Lezersbrieven van Sifu Schäfer


Erfgenaam van Yip ManOpm. Gracie-uitdagingOpen brief aan PardoelAanm. Gracie-uitdaging
Open brief betreffende Bas RuttenNWTO-antwoord aan Bas RuttenAWTO-reactie voor Bas Rutten
NWTO-rechtzetting betreffende het Parool verslag over een zogenoemde 'kungfu meester'
L.S. (Aanvullende info betreffende de nWTo en de pers in het binnen- en buitenland 1996-2006)


Erfgenaam van Yip Man (FS/Zendokan: Jan./Febr. 89)
De namen 'Wing Tsun' (WT) en 'Wing Chun' (WC) spreek je bijna hetzelfde uit, maar er heerst een wereld van verschil tussen deze twee vechtstijlen.

Het belangrijkste verschil is dat 'Wing Tsun' een wettelijk gedeponeerde en beschermde naam is. Niemand kan zich 'Wing Tsun-leraar' noemen zonder toestemming van de Internationale Wing Tsun Organisatie, waardoor de kwaliteit van het Wing Tsun-onderwijs altijd is gewaarborgd.

Dat ligt wel even anders bij 'WC'. Iedere beunhaas mag zich 'WC-grootmeester' noemen. Ook de naam 'Ving Tsun' is onbeschermd en wordt regelmatig misbruikt.

Terecht beklaagt R. Perrein uit Leiden zich in het novembernummer 1988 van Zendokan over de slechte kwaliteit van veel WC-onderwijs.

Hij vergeet echter vreemd genoeg om de situatie te vermelden bij het wettelijk beschermde Wing Tsun-onderwijs van grootmeester Leung Ting.
Noodzakelijkerwijs daarom hier enige aanvullende informatie over WT.

Verwarring ontstaat doordat zowel 'WT' als 'WC' claimen dat zij de geestelijke erfgenamen zijn van de beroemde Chinese vechtkunstenaar Yip Man. Welnu, de WT-grootmeester Leung Ting is onder andere door de zonen van Yip Man erkend als Yip Mans privé-leerling, zijn 'closed-door discipel'.

Tevens vervult meester Leung Ting leding-gevende functies in de 'Yip Man Martial Arts Association' en in de 'Ving Tsun Athletic Association'.

Grootmeester Leung Ting voorzag de verwarring en de richtingsstrijd en heeft daarom reeds in de jaren zeventig voor een internationale bescherming gezorgd van de naam 'Wing Tsun' en ook de afkorting 'WT' wettelijk gedeponeerd.

Grootmeester Leung Ting is oprichter van de 'IWTMAA', de 'International Wing Tsun Martial Art Association'. Via de IWTMAA worden de vechtkunsttechnieken van Yip Man inmiddels al in meer dan 30 landen onderwezen.
De IWTMAA is de grootste vechtbond ter wereld voor een Chinese stijl. Een stelsel van beschermde diploma's, graduaties en cursussen garandeert wereldwijd de kwaliteit van het onderwijs in Wing Tsun.

In Nederland beschikt onze 'Nederlandse Wing Tsun Organisatie' via de IWTMAA over het alleenrecht op het onderwijs in de vechtkunst Wing Tsun.

Wij nodigen de heer Perreijn dan met genoegen uit om te komen oordelen over het niveau van onze Wing Tsun-stijl en de vergelijking te komen maken met de door hem gewraakte WC-leraren.


Frank Schäfer Sifu,
AmsterdamOpmerking, betreffende de wereldwijde open WT-uitdaging aan de Gracie familie ('FS/Zendokan' Nr. 9, Jg. 5)
De amerikaanse WT-organisatie (AWTO) onder de leiding van Sifu Emin Boztepe (afgebeeld op de titel-pagina FS/Zendokan Nr. 3, Jg. 5), 5e graad WT, is bereid om ook tezamen met een Europese WT-team tegen de Gracie broers te vechten.

