wij ter compensatie een WT/CM zomerkamp voor de teleurgestelde of enthousiaste To-Dai. Op het moment richt zich echter onze focus hoofdzakelijk op de mogelijkst goede vervanging van de NWTO academie, want ik ben eigenlijk niet van plan om terug te gaan naar het huren per uur. Ook voor de volgende locatie wens ik een plek waar we onze dummy, spiegels, foto's etc. kunnen installeren. Er wordt al een tijdje met spoed aan gewerkt maar het moge duidelijk zijn dat dit ook voor ons niet zomaar uit de mouw te schudden valt.
 
Er zal dan in de juni nieuws meer details te komen staan. Die zal trouwens op een nieuwe pagina worden geplaatst, uit twee redenen: Ten eerste wordt anders de Laatste Nieuws pagina te lang (er zijn nu al meer dan 40 A4's aan tekst en code in verwerkt!) wat de down-load tijd verlangzaamd. Ten tweede omvat de mei 2009 t/m mei 2010 dan onze tijd op de Kapoeasweg, hetgeen zonder meer een bijzonder maar toch tijdelijk traject was. En toch zal ons ook deze onverwachte verandering zeker weer wat vooruit brengen, ook al lijkt dit op het moment ook voor ons nog moeilijk waarneembaar. Maar als ik op mijn leven terug kijk kan ik weinig relevante veranderingen bespeuren die niet tot een beter geheel hebben geleidt. Dus ook hier laat ik de Tao gewoon maar komen...
 
Omdat nu ook de periode juni 2010 tot en met februari 2012 (met betrekking tot de Kwoon-locatie) een tijdelijk gebeuren was, heb ik besloten om uiteindelijk alle drie Westpoort-lesperioden (Kapoeasweg, Bolstoen en Abberdaan) op één pagina in 'Vorige Nieuws' samen te brengen. Vanaf Maart 2012 begint dan het nieuwe NWTO hoofdstuk 'Osdorp'. Dit wordt dan ook het vertrekpunt van het 'Laatste Nieuws' gedeelte, hoe lang dit hoofdstuk gaat worden is nog niet te voorzien... xD
 
Met vriendelijke groeten,
 
Sifu F. & P. Schäfer
EWTO national trainer NL
 
 
 
 
wt-pos_e
Juni - November 2010
 
Lieve To-Dai,
 
Het afgelopen half jaar was erg druk. Er waren niet te weinig maar te veel opties beschikbaar. Ook ontbrak simpelweg de tijd om steeds weer de nieuwe ontwikkelingen te documenteren. Maar zoals ook nu bijna weer twee jaar geleden hebben we de voorkeur gegeven pas dan met een site update te komen als alles weer tenminste halverwege rond is. Welnu, de Kwoon is nog niet geheel af, maar al volledig functioneel en in gebruik, vandaar nu eindelijk de officiële NWTO update. Ik zal al de bewandelde dolwegen hier maar weglaten en me alleen concentreren op dat wat nu is.
 
Okay, we hebben onze finale verhuizing met succes achter de rug. Het minpunt is dat de nieuwe locatie voor mensen zonder eigen vervoer op het moment wat lastiger te bereiken is. Het pluspunt is dat de locatie qua sfeer veel warmer overkomt dan de Kapoeasweg. De houten vloer is zeker een vooruitgang en ook de indeling van de ruimte weet wel te bekoren. Wij zijn zeer tevreden over het opnieuw bereikte resultaat. Het commentaar van de leerlingen was eveneens doorgaans positief. Voor Si-Mo en mij is dat nu zo een beetje de laatste kwoon die we hebben opgezet...
 
Er is gegronde hoop dat de bereikbaarheid van de Kwoon via openbaar vervoer in de toekomst gaat toenemen, want ze zijn de algehele infrastructuur al aardig aan het uitbreiden. Tot het echter zo ver is, hebben de leerlingen onderling al diverse rijgemeenschappen kunnen organiseren. Voor diegene die echt aan openbaar vervoer gebonden zijn, kunnen we een 'afhaalservice' vanaf Sloterdijk station aanbieden. Gewoon even bellen (06-22564448) als je van plan bent bij ons langs te komen en niet weet hoe je daar zonder auto of fiets naar toe kunt komen.
 
 
De academie lessen
 
Gezien dat het jaar al bijna weer voorbij is, hebben we besloten om pas in 2011 met het nieuwe lesrooster te starten. Op het moment vinden dus alleen de Sifu klassen op dinsdag en donderdag (19.00-20:30) plaats! In januari zullen de maandag en vrijdag klassen Standaard en Fit4Fight (19.00-20:30) weer worden opgestart en ook met de woensdag zijn we nog iets van plan. In de loop van het jaar 2011 zullen dan uiteindelijk step voor step ook de andere geplande tijdblokken weer worden ingevuld, naarmate de belangstelling ervoor weer toeneemt. Gelukkig zijn we flexibel.
 
Helaas is een kostenverhoging vanaf 2011 nodig om onze hoge lesstandaard te kunnen aanhouden. Betreffende de werkcolleges verminder ik de korting met 5,- Euro per eenheid, dus 35,- / 60,- /80,-. Betreffende de groepslessen verhoog ik het lesgeld met 5,- Euro per lesblok, dus 50,- / 90,- / 120,-. De artikelen en examenkosten zijn al conform de EWTO richtlijnen en blijven gelijk. Zelfs met deze prijsverhoging zitten we nog duidelijk onder het gebruikelijke kostenplaatje van twee PG, maar we wensen ook voor een bredere publiek bereikbaar te kunnen zijn.
 
Leerlingen die uit afstands- of kostenredenen willen stoppen, kunnen van het contract  worden ontbonden. Dit aanbod vervangt echter niet de officiële opzegging van de opleidingsovereenkomst. De opzegging dient alsnog schriftelijk te gebeuren Telefonisch of via email is hiervoor onvoldoende. Alle leerlingen die wel de moeite willen nemen om onze lessen verder te volgen zijn van harte welkom op onze nieuwe NWTO academie van Bolstoen 2A! We denken dat we daar nog leuke tijden met elkaar zullen meemaken, de basis daarvoor is in ieder geval nu (opnieuw!) gelegd...
 
Zeer graag tot ziens in onze nieuwe en uiterst gezellige Kwoon!
 
Hartelijkst,
 
Si-Fu & Si-Mo
 
PS. Het eerste en laatste werkcollege in de nieuwe Kwoon is op 28 November 2010 van 12.00 tot 15.30. Op 12 December 2010 is een Master Intensive gepland van 12.00-14.15.
 
