De drieledige opbouw van het WingTsun-systeem

Het WingTsun-systeem belichaamd alleen op de eerste kijk uitsluitend bewegingen, technieken en concepten, die voor het doel van de effectieve zelfverdediging dienen. Maar achter deze complexe vechtkunst verschuilt zich veel meer: een weg, die de beoefenaar als het ware tot ontvouwing van zijn mentale vaardigheden en zelfs van zijn hogere Zelf kan leiden! Oorspronkelijk werkte de WT-beoefenaar op al de drie niveaus gelijktijdig aan zich, als WingTsun echter ook aan eenvoudigere mensen werd onderwezen, die slechts het lichamelijke konden begrijpen, ontstond een opsplitsing in de drie verschillende niveaus van het leren plaats. De meeste scholen, ook in Azië, kennen alleen nog het lichamelijk niveau en zijn nooit met de beide andere in aanraking gekomen. Gedeeltelijk ontkennen ze zelfs het bestaan ervan. Daadwerkelijk vormen dezelfde principes en gedragsformules op geniale wijze alle drie niveaus.


De 3 niveaus van WingTsun:
 
Fysieke Zelfverdediging (vorm en techniek)

Het 1e en laagste niveau in WingTsun.
WingTsun bestaat uit drie niveaus, waarbij het lichamelijke het onderste voorstelt.
Hier gaat het daarom om zijn lichaam voor de aanvallen van andere (lichamen) te beschermen en fysieke confrontaties met succes te doorstaan. Desondanks is ook het 1e niveau, het lichamelijke WingTsun, geen lossen verzameling van technieken. Bepaalde motto's of formules volgend worden door middel van een bijzondere uitgevijlde bewegingsleer (vormen, Chi-Sao etc.) de benodigde verdedigingsbewegingen onmiddellijk aan de aanval aangepast en van de WT-verdediger spontaan creëert. Alhoewel dit het simpelste niveau van WT is bestaat er ook hier veel misinterpretatie over.


Mentale ZelfverkenningG (strategie en tactiek)

Het 2e of middelste niveau in WingTsun.
Dezelfde formules de wij op het onderste fysieke niveau benutten, om daarmee onze vechtbewegingen te genereren, dienen op het 2e niveau om strategieën en tactieken te ontwikkelen. Deze laten zich dan tijdens het uiterlijke leven en al zijn veelzijdige manifestaties in beroep, op school en in het alledaagse bestaan zoals zelfs ook in de politiek werkzaam inzetten - dus in de buitenwereld. In dit geval gaat het niet om de verdediging van het lichaam maar om de verdediging van de eigen positie binnen de maatschappelijke structuur. Kort, het middelbare niveau  leert, hoe men met slimheid en handigheid in de uiterlijke wereld overleeft en zich tegen andere doorzet.


Ideale Zelfvervulling (zelfbewustzijn en zelfbewustheid)

Het 3e en hoogste en meest waardevolle niveau in WingTsun.
Dit niveau is idealiter het niveau van de meester rep. grootmeester. De hoogste leer heeft niets daarmee te maken, hoe sterk onze vuiststoot is (lichamelijk niveau); ook niet hoe succesvol wij met zaken doen of het andere geslacht zijn (verstandelijk niveau). Bij het 3e niveau gaat het om onze essentie, onze werkelijk leven, ons innerlijk leven. Hier gaat het niet daarom andere, maar zich-zelf (jaloezie, haat, frustraties, zelfmedelijden, angst, gekwetste trots, 'slechte' gedragingen etc.) te overwinnen. Het gaat om het bevrijden van oude imprint en mechanische lichamelijke en mentale houdingen om zich uiteindelijk in een nieuw, 'beter' en vreedzamer mens te kunnen transcenderen.