Nadat de braziliaans Gracie broers volgens opvatting van experts met dubieuze overwinningen -waar het resultaat meestal van tevoren bleek vast te staan- een lichtgelovig amerikaans publiek onder de indruk hebben weten te brengen, zijn ze nu beslist te ver gegaan:

Niet alleen dat de Gracies onze vriend Benny Urquidez (nadat hij zijn aftreden heeft verklaart) hebben uitgedaagd, nee ze hadden de twijfelachtige "moed" de inmiddels al 60 jarige worstel-legende Gene LeBell uit te dagen...


In hun tweede zogenoemde 'Ultimate Fighting Championship'-video tonen ze dan ook twee onbeduidende Wing Chun/Ving Tsun-lieden en beweerden, dat alle Wing Chun-/Ving Tsun- en ook WingTsun vechters bang voor hen zijn.

Wij WT'ers zien onszelf niet als knokkers en ook niet als prijsvechters. Wij hebben gegronde redenen om sportieve wedstrijden voor ons te verwerpen, o.a. omdat hierbij kunst en effectiviteit verloren kunnen gaan.

Wij lopen ook niet uit profielzucht mensen uit te dagen. Als mijn Sihing, de WT-meester Emin Boztepe, nu als cheftrainer voor de VS de Gracies uitdaagt, dan doet hij dat in de naam van alle uitgedaagde serieuze stijlen.

Alleen een keer was het voor Sifu Emin Boztepe tot nu toe noodzakelijk om een officiële tegen-uitdaging uit te spreken, en dat was 1986 op een WC-werkcollege in Keulen:

William Cheung had drie weken van tevoren in het Engelse 'Combat' magazine een wereldwijde uitdaging aan alle vechtsport- resp. vechtkunst-beoefenaars uitgesproken en zelfs grootmeester Leung Ting en al zijn leerlingen in het openbaar beledigd. Het resultaat is voor de Insider wel bekend (wij beschikken over foto- en film-materiaal - William Cheung heeft binnen 27 seconden zonder schijn van kans verloren).

De gehele opbrengsten uit het Gracie-gevecht zal Sifu Boztepe aan een goed doel ter beschikking stellen, met uitzondering van de onkosten van het WT-team.

Frank Schäfer Sifu
4e graad WT EWTO/IWTMAA
Cheftrainer en leiding NWTOOpen brief aan de heer Remco Pardoel, betreffende de 'boze brief' ('FS/Zendokan' Nr. 4 Jg. 6)
Ten eerste wil ik graag opmerken dat de door u aangehaalde 'ziek makende insinuaties' niet door mij of Sifu Boztepe de wereld in zijn geholpen! Wel zijn wij van mening dat deze stellingen niet ongegrond zijn:

In de 'Karate Budo-Journal' 12/94 wordt op pag. 17 uitgelegd hoe Rorion Gracie de potentiële tegenstanders van zijn broer Royce voor de 'UFC 1&2' heeft uitgezocht. Het is geenszins onze bedoeling uw deelname (of die van iemand anders) aan de 'UFC' te kleineren. Het gaat er dus niet om dat de gevechten fake zouden zijn; we hebben zelf ook kunnen zien dat de meeste gevechten 'bloedserieus' waren (u noemde zelf al het groot aantal blessures).

Waar het ons wel om gaat, is het feit dat de voor Royce Gracie als daadwerkelijk gevaarlijke ingeschatte 'UFC'-aspiranten bewust buiten de selectie zijn gehouden. Zo is en blijft het -niet alleen voor ons- zonneklaar dat in de meeste gevallen het resultaat al van te voren (aan de Gracies) bekend was. Dat deze selectie in de latere evenementen wellicht niet meer plaats vond, kan wellicht als verklaring dienen voor het feit dat de deelname van Royce in de latere 'UFC'`s minder overtuigend was.

Beste heer Pardoel, u richt uw aantijgingen dus aan het verkeerde adres. Uiteindelijk plegen de medewerkers van het 'Karate Budo-Journal' (uitgever SATORI Verlagsanstalt) hun eigen research en zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze schrijven.