 
 
 
Bolstoen1
December 2010
 
Beste Todai,
 
Het jaar zit er weer bijna op. Zo onaangenaam het is begonnen zo aangenaam is het aan het afronden. We hebben een mooie Kwoon verloren maar een prachtige bemachtigd. En er zijn voor deze locatie nog heel wat bijzondere plannen, te denken valt aan een eigen club lounge met speciale evenementen. Ook voor Wu-Wei lijkt dit een uitstekende locatie, dit bleek op de Kapoeasweg minder het geval te zijn. Ook al dient de locatie eigenlijk geen rol te spelen, lukt 'de toegang' in de een wat beter dan in de andere. Er zijn nog steeds wat werkzaamheden nodig maar er zit progressie in en we hopen dan begin volgend jaar ook redelijk klaar te zijn met het beoogde resultaat.
 
Wel, ook dit jaar was de NWTO met drie TG vertegenwoordigd bij de EWTO, maar er was geen tijd voor eigen privé lessen of een speciaal EWTO event. Voor 2011 heb ik daarom nu al minimaal twee ingepland. Ik wens met Si-Mo en vier gevorderde To-Dai weer een kleingroepssessie bij mijn Si-Fu te organiseren in Pisa. Twee plaatsen (Bilal en Robert) zijn al gereserveerd, en andere twee zouden Ricardo en Marchel kunnen zijn, of Jack en Anais...). Als het voor hun niet lukt zouden twee plaatsen beschikbaar zijn, maar er is minimaal de 11e SG benodigd om mee te kunnen.
 
Het ander event wordt dan de INT EWTO LG  2011. Hier gaan we dan met een groepje van rond de 10 leerlingen, geen minimum gradatie-eisen hierbij, wie eerst aanmeldt is mag mee. En misschien dat er ook nog een derde event in onze agenda 2011 past, wie weet, er staat al eentje op de wachtlijst... :^) Tenslotte is er nog de optie om in zomerkamp in Spanje te houden en onze eigen werkcolleges, Master Intensives en CM stages uiteraard, kortom: interactie zat voor 2011!
 
Komen we tot een afrondend highlight! Rond tien jaar geleden droeg ik mijn To-Dai Roy Cordesius, 2. TG tot Sifu voor, vanwege zijn inzet, loyaliteit en interactieve vaardigheden. Een echte generatieverschuiving vond echter toen niet plaats omdat Sifu Roy zelf geen groepsonderwijs geeft. Nu zou er in 2011 echter wel een generatiesprong kunnen gebeuren... Gezien mijn leeftijd zou het destijds wel vreemd hebben aangevoeld om al als 'grootvader' te worden betiteld. Eind november vond ik het aan de tijd om een andere verdiende To-Dai in het zonnetje te zetten. Begin december heb ik mijn Todai Bilal Davran, 2. TG, aangedragen voor de begeerde Sifu titel.
 
Deze aanvraag werd al op 6 december goedgekeurd! Zo heb ik dan op 23 december in een kleine ceremonie in onze nieuwe Kwoon samen met Lady-Sifu het WMAIC certificaat mogen uitreiken. Van harte gefeliciteerd Sifu Bilal Davran! Jij bent nu de vierde officieel erkende Nederlandse 'Sifu of WingTsun'.
 
In januari zal Sifu Bilal trouwens met een nieuwe Standaard/Fit4Fight klas op vrijdag opstarten. Kosten 35,- per maand voor niet-leden en 25,- per maand voor leden van andere academie klassen. Voor leerlingen die nieuw lid worden via zijn lessen wordt Bilal dus de 'Si-Fu' hetgeen betekend dat ik bij hun tot 'Si-Gung' (en Lady-Sifu tot 'Si-Tai') verander. Voor de leerlingen van de Sifu klas (we hebben nu welles een andere benaming voor onze eigen klassen nodig, waarschijnlijk 'Master klas') veranderd niets, daar blijft de aanspreektitel bij Bilal gewoon 'Si-Hing'. Alhoewel 'Sifu Bilal' ook niet foutief zou zijn maar dan met naam erbij.
 
En ook wij blijven gewoon 'Si-Fu' en 'Si-Mo' voor onze 'To-Dai' (kinderen) maar dus niet voor onze 'To-Suen' (kleinkinderen). Tussen 24-12-2010 en 10-01-2011 is de Kwoon gesloten. De eerste volgende groepsles is op 11-01-2011, 19:00.
 
Een fijne jaarwisseling en de allerbeste wensen voor 2011,
 
Hartelijkst,
 
Si-Fu  &  Si-Mo
alias
Si-Gung  &  Si-Tai
alias
Sifu Frank Schäfer  &  Lady-Sifu Petra Schäfer
 
 
 
 
2010_Three_are_sitting_now-web
Januari / Februari 2011
 
Beste To-Dai, Beste To-Suen,
 
Ik hoop dat jullie het nieuwe jaar goed zijn ingekomen en dat de voorspoed van 2011 nog lang mag aanhouden! Bij ons loopt nu langzaam, weer alles een beetje volgens het plannetje, nadat we even tussendoor twee keer op spoedvisite in Duitsland zijn geweest. De verbouwingen van de Kwoon zijn bijna rond, tenminste voorlopig, maar we hebben nog wat specifieke plannen met ons bureau en de lounge. Maar hierover later meer.
 
Het eerste seminar van 2011 zit er inmiddels ook weer op. Het was een bijzonder leuke stage, zelfs met leerlingen uit Almere, Alphen en Nijmegen. Sommige hebben we voor het eerst ontmoet en andere waren al bekende gezichten. De geboden kwaliteit en motivatie was hoog en de tijd vloog voorbij. Ja, in deze Kwoon bevalt het lesgeven ons zeer. Er hangt gewoon een veel warmere sfeer dan in de vorige academie.
 
Sifu Bilal is begonnen met de maandagles, 19.00-20.30. De doelgroep is tweevoudig: Ten eerste is er weer de mogelijkheid om voor een lager budget WT in de academie te leren, respectievelijk bij te trainen. De kosten bedragen 30,- per maand voor nieuwe leden en slechts 20,- per maand voor leden van de meesterklas!
 
Ten tweede zal deze avond ook worden benut om voor de actie-liefhebber wat extra gevechtsvoorbereidingen te trainen, zoals conditiedrills, cirkelverdediging en het 5-fasen-gevecht. De eerste proefles is altijd gratis, zo ook bij Sifu Bilal, ik zou zeggen, ga eens kijken.
 
De beste wensen,
 
Si-Fu/Si-Gung
 
Sifu Frank Schäfer, 7. PG WingTsun
 
 
 
Seminar_Januari_2011b
Maart / April 2011
 
Onze eerste EWTO special in 2011: Wülfrath, deel 1.
 
