SCD preventie cursussen
 
 
Van geboorte af aan worden kinderen voortdurend behoedt en beschermd. Tijdens de ontwikkeling leren ze de wezenlijke taken (als eten en drinken of tanden poetsen en veilig de straat oversteken) over te nemen om geen  gezondheidsgerelateerde letsel op te lopen.Tijdens de crash resp. school nemen ouders bijzondere maatregels om hun kinderen van mogelijke gevaren te beschermen, zwem- en verkeersonderwijs dragen tot veiligheid bij. Maar een aspect wordt daarbij al te vaak vergeten! Wat is met de mogelijke bedreiging door andere mensen? Lukt het om aan de eerste confrontaties positieve gestalte aan te geven, stijgt de kans dat het kind met een groter zelfbewustzijn verder door het leven zal gaan. Worden deze confrontaties echter negatief beleeft, raakt het misschien onzeker en bang in de rol van slachtofferschap verstrikt.
 
De positieve ontwikkeling van zelfbewustzijn en het gevoel van eigenwaarde beslist erover of een mens zich vrij kan ontvouwden. Zo kan hij of zij de gestelde doelen bereiken en een gelukkig en succesvol leven voeren. Ontbrekend zelfbewustzijn en een laag gevoel aan eigenwaarde kunnen tot slechte prestaties in de school en tot een perspectiefloos isolatie voeren. De SCD weerbaarheidsstages zorgen daarvoor, dat bij de deelneem(st)ers hun zelfbewustzijn duidelijk stijgen. De kinderen en jeugdigen verkrijgen de mogelijkheid om conflictsituaties succesvol te bestaan en hun leven geweldloos gestalte te geven. Daardoor worden zo noch slachtoffer noch dader van geweldsincidenten.
 
- Grenzen stellen, bewaken en verdedigen
- Als slachtoffers tot daders worden
- anderen helpen
- zelfbewust optreden
- uitdagingen aannemen
 
Hoe bereiken we deze hoofdleerdoelen?
 
Door middel van een onderricht die praktische oplossingsvoorstellen traineert en bovendien ook nog eens plezierig is. De inhoud van de SCD cursussen richten zich naar de gewenste cursuslengte en de aanwezige leeftijdsgroepen van de deelneem(st)ers. Er bestaan verschillende programma's voor de meest gevarieerde doelgroepen, van crash tot scholen en van particuliere groepen tot bedrijven.
 
Om doelgericht op de verschillende behoeften en situaties in te kunnen gaan onderwijzen wij normaliter, meisjes en jongens apart. Mocht dit echter uit organisatorische redenen niet mogelijk zijn, houden we onze cursussen ook voor gemengde groepen of klassen. In dit geval splitsen wij de groep binnen de cursus op en onderwijzen parallel.
De scholingen kunnen naar mogelijkheid en afspraak tijdens de schooltijd, in het kader van projectweken en schoolreisjes of ook buiten de schooltijd plaatsvinden. Voor de cursussen kunnen klaslokalen, pauzen- en sportzalen of onze eigen locaties worden benut.
 
Maakt U van uw omgeving een geweldloze zone!
 
 
- Wat is geweld? Hoe ontstaat geweld? En op welk manier kan ik er mee omgaan?
- Hoe straal ik zekerheid uit zodat ik van begin af aan niet als slachtoffer wordt gekozen?
- Hoe train ik mijn natuurlijke intuïtie?
- Hoe krijg ik het voor elkaar dat getuigen me helpen?
- Wat is het verschil tussen mentale weerbaarheid en fysieke zelfverdediging?
 
De SCD Preventie cursussen geven antwoord op deze vragen.