Dat de Gracies inmiddels al vier gestelde gevechtsafspraken hebben afgezegd (een keer was er zogenaamd onvoldoende voorbereidingstijd en het volgend maal was er opeens geen toestemming van de politie-school in Torrance) wordt door Gracie-promoter Art Davie natuurlijk niet vermeld.

De 'bron van eeuwige waarheid' hoeven we in dit geval zeker niet bij de heer Davie te zoeken. Hoe graag deze het ook anders wil laten voorkomen, het blijft een feit dat de Gracies het gevecht blijven ontwijken, niet Emin Boztepe!


Apropros: m.b.t. stomme dingen zeggen: Probeer je voortaan eerst beter te informeren, voordat je de enige waarheid van de publiciteitsmachine van de Gracies kritiekloos na-papegaait.

Op de rest van de nogal emotionale brief wens ik hier niet in te gaan, omdat er geen enkele reden is waarom Martial Art-collega`s elkaar niet met wederzijds respect zouden kunnen behandelen. Wij hebben vrienden en kennisse in de hele Martial Arts-wereld (Chuck Norris, Bob Wall, Benny Urquidez, Jean Frenette, Jesse Glover, Ed Hart, Bill Wallace, Frank Bruno, Henri Maske, Jean Claude Van Damme - om maar een paar bekende namen te noemen.).

Ons als "dromers" en "kleine jongens" afschilderen omdat wij niet aan dit soort Gladiatoren-spektakels willen deelnemen, speelt misschien 'Gracie & Co'. in de kaart, maar het doen van een bewering op zich, is geen enkele garantie voor de juistheid van deze. Voor hen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn om de andere kant van het verhaal te lezen, die kan ik de "WT-Welt 16" aanbevelen.

Bovendien is de heer Gordeau (die volgens mij de meest efficiënte vechtinstelling in de hele reeks toernooien heeft laten zien -ik had hem graag als winnaar van de 'UFC' gezien-) zelf van mening dat de 'UFC'`s beslist geen goede promotie voor de Martial Arts zijn.

Ook de belachelijk lage prijsgelden (des te opvallend gezien de miljoeneninkomsten die de Gracies voor ieder 'UFC'-evenement aan PayTV-rechten binnenslepen) dragen er uiteraard niet toe bij dat vechters als Tyson, Hoost of ander toppers binnen hun eigen discipline staan te trappelen om aan het 'UFC'-circus te deelnemen.

Ik vraag me dan ook af wat voor zin een "Ultimate" Fight Championship nog kan hebben, behalve misschien om de bloeddorst van het naar sensatie snakkende publiek te bevredigen en om natuurlijk veel poen voor de Gracie-promotie-machine binnen te halen?!


De heer Pardoel heeft nooit de moeite genomen om eens tijdens onze WT-training (bijv. in Amsterdam) zelf te komen kijken. Om je een objectief oordeel over het Leung Ting-systeem te kunnen vormen, lijkt dit mij toch beslist geen overbodige luxe.

Vechters uit verschillende disciplines zoals bijv. Milo El Geubli, de sympatieke Gilbert Ballantine en leden van het Nederlandse worstelteam zijn wel komen kijken (waar blijft u trouwens, mijnheer Royers?) wat in de meeste gevallen resulteerde in een open-minded ontmoeting in een vriendelijke atmosfeer.

Afgelopen maand heb ik met Emin een 3-daags WT-werkcollege in de NWTO-Centrale te Amsterdam gegeven, waarbij ook vertegenwoordigers van andere stijlen aanwezig waren. Dit was zo een succes dat wij onmiddellijk een WT-Fighters-Camp van vijf dagen voor September 96 hebben gepland. Hier zal ieder de gelegenheid krijgen zich persoonlijk te komen overtuigen van het niveau van Sifu Boztepe.

Ter afsluiting wil ik nog opmerken dat vele erkende experts bijv. van veiligheidsdiensten, bijzondere internationale politie- en antiterreureenheden zoals het Hostage Recue Team van de FBI, de US-mariniers, NOCS, GSG9, SEK, BGS, KMar enz. WT als de waarschijnlijk meest effectieve vechtstijl beschouwen. Wij beschikken over referenties van bovengenoemde instituten, waarvan akte.