Dit jaar zijn we weer heel wat van plan. Het eerste voornemen was om voor mijn To-Dai René Rietveld en Ricardo Slotema het laatste deel van hun 2. TG te realiseren. Heel goed voorbereid kwamen we aan. Si-Gung Kernspecht was weer eens enorm in de stemming en introduceerde zijn nieuwe verdiepingsoefeningen van het revolutionaire ReakTsun programma. Behalve Sihing René en Sihing Ricardo waren ook Sihing Robert van de Maarl en Sifu Bilal Davran van de partij. Ook al waren deze twee dit keer nog niet aan een examen toe, toch was het ook voor hun een bijzondere gelegenheid om met hun Si-Gung (opnieuw) persoonlijk 'contact' te maken...
 
De tijdverschuiving leidde trouwens tot een klein misverstand, hetgeen betekende dat Si-Gung na de pauze een uur later verscheen. Dit extra uur wisten we uiteraard goed te vullen met wat extra voorbereidingswerk voor de TG2 examens. Een mooie kans voor een gratis extra les voor onze twee testkandidaten dus. En als klap op de vuurpijl mochten alle vier zelfs aansluitend als uitzondering met Lady-Sifu en mij de trainer-4 stage meedoen waarin Si-Gung de eerste 'Routine' introduceerde, GM Kernspechts TG vervolg van het SG ReakTsun programma. Zo werd de oorspronkelijk geplande leuke 5-uur trainingsdag uiteindelijk een fantastisch 8-uur evenement!
 
In september zullen we overigens weer naar Wülfrath gaan, maar dan zelfs met een grotere groep. Er zijn dan weer een aantal van onze To-Dai gereed voor hun finale TG examens! En ik ben er vrijwel zeker van dat de huidige gelukkige vier ook weer mee willen... Voor diegene die Si-Gung eens 'van dichtbij' wil meemaken is dit een echte buitenkans. Dus als je volgende keer mee wilt, meld je op tijd bij ons aan. Helaas dien je minimaal SG12 te zijn om mee te kunnen doen aan deze TG stage. Ook zal er weer een Trainer-4 stage aansluiten, voor diegene die dan nog meer willen; en als ik Si-Gung heel lief vraag mogen de NWTO'ers zeker weer deelnemen, ook al zijn ze nog geen Trainer-3.
 
Betreffende Hockenheim: Gezien de twee Wülfrath termijnen en uiteraard het Pisa event dit jaar, kan het zijn dat we het INT LG 2011 gaan overslaan. Helaas moeten soms prioriteiten worden gesteld en tot nu toe was er te weinig respons van de NWTO'ers om er echt veel werk te willen maken van de diverse reisvoorbereidingen en hotelboekingen. Verklarend moet ik er echter bij zeggen dat in de NWTO vooral WT bovenaan staat. Escrima en ChiKung heeft bij ons meer een aanvullend aspect. Was het INT LG hoofdzakelijk WT , dan was er waarschijnlijk meer animo binnen de NWTO om er naar toe te reizen, zoals we dat in 2008 en 2009 deden.
 
GM Prof. Kernspecht bleek vrij tevreden met het geboden niveau van onze beide TG2 aspiranten en zo werd al aan mij het door Si-Gung getekende diploma overhandigd! Zo gauw de resterende verplichte wachttijd/voorbereidingstijd voorbij is en het theoretische werkstuk is goedgekeurd, zal ikzelf dan, na een kleine allerlaatste check-up, de datum plaatsen, hetgeen waarschijnlijk in de loop van volgende maand zal gebeuren! Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd René en Ricardo voor jullie uitstekende prestatie! Ik denk dat opnieuw duidelijk bleek, dat de kwaliteit van onze kleine NWTO zich niet hoeft te verstoppen voor de kwaliteit van de grote EWTO.
 
 
Aanstaande aanpassingen van de lestijden
 
Vanaf 1 juni 2011 zullen de lestijden s'avonds worden aangepast. Na een enquête in de Kwoon hebben we besloten om voorlopig de woensdag niet met een meesterklas uit te breiden, maar op dinsdag en donderdag een dubbele sessie te geven. Dit geeft ruimweg meer flexibiliteit voor de meesten, tenminste wanneer we de lestijden hierbij iets gaan aanpassen.
 
De eerste klas start om 18.30 tot 20.00 en de tweede om 20.00-21.30. Daardoor zal het juist voor mensen met wisseldiensten makkelijker worden om eventueel gemiste lessen in te halen en ook voor diegene met een langer reistijd kan een dubbelsessie goed uitpakken. En tenslotte geeft dit mij zelf ook meer tijd op die twee avonden, hetgeen natuurlijk nooit mis is.
 
We hopen met deze adaptatie op de momentele behoeftes van onze To-Dai te zijn ingegaan. Een ander suggestie was om de stages van 2 dagdelen om 11.00 te laten beginnen, zodat nog meer van de weekenddag over kan blijven. Ook hier geven we graag gehoor aan. Vanaf mei 2011 zullen alle standaard werkcolleges om 11.00 starten. Mochten er meer wensen bestaan, vernemen we dit graag van je.
 
Let op: op 2 juni 2011 is er in verband met hemelvaartsdag geen les.
 
Hartelijkst,
 
Si-Fu 
 
 
 
 
2011 wuelfrath finally in touch again
Mei / Juni 2011
 
In de publieksjury 'Loyly4You 2011'
 
Via kennissen werden we gevraagd of we deel wilden nemen aan de publieksjury van het Loyly4You event 2011, deels gehouden in Spa Zuiver Amsterdam. Zo hebben we dan de kans genomen om bij de voorronde, de halve finale en de finale te jureren over de 'meester van de handdoek 2011'. Naast de publieksjury van 'sauna ervaringsdeskundigen' was uiteraard ook nog een vakjury van 'echte sauna professionals' aanwezig.
 
Het waren drie intense, hete dagen en een heel leuke ervaring om onze hobby eens vanuit een andere hoek te bekijken. Het was niet alleen een intensief en leuk, maar ook zeer leerzaam gebeuren voor ons. Mijn speciale dank gaat uit aan de gepassioneerde Sauna Topper en Loyly4You halvefinalist Michel Carpay. Volgens Si-Mo en mij (en ook de rest van de publieksjury) had hij eigenlijk de finale meer dan verdient en blijft hij onze favoriete opgietmeester, en niet alleen in 2011!
 
 
De 10+1 Strippenkaarten zijn terug
 
Vanaf juni 2011 zijn de 10+1 strippenkaarten terug. Er zijn twee versies verkrijgbaar, een voor de standaard klassen (125,- /75,- voor academie leden) en een voor de meester klassen (175,- /125,- voor academie leden). Men dient wel NWTO of EWTO lid te zijn om voor de strippenkaarten in aanmerking te komen. Ook als men alleen via strippenkaarten wenst te trainen, dient men met de NWTO academie een opleidingsovereenkomst af te sluiten.
 
