Counselling en martial-arts, kan dat bij elkaar passen?
 
 
 
Op het eerste zicht doet het misschien wat vreemd aan om deze beide, haast contrair lijkende, disciplines met elkaar in directe verbinding te willen brengen. En ik wens te benadrukken dat de overeenkomsten met Counselling ook duidelijk meer in de zachte, interne stijlen te vinden zijn (zoals bijv. Tai Chi of ook WingTsun) dan in de harde, externe richtingen (zoals bijv. Karate of ook Shaolin Kung Fu) – de laatste lijken qua structuur eerder met de analytische en cognitieve psychologiestromingen te harmoniëren.

In principe streven Counselling zoals ook de zachte vechtkunsten naar hetzelfde doel: zelfontplooiing en zelfontwikkeling; het overwinnen van zichzelf staat beduidend hoger dan het overwinnen van een ander. Er worden hierbij alleen verschillende wegen bewandelt. Terwijl Counselling de weg van binnen naar buiten beoogd (het invloed nemen op het lichaam door middel van de geest) gaan de martial-arts de weg van buiten naar binnen (het invloed nemen op de geest door middel van het lichaam). Door de diversiteit in aanpak is er bij mijzelf een duidelijk aantoonbare meerwaarde ontstaan. Uiteraard treffen hier ook twee denkwerelden op elkaar, waarbij zich Counselling al degelijk op het oosterse (holistische) pad beweegt. Dit komt uiteraard ook door diverse filosofische invloeden zoals o.a. ook het Zen/Chan boeddhisme. Counselling heeft echter ook westerse kwaliteiten te bieden, bijv. het analytische denkvermogen. Door het overheersende dualisme zijn zonder meer veel problemen in de westerse samenleving ontstaan; echter ook de mogelijkheid zich van een bepaald onderwerp af te scheiden om het geheel of gedeeltelijk uit een andere positie te kunnen observeren en onderzoeken.

Er bestaat een Chinees gezegde: ‘De wijze kan de top van de berg Lu zelf niet zien’ (omdat hij deel van de omgeving uitmaakt). De westerse geleerde kan met zijn helikopterblik wél de top zien, mist daarbij echter vaak de eigenlijke schoonheid van de berg (omdat hij geen deel van de omgeving uitmaakt). De Counsellor dient zich volgens mijn opinie beide visies tot eigen te maken; hierdoor zal een wezenlijke empathie makkelijker kunnen worden onderhouden dan door een eenzijdige weg. Bovendien verschaft het nieuw verkregen lichaamsgevoel een extra portie zelfverzekerdheid en rust. De onzekerheid over de eigen lichamelijke veiligheid, als er opeens onverwachte problemen mochten opdagen, wordt hierdoor eveneens op een lager pit gezet. Zo kan dan ook weer net iets meer energie en onvoorwaardelijk vertrouwen aan de cliënt worden geschonken. Want niet alleen de cliënt maar ook de Counsellor dient zich tijdens de bijeenkomst (relatief) lekker in zijn vel te voelen. En als ik me echt veilig voel kan ik me ook veel opener (en kwetsbarder) tegenover mijn medemensen opstellen.

Wat het WingTsun (Leung Ting) systeem voor mij zo uniek maakt, is dat het primair daarom gaat om zich op de tegenover af te stemmen. Beweegt de tegenstander langzaam doe ik dat ook, beweegt hij snel pas ik me hieraan aan. Het mooiste is dat ik hiervoor slechts één bepaald element nodig heb, het gevoel! In WT leer je te adapteren door middel van het unieke Chi-Sao training (klevende armen); het gaat erom om de kracht van de partner niet te blokken of te domineren maar deze op te nemen en in het eigen voordeel te gebruiken. Omdat deze impulsen steeds van de ander komen spelen attributen zoals leeftijd, kracht en lenigheid nauwelijks een rol. Vooral het Taoïsme heeft bij WT een (bege)leidende functie. WT is dan eigenlijk ook geen techniek maar een concept; net zoals in Counselling vormen de technieken alleen hulpmiddelen voor de beginner, de gevorderde beoefenaar heeft geen behoefte meer aan diverse technieken maar past gevoelsmatig individueel-afgestemd zijn verinnerlijkte concepten toe. En ook in Counselling bezet juist het gevoelselement een sleutelpositie. Daarom noem ik Counselling ook soms het WT in de Psychologie; voor mij vormen beide richtingen samen dus een echte synergie.
 
Wat mij betreft kan ik de boven gestelde vraag dus van harte en volmondig met ‘Ja’ beantwoorden.
 
 
Vriendelijkst,
 
Frank Schäfer Sifu,
REG Counsellor ABvC
www.wingtsun.nl