Anders dan U, mijnheer Pardoel, verblijf ik toch met sportieve groet.


Frank Schäfer Sifu
Cheftrainer NWTOReactie betreffende de 'uitdaging' aan Emin Boztepe door Renzo Gracie (FS/Zendokan Nr. 2, Jg. 7, pag. 42):
Zelfs de inhoud van deze brief heb ik (onbewust) al met de ‘open brief’ (FS/Z nr. 6, jg. 6, pag. 14/15) voldoende becommentarieerd.

Van 11 t/m 13 oktober 1996 is Sifu Emin Boztepe weer bij ons te gast in Amsterdam.
Sifu Boztepe geeft dan een WT-werkcollege aan de NWTO-centrale op de Oostelijke Handelskade 7 in Amsterdam.
Nogmaals: IEDEREEN (ook de Hr. Pardoel) kan zich dan persoonlijk van zijn niveau komen overtuigen.

Meer hoeft op het moment over dit onderwerp niet gezegd resp. geschreven te worden.

Ik had trouwens direct het vermoeden, dat de grappen zoals bijv. 'Kuchi Waza' en 'basisschool' van de Hr. Pardoel, oorspronkelijk "uit de veer" van de 'Gracie' familie kwamen... SFSOpen brief betreffende Bas Rutten's uitspraak over Emin Boztepe (Action Sports Nr. 22, Jg. 4/5, pag. 28):
Geachte redactie.

Sinds begin ben ik een trouwe lezer van jullie blad. Het is veelzijdig en biedt interessante berichten, ook het 'Sport & Voeding' gedeelte vind ik een uitstekend rubriek. Ik hoop dat jullie zo hoogwaardig door kunnen gaan.
Maar de aanleiding voor deze brief was eigenlijk het Bas Rutten verslag in Action Sports Magazine nr. 22.

Ik vond dat trouwens best interessant; alleen was het vreemd dat Bas Rutten (die ik voor de rest zeer respecteer) in dit bericht toch per se een ongegrond commentaar betreffende Sifu Boztepe kwijt moest, hoewel hij hem tot nu toe nooit persoonlijk heeft ontmoet, terwijl daarvoor wel kansen aanwezig zijn geweest, hetzij in Los Angelos, of Amsterdam.

In principe is dat een bekend verschijnsel - maar van hem had ik dat eigenlijk niet verwacht, vooral gezien het feit, dat hij het 'kleinerend gedrag' van de Gracies in hetzelfde bericht (terecht) bekritiseert.


Mij is de motivatie van deze uitspraak volledig onduidelijk, om niet te zeggen een raadsel.

Heeft het misschien iets met een (toekomstig) belangenconflict in Los Angelos te maken?

Sifu Emin was trouwens niet echt blij met de respektloze commentaar en deelde mij mee, dat hij er altijd 'klaar voor is' - ook al loopt die niet steeds met een camera rond, om zijn gevechten (met/voor wie dan ook) te laten vastleggen.

De WT'er heeft overigens onlangs circa zes weken in dezelfde trainingsruimte en op dezelfde tijd van een Los Angelos gym getraind als Bas Rutten en Marco Ruas.

Maar niemand heeft geprobeerd met hem in contact te komen.....


Omdat de Brabander nu ook in Los Angelos woont, lijkt het mij toch geen al te moeilijke zaak een ontmoeting tussen hem en Emin te arrangeren, tenminste, als de heer Rutten het echt zou willen.

Hoe dan ook, als de heer Bas Rutten ooit tijd vindt om weer een bezoekje aan Amsterdam te brengen, nodig ik hem bij dezen vriendelijk uit, om een keertje bij ons op de Obiplein 18 langs te komen (tel/fax 0206632150).
Misschien is dit een betere manier om een echt objectief beeld over de Leung Ting WingTsun stijl (in het kort WT) en/of het Latosa-Escrima te verkrijgen.