Een losse training van een standaard klas bedraagt dus 12,50 (7,50 voor academie leden) en 17,50 (12,50 voor academie leden) voor een meester klas. De eerste proefles is en blijft uiteraard gratis en geheel vrijblijvend. We hopen met dit extra aanbod jullie weer meer aan flexibele mogelijkheden beschikbaar te hebben gesteld.
 
Opmerking:
 
Op het volgende werkcollege op 28 & 29 Mei zijn we trouwens wel wat van plan. Daarom bieden we dit weekeinde drie eenheden aan (11.00-12.30, 12.30-14.00 en 14.00-15.30). Er staan namelijk naast de standaard SG tests ook weer 'b-delen' op de agenda. Maar dat is nog niet alles, want twee TG2 finale staan evenzo op stapel! We zullen dan ook wat foto's maken in onze nieuwe kwoon. Dus jullie zijn van harte welkom, zij het voor examen of training, het wordt zeker reuze gezellig. Ook voor leerlingen die al een tijdje niet meer aanwezig zijn geweest, is dit een uitstekende gelegenheid om weer wat contacten en vaardigheden op te frissen.
 
Groeten,
 
SFS & SPS
 
 
 
 
2925949-interior-of-a-finnish-sauna-in-candle-light
25 Jaar NWTO
 
Nieuwe NWTO Themadagen
 
In de loop van de decennia zijn er behoorlijk wat SG programma's veranderd binnen de EWTO/IWTA. In 1982 kwamen de tien Lat-Sao aanvallen erbij, 1984 de controlerende middelen, 1988 de Lat-Sao programma's, 1992 de Ancient SNT, 1994 de anti-clinch programma's, 2000 de BlitzDefence programma's en 2008 de ReakTsun programma's om maar de belangrijkste toevoegingen op te noemen. (WT-ChiKung en FrequenChi vormen eigen takken en hebben geen invloed op het SG programma).
 
Om te voorkomen dat de SG programma's te groot werden, moesten er dus een aantal andere trainingsmethoden worden gestript, zoals bijvoorbeeld de cirkel-verdediging, WT drills, verdediging tegen Choy-Lay-Fut aanvallen en tegen technieken van andere traditionele vechtstijlen. Deze oefeningen zijn echter bij de veteranen niet helemaal verdwenen, maar van het test-programma in het les-programma beland. Dit is het schatkistje van de ervaringsdeskundige leraar. Hieruit kan hij/zij bij behoefte putten om in de eigen lessen wat te kunnen variëren zonder de rode draad kwijt te raken.
 
Een ander aspect betreft de geluksfactor. Sommige onderwerpen werden door ggm Leung Ting in Europa slechts één zomer onderwezen, zoals de WT valtechnieken in 1983, de 'gimme-5' benadering in 1994 of de Tripodal Dummy in 2006. Kortom, het is voor de meesten een bijna onmogelijk klus om alle programma's te leren. Dit is ook niet nodig om dieper in WT door te kunnen dringen. Het gaat meer om de breedte, die natuurlijk ook best leuk en nuttig kan zijn. We willen ook de SG voorbereidingstijden niet onnodig opblazen door te veel items als testonderwerpen te eisen, anders zijn het geen 2 tot 4 maanden maar jaren...
 
Het test-programma dient in iedere WT school wereldwijd gelijk te zijn om een kwaliteitsstandaard te kunnen blijven handhaven en compatibel te blijven. Hier zit dus in feite weinig speling. Dit geldt anders voor het lesprogramma. Hier kan de instructeur zijn eigen ervaringen en voorkeuren creatief inbrengen. Het moge duidelijk zijn dat het lesprogramma van een TG-instructeur over het algemeen omvangrijker is dan die van een SG-instructeur, terwijl het test-programma hetzelfde dient te zijn. En toch is dit niet datgene wat het verschil tussen beide dient uit te maken. Als de TG'er de SG'er alleen met hogere technieken of fysieke dominantie de baas kan zijn, heeft de gevorderde het benodigde huiswerk kennelijk niet gedaan!
 
Om een ding te verhelderen: Zelfs als men 'alleen maar' de testprogramma's onder de knie heeft, kan men doordringen tot in de hoogste levels. De test-programma's vormen als het ware het skelet van WingTsun, de les-programma's vormen dan het vlees. Onnodig te zeggen dat een willekeurige toevoeging in het les-programma ook snel tot een vet lichaam kan voeren. Dus ook al is dit schatkistje flexibel en zonder strikte bepalingen dient men toch kieskeurig te zijn wat men aan sieraden toevoegt en welke meewaarde het voor de leerling heeft. Ook hier is minder vaak meer.
 
En toch begrijp ik ook dat de enthousiaste leerling graag verschillende aspecten van WingTsun wenst te beleven. Echter in een 90 minuten groepsles kan ik daar niet al te vaak op ingaan, omdat de test-programma's uit gegronde redenen de hoofdaandacht hebben. Ook op de standaard werkcolleges is er vaak niet genoeg tijd om gefundeerd op zijaspecten in te kunnen gaan, dus ben ik van plan om in toekomst in het weekend af en toe speciale themadagen aan te bieden. De bedoeling is om op drie dagdelen (11.00-12.30, 12.45-14.15 en 14,30-16.00) een bepaald lesprogramma onderwerp intensief door te nemen.
 
De eerste dubbele(!) themadag die ik ga aan bieden is op Pinksteren (als alternatieve special voor Hockenheim), zaterdag, 11-06-2011 val- en werptechnieken en zondag 12-06-2011 tackling en anti-bodem gevecht. Anders dan de onderwerpen misschien laten vermoeden, is er bij deze twee themadagen geen minimale SG gradatie of voorkennis nodig. Het betreft namelijk een specifiek gebied. Beide dagen sluiten enigszins bij elkaar aan. Maar alleen één dag bijwonen mag ook, echter niet alleen een dagdeel (met uitzondering van het eerste) want dit zou te verstorend werken.
 
Dus SG 1 of  SG 12 maak niet uit, wel wordt beoogt om mensen van vergelijkbaar niveau met elkaar te laten trainen. TG'ers die de programma's al eens hebben doorlopen (en geen behoefte aan een opfrissing hebben), kunnen op deze dagen ook parallel aan een keuzeonderwerp werken, indien er een passende TG partner is. Kosten: Vanaf 8 deelnemers 45,-/75,-/100,-, vanaf 16 personen 35,-/60,-/80,- met maximaal 24 deelnemers. Anders dan bij de standaard werkcolleges is hier wel een aanmelding vooraf nodig in verband met de uiteindelijk kostenbepaling en plaatsreservering.
 
