IWTA Video's
 
IWTA_HK_93 Interview_87 Interview_88 Clips_2004 KA_M_2008
IWTA Hong Kong '83 & Langenzell '03 TV Interview 1987 ggm Leung Ting USA TV Interview 1988 ggm Leung Ting USA   TeleVision clips 2004 IWTA & EWTO INT
  
Martial-Art TV Show 2008 ggm Leung Ting HK