Met sportieve groet en de beste wensen,

Sifu Frank Schäfer,
NWTO-AmsterdamNWTO-respons betreffende Bas Rutten's reactie over Emin Boztepe (Action Sports Nr. 26, Jg. 5, pag. 36/37):
Geachte heer Rutten.

Ik heb uw schrijven ter kennis genomen en nauwkeurig vertaald aan Emin Boztepe verdergeleid.
Om een ding vooraf te zeggen:
Uw problemen met Sifu Boztepe hoeven niet de onze te zijn!
Mijn uitnodiging blijft dan, hoe de zaken ook verder mochten uitdraaien, bestaan. Wij zouden het een eer vinden indien wij u daadwerkelijk bij ons persoonlijk mochten begroeten.
Ik denk dat dit best voor beide partijen een interessante ontmoeting zou kunnen zijn.

Helaas kan ik op een deel van uw stellingen op het moment geen gefundeerd antwoord geven, gewoon omdat ik er niet bij was en er bij mij dit betreffende de gedetailleerde achtergrondkennis ontbreekt.

Op de volgende punten wens ik echter wel kort in te gaan:


1. De worstelaar Reza Nasri is zeker geen ‘grote naam’ binnen de WT-Leung Ting familie, hij is wel een vriend van Emin Boztepe en heeft -tot zoever ik weet- ook well'es met hem getraind maar in principe had ik nooit eerder iets van hem gehoord of gezien, en ik ken zogoed als alle ‘WT-ers van belang’ persoonlijk.
Zijn UFC deelname was dan ook niet in het kader van de WT-familie (zijn plannen waren niet eens aan ons bekend) en zijn nederlaag was, volgens wat ik heb gehoord, terecht. Vooral omdat hij er blijkbaar te licht over deed ‘ha, dat doe ik wel eventjes, zelfs alléén met mijn worstelkennis, zonder WT’ - foutje...

2. William Cheung is geen WingTsun (WT)-man maar doet aan Wing Chun (WC), beide richtingen hebben een gemeenschappelijke afkomst, verschillen echter beduidend in theorie en praktijk. Op onze uiterst uitgebreide homepage www.wingtsun.nl kunt u ook dit betreffende meer informatie vinden.


3. Betreffende uw voorstel: Ik kan hier alleen voor mijn persoon praten, maar het lijkt mij een redelijke plan, en ik ben er vrij zeker van dat Emin Boztepe mee accoord zal (moeten) gaan. Ook ga ik er van uit dat er binnen kort nog een persoonlijke reactie van Sifu Boztepe via de Action Sports Magazine zal volgen.

Hoe dan ook, ik zal u, zoals door u voorgesteld, via de redactie van Action Sports Magazine op de hoogte houden, en er mijn mobielnummer achterlaten.

Ik verblijf met vriendelijke groet en misschien tot ziens,Sifu Frank Schäfer,
NWTO-AmsterdamReactie van Emin Boztepe betreffende Bas Rutten's schrijven (Action Sports Nr. 26, Jg. 5, pag. 36/37):
Geachte Bas Rutten.

Ik heb de ondankbare opgave gekregen hier de ‘bemiddelaar’ te moeten spelen, niets waar ik nu echt op zat te wachten.

Hoe dan ook, na twee vrij lange long-distance-calls (op 10 en 12 September '99) met Emin Boztepe, vroeg deze mij u een aantal punten mee te delen.
Mijn functie beperkt zich bij deze brief dus op het weergeven van zijn commentaar, het gaat hier niet om mijn eigen mening.
Ik zal die brief echter daadwerkelijk netter houden dan Sifu Boztepe het oorspronkelijk aan mij heeft ‘opgedragen’.

1. Betreffende de Pancrase en Bas Rutten verzinsels:
Emin Boztepe bevestigd, niets tergelijks, in welk blad dan ook, te hebben beweerd en vraagt dan ook na een copie van de bericht(en) in die hij zich ooit laagdunkend over andere stijlen of personen (met uitzondering van de Gracies) heeft uitgelaten.