De themadagen zijn dus een prima gelegenheid om wat zijaspecten gedetailleerd door te nemen. Ze zijn echter niet verplicht om door te kunnen stromen naar het TG level, maar een aanvulling voor de liefhebber op de toepassingsgebieden van WingTsun. Wel worden themadagen gerekend als extra voorbereiding op aanstaande SG/TG examens. Denkbare andere thema's zijn onder andere: Verhoging van Dau-Sum (fighting spirit), Conflicthantering (SCD), Controlerende middelen,  Ancient Siu-Nim-Tau, Palm-stick technieken, Escrima, CoreMunication, Wu-Wei...
 
Behoefte aan een ander gerelateerd thema? Laat dan maar weten!
 
 
2011_NWTO_adam_the_4_Dutch_WT_Sifu_together
Introductie 'Happy Hour'
 
In verband met ons 25 jaar NWTO jubileum heb ik voor twee keer per week in twee sessies de 'Happy Hour' ingevoerd. Het is de bedoeling om ook de minder wel gestelde in gelegenheid te stellen om eens een privéles bij mij te kunnen veroorloven. Tijdens de 'Happy Hour' geeft ik WingTsun voor de prijs van Counselling, dus voor de halve prijs!
 
Wel kunnen deze speciale termijnen alleen telefonisch op Maandags tussen 12.30 en 14.00 worden gereserveerd en alleen voor de dan recent lopende week. Vooraf reserveren voor een ander week is voor de 'Happy Hour' dan ook helaas niet mogelijk. Deze tijdelijke regeling blijft tenminste een half jaar (tot december 2011) in werking.
 
Waarschijnlijk zijn we dit jaar ook nog van plan om een klein feestje te houden met betrekking tot het kwarteeuw bestaan van onze Nederlandse WingTsun Organisatie. De diverse andere activiteiten (Kwoonverhuizing, thuisverbouwingen, Pisavoorbereidingen, SG-/TG-examens, etc.) hebben dit feit een beetje in de achtergrond laten verschuiven. Maar we zullen er na de zomer zeker nog passend met een speciale event op ingaan.
 
Graag tot ziens,
 
Sifu Frank Schäfer,
 
Hoofdtrainer NWTO
7e meestergraad WingTsun (EWTO) 
 
 
 
 
2011_NWTO_Happy_Hour  
Juli / Augustus 2011
 
Academie zomervakantie
 
Uiteraard is de academie tussen 19 en 26 juli gesloten in verband met het geplande NWTO zomerspecial. Voor de rest zijn we eigenlijk van plan om, zoals de afgelopen jaren, ook in de zomertijd open te blijven. Maar mochten er in die periode erg weinig mensen over de vloer komen, dan kan het zijn dat we de master klas even tot één avond beperken. Het volgende WT werkcollege na onze terugkomst vindt trouwens plaats op zondag 31-07-2011 vanaf 11:00 in Amsterdam.
 
 
NWTO zomerspecial in Andalusië
 
Wel, als speciaal zomerevent 2011 was eigenlijk weer Pisa bij mijn Si-Fu gepland. Helaas kan dit termijn dit keer echter niet doorgaan. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is, dat ik al een vervangend termijn voor februari 2012 af heb kunnen spreken in een warm land! En omdat we qua logistiek alles al rond hadden, werkte ik al hard aan een alternatief programma voor dezelfde tijd in Andalusië. Dan wel niet onder de leiding van mijn Si-Fu maar onder de leiding van mij. Daarvoor hangt dan ook het prijskaartje wat lager, zeker met mijn speciale Pisa-compensatie-aanbod.
 
De bedoeling is om op de 19e juli te arriveren en de buurt een beetje te verkennen. Tussen 20 en 25 juli is onze WT intensive met 2 keer 2 uurtjes onderwijs plus 2 keer 1 uur herhaling per dag en op de 26ste gaan we weer terug. Ik heb er een luxe villa met alle toeters en bellen gehuurd die voor acht personen geschikt is, dus we zullen met z'n vijven zeker niets te kort komen. Eigenlijk wilden we met zes personen gaan, maar helaas kunnen Ricardo en Sifu Bilal onverwacht toch niet mee op reis. En het is op te kort termijn om nu nog een passende vervang voor Bilal te vinden, maar dit is voor de gelukkige SG'er Peter (die Ricardo’s plaats kon overnemen) en de TG aspiranten Mark en Robert geen echt probleem... xD Kortom, het belooft weer eens een absoluut uniek evenementje te gaan worden!
 
 
2011 NWTO Amsterdam lost in break
Vamos ala Playa en Viva España!
 
En hoe uniek was het! De acht dagen vlogen voorbij met geen enkele minuut verveling of irritatie. De groep van vijf kon perfect met elkaar opschieten. Het begon wel wat stressvol voor onze doktor Mark van de spoedeisende hulp, omdat zijn trein opeens stopte in verband met een brand... Letterlijk op de laatste minuut wist hij echter nog bij de check-in te arriveren. Vanaf dan was het echter volop genieten voor de hele groep. De vlucht verliep soepel en de villa was ideaal voor onze doelstellingen: Rustig gelegen in de bergen met een groot zwembad, open haard, overdekt zonneterras, BBQ, een goed ingerichte keuken, satelliet tv, draadloos internet toegang, noem maar op. Omdat we maar met vijf waren, had echt iedereen een eigen kamer ter beschikking (behalve SiMo en ik uiteraard).
 
Op het event-programma stond nogal een behoorlijk rijtje:
Voor de SG'er Peter:
Herhaling:  Siu-Nim-Tau vorm, 10 WT-Drills en de Nuk-Sao sequentie.
Verdieping:  Chum-Kiu vorm, Chi-Sao reflexen en Lat-Sao adaptaties.
Nieuw:  '7-Joint-Force' coördinatie, 10-WT-voetwerkcombinaties en Kao-Sao impulsen in diverse toepassingen. 
 
Voor de TG-aspiranten Mark en Robert zag de agenda er zelfs nog indrukwekkender uit:
Herhaling:  Siu-Nim-Tau vorm en Chum-Kiu vorm.
Verdieping:  7+1 kern-kwaliteiten en 1ste sectie Chi-Sao.
Nieuw:   2de sectie Chi-Sao, 3de sectie Chi-Sao, 4de sectie Chi-Sao plus 1ste helft Biu-Tze vorm!
 
Ik heb nog nooit van tevoren geprobeerd om een zo omvangrijk pensum aan een groep in een event te geven. Zo was het dan ook voor mij een zeer interessant experiment hoe ver een kleine groep met voldoende motivatie en aandacht zou kunnen komen. Al gauw werden de afgesproken 24 uren er 36 (zonder meerprijs uiteraard) omdat het gewoon vaak te leuk was om zomaar op te houden. Bovendien waren de 'drie Amigo's' gewoon niet te stoppen en ze wisten me wel te triggeren om toch nog steeds weer de een of andere detail uit de la te halen en uit mijn zonne(stoel)groet positie op te staan. Ik heb de afgelopen drie decennia nooit eerder een zo intensief en tegelijkertijd zo ontspannen en vermakende stage mogen houden. Ik had makkelijk nog acht dagen zo door kunnen gaan. En Lady-Sifu toonde hoe een Si-Mo zorg draagt voor haar WT kinderen door middeel van alle soorten van lieve attenties voor, tijdens en na de sessies (maar liet het zich niet ontnemen om af en toe toch eventjes mee te doen).
 
Alhoewel het event geheel in het teken van WingTsun stond, was er ook voldoende vrije tijd voor iedereen. We hadden zelfs wat DVD's meegenomen, maar hebben er in feite 's avonds maar twee gekeken als afwisseling voor de fun. Voor de rest was er geen behoefte aan multimediale afwisseling. Wel fijn was dat we de hele dag en avond heerlijk passende muziek via de satelliet  konden laten spelen (ook nog met hoofdzakelijk muziek uit de jaren 80, mijn Teenager-jaren). En omdat we op de eerste dag al winkelwagenvol boodschappen in de supermarkt hadden gedaan, was ook alles in overvloed aanwezig. We hebben zelfs aan het eind spullen achtergelaten voor de eigenaar die ook best leuk was. Zelfs een dagje aan het strand van Costa de Sol, met speedboot-stunt, en een avond in Torre de Mar, met heerlijk uit eten en stappen zat erin. Geen wonder eigenlijk dat de tijd voorbij is gevlogen...
 
Ook het weer was alle acht dagen perfect tussen 32 en 38 graden. Op lagere regionen bijna te heet, maar bij ons in de bergen heerlijk door de constant aangenaam koelende wind en uiteraard het altijd beschikbare zwembad! Eveneens hadden we geen enkel last van muggen etc., zelfs 's avonds bij het vuur niet, het was ons blijkbaar van alle zijden gegund. (Was Pisa wel doorgegaan hadden we trouwens wel een week in de regen gezeten...) Ik blijf maar zoeken maar kan toch geen minpuntje vinden om hier op te noemen en het verhaal wat evenwichtiger te maken, nou, misschien behalve dat het voor alle vijf deelnemers veel te kort bleek te zijn, zelfs met de twee extra dagen verlenging...
 
Kortom, er zal zeker een vervolg in Andalusië komen. En ook dat zal op zijn manier uniek worden. Maar het zal toch moeilijk worden om de perfecte omstandigheden te evenaren die in juli 2011 ons gezelschap heeft begeleid. Andalusië 2011 staat nu zeker bij mij en ook bij SiMo op de eerste plaats van de door de NWTO gehouden WT stages en misschien zelfs in de top-5 van de beleefde IWTA/EWTO events.
 
Dat dit zo is uitgedraaid heeft uiteraard niet op z'n laatst met onze drie To-Dai te maken. Mark (voor SiMo al sinds toen onze enige echte Kung Fu Panda) wist de hele groep steeds weer met zijn aangeboren talent voor humor te (re)animeren, tjonge wat hebben we die week gelachen! Robert wist daar heel goed op in te spelen en heeft er als het ware nog benzine in ons lachvuurwerk gegoten; nitro en glycerine, wat een combinatie! Peter was dan eigenlijk de rustigere tegenpool, die echter vaker mee werd gesleurd in onze leuke kinderachtige onnozelheid (tussen de trainingen in) dan hij zelf had verwacht – neem ik aan. xD Ja, waar een kracht dominant is kan geen andere zijn! Als er zoiets als een volmaakt WT-vakantie bestaat was dit het! En dat was het!
 
Met dank aan mijn lieve To-Dai, die me opnieuw hebben geleerd te herinneren dat lesgeven in WT het allermooiste vak is wat ik voor mezelf ooit kan bedenken!
 
 HARTelijkst,
 
 Si-Fu
 Frank Schäfer
 hoofdtrainer NWTO
 
 
 
 
2011_NWTO_Andalusia_21_Hola_and_Ole
September / Oktober 2011
 
NWTO winterkamp in Andalusië
 
De omgeving van Malaga heeft ons dermate goed bevallen dat we van plan zijn om dit jaar nog een keer te gaan, namelijk in december! Maar dat is nog niet alles, we zijn er van plan om van Andalusië een regelmatig WT event te maken, tenminste twee keer per jaar: twee keer een week in de zomer (juni) en een keer een week in de winter (december). Betreffende de zomer zou dan zelfs twee keer een groepje voor een weekje op WT zonvakantie kunnen gaan. Als dan de eerste groep na afloop van week een vertrekt, arriveert gewoon de tweede voor week twee. Er is geen minimumgradatie vereist om bij onze zomer- of winterkampen mee te mogen.
 
En andere best interessante optie is, om in 2012 meteen twee villa's te huren, want er zat nog eentje vrij dichtbij onze locatie. Dan zouden wel meer mensen mee kunnen komen dan in 2011, hetgeen natuurlijk de algehele kosten nog meer laat droppen. Hoe dan ook, ik ben nu al aan het uitzoeken met betrekking tot een eventueel geschikt termijn voor een NWTO winterkamp dit jaar. Maar gezien dat dit waarschijnlijk nog een keer beperkt zal zijn tot maximaal 6 personen kan je beter op tijd je plaats reserveren. Omdat het dan nog 2011 is zal trouwens ook voor het winterkamp nog de 25-jaar-jubileum 'Happy Hour' regeling (= halve prijs) in werking zijn!
 
Op langere zicht kan ik mij zelfs nog een lente- en een herfstkamp voorstellen (dus in maart en in september). Ik prefereer hier om meerdere kleinere intensieve events te houden dan een grote. Via de EWTO heb ik al afgelopen jaar goedkeuring gekregen om er in Andalusië dit soort WT events te mogen houden. Maar welke opties het uiteindelijk gaan worden ligt uiteraard aan het getoonde animo en feedback. Het begin van deze 'jaargetijden-reeks' is er in ieder geval gemaakt en dat op een bijzonder unieke manier. Zo kijken we zeker uit naar een zo spoedig mogelijk vervolg in de mooie buurt van Malaga. Zoals het weer er nu uitziet dus in December of in Januari...
 
 
NWTO_in_Andalusia
De snelste NWTO verhuizing ooit!
 