Ook laat hij vragen of u überhaupt de Zweedse taal kent en of uw vertaler zijn werk echt goed deed. Volgens de WT-er is er geen één bericht te vinden, waarin hij afkrakende opmerkingen over andere stijlen of personen doet.

2. Betreffende de verhalen in Los Angeles:
Emin Boztepe geeft toe er inmiddels in der daad slecht over u te hebben gepraat, maar volgens hem was dit pas na uw laatste ontmoeting op de ‘Sunset Plaza’ in L.A., de avond van de 9e Augustus 1999, heeft plaats gevonden (dus nadat u uw fax had opgestuurd).

Hij was op deze dag met zijn levenspartner Jacqueline Bisset en met zijn zoon en zijn dochter op stap, toen hij opeens u met twee van uw kennissen tegegenkwam.

Emin Boztepe vond die situatie niet echt prettig, vooral omdat hij, zoals hij zei, geen back-up voor Jacqueline en zijn kinderen had; ondanks dat zal hij er dan toch onmiddelijk voor gekozen hebben, om er direct op u toe te treden.


Nu had u volgens Emin duidelijk de kans gehad om er ter plekke met hem te gaan vechten, in het bijzijn van vijf getuigen dus.

Dit zou u dan immers hebben geweigerd, volgens Emin was u gewoon verrast van het aanbod onmiddelijk met hem te gaan vechten. Ook zou hij toen duidelijk zijn -nogal grove- mening over u direct in uw gezicht hebben gezegt (die ‘moest’ ik eigenlijk hier letterlijk herhalen - maar uiteindelijk vind ik dat dan toch onnodig).

Hij stelt verder, dat u nu gaat proberen er andere mensen zoals Marco Ruas en de Shamrock’s mee te betrekken om ze ‘als schild’ te gebruiken, iets wat de Gracies en die Pardoel in het verleden ook al deden.

3. Betreffende de andere stellingen:
Omdat Emin ook beroemde vrienden en kennissen over de hele wereld heeft en er ook voor de rest sinds 17 jaren heel succesvol met het Leung Ting-systeem onderweg bezig is, dagen er ook vele nijdassen op.
Die durven hem meestal niet direct aantepakken en daarom zetten ze geruchten in de wereld om hem te kunnen sarren.

Zo is er Emin ook vrijwel zeker van dat u door derden tegen hem opgezadelt werd, anders zou hij u al lang persoonlijk hebben opgezocht om de problemen even -zo of zo- op te lossen.

Hij raad u dan verder ook aan om de nieuwe kennisse en 'zogenoemde vrienden' in Los Angeles eerst even goed te doorlichten, om achter te kunnen komen wat ze en hun informaties er daadwerkelijk waard zijn.

4. Betreffende de worstelaar Reza Nasri:
Hij is een vriend van Emin en heeft ook met hem heel af en toe getraind, dit was echter hoofdzakelijk beperkt tot worstelen. Nasri’s WingTsun-bekwaamheden waren, volgens Sifu Boztepe, slechts rudimentair te noemen, in feite is hij nog niet eens een geregistreerd WT-lid.
Het probeersel om de WingTsun-familie bij Nasri's UFC-nederlaag bij te gaan betrekken of WT op de een of ander manier toch met het 'cage-fight circuit' enigzins in verbinding te willen brengen slaat nergens op en gaat dus ook gewoon niet door.


5. Betreffende uw voorstel:
Omdat de al eerder opgenoemde ontmoeting op de 'Sunset Plaza' (d.d. 09-08-1999) blijkbaar na het verzenden van uw fax was, zegt Emin nu compleet niet meer te snappen waar u het eigenlijk nog over hebt. Volgens hem had u een duidelijk aanwezige kans om met hem te gaan knokken - maar die wou u kennelijk niet benutten.

Maar hij is echter wel 'al te graag bereid' om er, indien u echt een herkansing wenst, dit gevecht alsnog plaats te laten vinden!