We hebben gebruik van een buitenkansje kunnen maken en hebben de NWTO academie binnen een weekeind verhuist! Van Bolstoen 2A naar Abberdaan 56 (er schuin tegenover nog geen 100 meter). Alhoewel we met de vorige lesruimte alles behalve ontevreden waren, hebben we hier nog een etage erbij en zijn we ook weer geheel alleen met WT in het vrij goed onderhouden pand. Vanaf November zullen de groepslessen al op de nieuwe locatie plaats vinden. Bovendien is Sifu Bilal Davran van plan om bij de uitbreiding van het academie lesrooster actief mee te werken. En ook Sihing Maarten Amesz staat bereid om een aantal Kwoon-klassen te verzorgen.
 
Wij zullen al vanaf december een 30-klassen weekrooster in de nieuwe NWTO academie aanbieden... Met 10x Workshop, 12x Standaard, 2x ZelfVerdediging, 2x Fit4Fight en 4x Master; wat later komt dan nog 1x Vrouwen en 1x Jeugd erbij. Wij streven dus naar een 32-klassen weekrooster met het liefst 64 lesuren! En alles onder deskundige begeleiding! De voormalige 'Studenten Klassen' worden nu overigens 'Workshop Klassen' genoemd. Deze benaming lijkt dan toch wat beter te passen omdat ze niet alleen voor studenten bedoeld zijn, maar ook voor mensen met lagere inkomsten. Het lesrooster zal in de toekomst stap voor stap worden uitgebreid, volgens het aanwezige animo die we op deze locatie uiteindelijk hopen te kunnen aanwakkeren.
 
Een andere punt betreft de prijzen op de nieuwe locatie. Volgens ledenfeedback is onze oude regeling van 30+60/60+30 een bruikbare optie om de prijzen van de Master Klas niet verder te moeten verhogen. Deze regeling houdt in, dat een (TG) instructeur de eerste resp. laatste 30 minuten van de klas overneemt en Lady-Sifu en ik de aansluitende resp. voorlopende 60 minuten verzorgen. Maar wie mij kent, weet dat dit wel wat krap voor me is... Dus heb ik ook hier naar de 'Tsung Yung' of 'gouden middenweg' gezocht en kwam uit op een 15+75/75+15 regeling. In verband met deze regeling kan ik een prijsverhoging voorkomen en zo blijven zelfs de MK prijzen hetzelfde.
 
Inmiddels is trouwens ook onze ledensectie in gebruik. Ze zal stap voor stap worden uitgebreid met een aantal wetenswaardige dingetjes. Ook een soort Chat/Forum zal er in de toekomst onder anderen te vinden zijn, maar dat is iets voor later. De leden sectie is tweeledig, die eeste voor leerlingen en de tweede voor instructeurs. De Log-in gegevens kunnen uitsluitend 'personlijk' via  Email worden aangevraagd. Helaas is de toegang alleen voor geregistreerde leden van de  Nederlandse WingTsun Organisatie (NWTO) mogelijk, omdat de benodigde verificatie van buitenlandse WT-er's via andere aangesloten WingTsun-bonden gewoon te tijdrovend zou zijn.
 
 Vriendelijkst,
 
 Sifu Schäfer
 NWTO
 
 
 
 
2011_Abberdaan_fastest_relocation
November / December 2011
 
Onze tweede EWTO special in 2011: Wülfrath, deel 2.
 
Ongelooflijk maar waar, het is alweer meer dan een half jaar geleden dat we voor het eerst in Wülfrath waren... Nu stond dus in november het vervolg op stapel. Juist omdat ik dit jaar mijn Si-Fu in Pisa heb moeten mislopen was ik bijzonder blij met het bezoek van dit werkcollege. En ook dit keer hebben we weer een aantal TG-aspiranten die bij gm Prof. Kernspecht voor hun finale deelexamen zijn gaan. Voor de tweede TG ging Remco van Wiggen en Pim Kartner, Mark Frederikse en Robert van der Maarl voor de eerste TG. Onze 'kwoonkeeper' Sifu Bilal heeft voor zijn aanstaande derde TG nog wat extra voorbereidingstijd nodig en zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2012 zo ver zijn.
 
Helaas diende je wederom minimaal 12. SG te hebben om mee naar Duitsland te mogen en was de deelnemersaantal beperkt zijn. Aansluitend vond an ook weer een Trainer-4 stage plaats, dan met de introductie van de 'derde Routine' van mijn Si-Fu gm Prof. Kernspecht. Ook dit keer mochten de meegereisde Nederlanders deze sterk gelimiteerde stage mee doen, ook al zijn ze nog geen Trainer-3! Alle drie trainingseenheden waren briljant! Omdat bij de eerste twee lesblokken de focus (naast de TG examens, geassisteerd door Sifu Giuseppe Schembri, 8. PG) op de 'tweede Routine' werd gelegd, werd de Trainer-4 stage benut om met de 'derde Routine' te beginnen.
 
Onze vier TG-aspiranten voldeden overigens uitstekend aan de gestelde testeisen en konden hun praktische deel met succes afronden. Zo gauw het theorie-werkstuk goedgekeurd is, hetgeen hoogstwaarschijnlijk nog deze maand het geval zal zijn, is de beoogde TG level dan volledig behaald. Er vond op het Wülfrath werkcollege al een kleine uitreiking (zonder datum) plaats voor de geslaagde TG praktijkgedeeltes. De grote uitreiking (met datum) zal dan binnen kort in Amsterdam gebeuren, wellicht tijdens het werkcollege op zondag 15 Januari 2012. Bij deze nogmaals mijn felicitaties aan Remco, Pim, Mark en Robert voor de prima prestaties tijdens deze bijzondere dag!
 
 
Academie wintervakantie
 
In verband met kerst en Oud en Nieuw is de academie van de NWTO tussen 27-12-2011 en 05-01-2012 gesloten. De in deze periode gemiste lessen kunnen in januari of februari worden ingehaald. Voor een Master Klas mogen overigens ter compensatie ook twee Standaard Klassen worden gevolgd. Het eerste WT werkcollege in 2012 vindt trouwens plaats op het weekeind van 14e en 15e januari; vanaf 11:00 in Amsterdam. Op dit werkcollege zullen dan ook de aanstaande TG finales gebeuren, inclusief de officiële uitreiking van de EWTO-diploma's! Een zeer mooi begin om met WT door te starten, we gaan dan ook weer foto's maken – mis dit bijzonder event niet!
 
  
NWTO_Topper_in_Wuelfrath
WT Welt 35 is gearriveerd en 2012 bijna ook.
 