Om de zaak niet nog gecompliceerder te maken stelt Emin voor, hem in L.A. persoonlijk voor een geschikt termijn op te bellen (Tel. 310-854 6130). Volgens Emin hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn, indien u echter een notaris bij wilt hebben mag u die meebrengen.

Afsluitend stelt Sifu Boztepe u nu voor de volgende keuze:
Als u uiteindelijk bij hem langskomt kunt u of
a) met hem vechten of b) het alsnog vriendelijk proberen op te lossen en van hem WT leren.
Dus ‘put-up or shut-up’, wat anders zit er nu niet meer in (‘friend or foe’).
De beslissing hierover ligt alléén bij Rutten, aldus Emin Boztepe.

Toch nog een eigen opmerking:
Ik ken Emin Boztepe nu al meer dan 18 jaar; ik heb van hem geleerd en voor hem onderwezen. Ik kan uw stellingen, dat Emin als het ware sprookjesverhalen over ‘al te dodelijke WT-technieken’ verteld of zoiets onderwijst, niet bevestigen.
Zijn onderwijs is heel realistisch georiënteerd, ook al mocht hij misschien niet ‘everybody’s darling’ zijn, kan Emin's buitengewoone martial-art competentie niet worden ontkend, wie dat doet, heeft hem duidelijk nog niet meegemaakt.

Ik voor mijn persoon vind het spijtig en een tijdverspilling dat twee zulke martial-art toppers op deze manier ‘in contact’ moeten komen.

Anyway, mission accomplished!
What would it be? - We will see...Sifu Frank Schäfer, NWTO-Amsterdam
(In opdracht van
Sifu Emin Boztepe, AWTO-Los Angeles)NWTO-rechtzetting betreffende het Parool verslag d.d. 17-10-03 (editie Amsterdam, 17-10-03, pag. 2):

Geachte dames en heren van Het Parool, geachte lezers van hetzelfde dagblad.

In betrekking op uw verslag de dag
17-10-2003 (van Koen Guiking) betreffende de kung fu “meester” wens ik u en uw lezerschap het een en ander mee te delen. Dat u in deze bericht wel probeerde ook de andere kant van het verhaal enigszins te presenteren spreekt in der daad positief voor uw werkwijze. Maar in hetzelfde verslag staat dan ook dat de heer Wachtberger geenszins de Leung Ting richting vertegenwoordigd maar die van Wang Kiu; dus zoude in dat geval de juiste aanspreekpersoon de Nederlandse WingTsun Organisatie (NWTO) o.l.v. Sifu en Lady-Sifu Schäfer zijn.
De NWTO is sinds 1986 de enige erkende vertegenwoordiging van het Leung Ting-systeem in Nederland. De naam WingTsun (als ook de officiële afkorting WT) is een wettelijk beschermde naam en in ruim zeventig landen vertegenwoordigd. Andere schrijfvormen (WC, VT, etc.) zijn onbeschermd zodat iedereen die kan gebruiken. Soms wordt er inmiddels zelfs een eigen op lijkende schrijfvorm gekozen; maar alleen waar letterlijk ‘WingTsun’ opstaat zit ook daadwerkelijk het Leung Ting-systeem (WT) in! Na deze vooraf informatie nu een paar concrete punten:

1. De zogenoemde uitzonderlijke privé lessen van ggm Leung Ting waren niet meer of minder dan dat wat er standaard in onze hoofdbonden IWTA en EWTO aan de WT-instructeurs wordt onderwezen. De heer S.I. was een voormalige leerling van mij en in 1997 werd hij voor het eerst via de NWTO uitgesloten. Zijn tweede kans naam hij dan ook niet waar zodat hij uiteindelijk in 2002 nog een keer via de EWTO en IWTA voor hetzelfde gedragspatroon voorgoed werd uitgesloten. Binnen de WingTsun Leung Ting-stijl was hij trouwens nooit een erkende ‘meester’, nog in titel (Sifu), nog in gradatie (PG).