In de recente WT Welt editie is er weer eens een bericht over de NWTO te vinden, uiteraard staat de tekst daarvan nu ook in ons Duits archief. We gaan trouwens in januari weer een grotere bestelling van EWTO artikelen plaatsen. In de Leden Info pagina van de Leden sectie staat een EWTO artikelen-lijst met prijzen en bestelnummers. Jullie kunnen ook de WT link naar de EWTO-shop gebruiken om het leverbare sortiment on-line te bekijken. Mochten jullie iets leuks vinden, kunnen jullie de artikelnaam en -nummer noteren en aan ons doorgeven. Dan kunnen wij dit aan de geplande bestelling toevoegen, hetgeen aan verzendkosten en extra werkzaamheden scheelt.
 
De mogelijke route voor 2012 staat nu al een beetje 'vast'. Als we al de energie die in 2011 in diverse (belangrijke) verbeteringstrajecten is ingegaan in 2012 voor de groei van WT kunnen stoppen, zou het opnieuw een uitzonderlijk WingTsun-jaar kunnen worden. Ik zal zeker mijn deel bijdragen om het academie team ook verder met raad en daad te steunen. Sifu Bilal Davran en Sihing Maarten Amesz zijn er klaar voor om vanaf januari met de nieuwe klassen te starten. Sifu Bilal zal de Standaard- en Fit4Fight Klassen verzorgen, terwijl Sihing Maarten zich vooreerst op de ZelfVerdediging Klassen in de academie gaat richten, wel met optie voor een Standaard Klas.
 
Ook het laatste NWTO event van 2011 hield nog iets speciaals in petto. Naast de trainingen stonden ook weer diverse tests aan, maar dit keer niet 'alleen maar' voor de aanwezige SG'er! Gezien de getoonde inzet - ook na het geslaagde praktijk deelexamen in Wülfrath - heb ik samen met Lady-Sifu besloten het finale TG2 praktijk deelexamen niet in januari te doen maar nog in december. Op 18 December 2011 heeft Remco van Wiggen zo ook de laatste TG2 deel kunnen afleggen, waarvstrongstrongstrongstrongoor nogmaals onze felicitaties! :^) Dat betekend dan ook dat de TG1-aspiranten in januari van mijn haast ongedeelde aandacht kunnen genieten... dit hoeft trouwens niet perse een voordeel te zijn! xP
 
We wensen bij deze alle To-Dai en cliënten, vrienden en site-bezoekers van harte een fijne kerst en een voorspoedig en vooral gezond 2012!
 
Frank Schäfer Sifu
&
Petra Schäfer Lady-Sifu
 
 
 
 
2011_Wuelfrath_Best_Wishes
Januari / Februari 2012
 
Het nieuwe lesrooster van de academie
 
 
Beste To-Dai,
 
 
Het nieuwe jaar is begonnen en dus ook het nieuwe lesrooster van de NWTO academie. De tijden en klassenverdelingen overdag zijn echter nog in een soort proefstadium en kunnen nog wat veranderen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te gaan sluiten op de aanwezige behoeften van de cursisten. De indeling van de avondlessen zijn tot zo ver rond en behoeft geen verdere aanpassingen. Dat betekent dan dus uiteraard dat de Master Klassen ook in 2012 op dinsdag en donderdag blijven bestaan, tussen 18:30 en 21:30.
 
 
Helaas dien ik voor 2012 toch nog een kleine prijsaanpassing van de Master Klas te doen. Dit betreft echter alleen de leerlingen die een keer per week in de MK komen, in plaats van 50,- dien ik voortaan 60,- per maand te rekenen. Maar twee keer blijft bij 90,-, drie keer wordt zelfs iets goedkoper met 120,- in plaats van 125,- en vier keer blijft eveneens 150,-. Ik probeer hiermee de algeheel gestegen kosten zo soepel en fair als mogelijk te compenseren. De prijzen van de andere klassen in de NWTO academie blijven echter tot zo ver ongewijzigd.
 
 
Op zondag 15 januari hebben we vanaf 11.00u onze eerste NWTO special in de nieuwe academie op Abberdaan 56. Zoals al eerder opgemerkt zullen er onder andere ook de TG1 finals plaatsvinden. Eveneens willen we de gelegenheid benutten om weer foto's te maken en misschien zelfs bewegende beelden vast te leggen... Zo hoop ik dan ook jullie te mogen ontmoeten op deze nogal bijzondere dag. Op zondag 29. januari vindt dan trouwens nog een werkcollege plaats voor diegene die de TG-uitreiking niet konden meemaken.
 
 
2011_Wuelfrath_Routined
De eerste TG finales in Amsterdam
 
 
Het was dus eindelijk zo ver voor de TG1 aspiranten. Gelukkig was onze doktor Mark ondanks zijn zwaar werkrooster in staat om toch aanwezig te zijn, hetgeen dit event helemaal rond maakte. Ook waren er leerlingen uit Nijmegen, Druten en Alphen aanwezig voor eigen examens en als support voor de Sihings die op deze dag de bijzondere TG drempel wilden oversteken. Omdat ik het technische gedeelte al in de afgelopen trainingssessies kon goedkeuren ging het mij dit keer bij hen vooral om het onderwerp 'flexibele stabiliteit' tijdens Chi-Sao.
 
 
Maar ook de TG2'ers Sifu Bilal Davran, Sihing René Rietveld, Sihing Ricardo Slotema en Sihing Remco van Wiggen waren aanwezig en konden aan wat Biu-Tze gevechtstoepassingen vijlen. Ik was dan nog iets beperkt door mijn kniebelemmering, maar tijdens de actie ging dat best prima en het was een beetje pijn achteraf zeker meer dan waard. Geassisteerd door Lady-Sifu en Sifu Bilal was het voor mij dan ook mogelijk om parallel de SG examens te verzorgen en hier en daar wat details aan te reiken. Ondanks de drukte was het vrij ontspannen.
 
 
Sinds 15 januari heeft de NWTO er dus drie TG1 bij: Mark Frederikse (NWTO Amsterdam), Pim Kartner (NWTO Nijmegen) en Robert van der Maarl (NWTO Alphen a/d Rijn). Van harte gefeliciteerd!!! Jullie hebben nu trouwens dezelfde graad als ik, toen ik in 1986 als eerste WT-vergenwoordiger naar Nederland kwam. Welkom bij de exclusieve TG/PG club! Nu zijn er dus tien actieve TG'ers in de NWTO: vijf 1e TG en vijf 2e TG. Vergeleken met Duitsland misschien niet al te veel maar vergeleken met andere Europese landen zeker niet al te weinig.
 
 
Nogmaals de allerbeste wensen voor 2012! KUNG-HEI-FAT-CHOY!
 
 
Sifu Frank Schäfer,
Stichter en leider van de NWTO
 
 
 
 
2012_Abberdaan_3TG1
Maart / April 2012