2. Gezien dat hij in 2002 definitief uitgesloten werd, is het vrijwel onlogisch dat hij ‘al twee jaar’ met zijn eigen organisatie bezig is. Dat ggm Leung Ting geen les aan Europeanen geeft is eveneens onwaar. Al in 1992 heb ik mijn eerste privé lessen van ggm Leung Ting in Hong Kong gehad, en ik was zeker niet de enige Europeaan met dat privilege.

3. Dat hij voor 41 lesuren 22 keer naar Hong Kong moest reizen spreekt dan niet echt voor zijn eigen economische vaardigheden. Het verhaal van zijn ‘beproeving’ (door hem laten wachten of gewoon niet op te komen dagen) slaat eveneens negens op, laat zeggen de dubieuze 40.000,- gulden ‘borgsom’ aan ene ‘mister Tiu’. Die paar lessen van de heer S.I. waren dan ook volgens ggm Leung Ting meer gericht op de basis dan op de hogere WT programma’s; waar blijft dan nog de tijd voor ‘al het andere’?

Dat mijn ex-leerling het complete wapenloze WT inclusief alle theorieën en filosofieën in rond 40 uren heeft geleerd is dus eerder een fantasie dan de realiteit. De heer A.F. werd al in 1982 van ggm Leung Ting uitgesloten omdat diegene zich destijds o.a. zelf promoveerde - en dat ggm Leung Ting geen contact meer met hem heeft, heeft dan ook weinig ermee te maken dat er misschien wat aan wapen lessen aan de heer S.I. werden doorgegeven.

Op onze site www.wingtsun.nl kan de lezer o.a. het hele verhaal in de EXTERNAL STATEMENT SECTION vinden, inclusief de officiële uitspraken hierover van erkende WT vakmensen zoals Prof. Kernspecht en Prof. Leung Ting.


4. Mogelijk dat de stijl van de heer S.I. binnen tien jaar ‘gecomplementeerd’ kan worden, maar in het Leung Ting-systeem is dat anders. Ikzelf geef al sinds 1982 les in WingTsun en ik kan ook met mijn officieel erkende zesde meestergraad niet beweren al alles te hebben geleerd resp. al alles onder de knie te hebben - en ik heb alleen al de afgelopen vijf jaar zelfs meer dan tien keer zo veel lessen kunnen volgen als de heer S.I.. Daarvoor is het authentieke WingTsun Leung Ting-systeem veel te complex – hetgeen voor mij juist de blijvende uitdaging vormt. Ook dat er slechts vier basis principes in WT bestaan om er naar te handelen is onjuist; ikzelf heb al meer dan honderdvijftig WingTsun motto’s en principes van ggm Prof. Leung Ting geleerd.

5. De bedragen betreffende zijn investeringen en leerlingengetallen kloppen dan weer voor geen meter, maar gezien dat hij zich de meester titel en -graden zelf heeft gegeven, is dan ook niet echt verbazend.

Indien de heer S.I. ook in de toekomst de naam van ggm Leung Ting voor zijn eigen openbare propaganda blijft misbruiken, kunnen zonder meer juridische stappen worden verwacht.

Ik hoop hiermede het een of ander te hebben rechtgezet.

Voor verdere vragen sta ik uiteraard graag ter beschikking en verblijft met vriendelijke groeten,Sifu Frank Schäfer, cheftrainer NWTO, Email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.L.S.
WT en de pers '96-'06
In de toekomst is een regelmatige samenwerking betreffende de NWTO met de 'Action Sports' gepland.
In de 'Action Sports'-editie Nr. 6, Jg. 2 staat een bericht met mooie kleurenfoto`s van de NWTO.
Op het titelblad is de WT-vechtster en -lerares Lady-Sifu Petra Schäfer in actie te zien.
In de editie Nr. 9, Jg. 2 van de 'Action Sports' staat een bericht van een NWTO-werkcollege o.l.v. Sifu Boztepe.
Ook de 'Fighting Spirit/Zendokan' Nr. 6, Jg. 7 heeft hiervan verslag gegeven en een interview geplaatst.
'SALTO-TV', 'MOKUM-TV' en journalisten uit verschillende landen waren er trouwens ook aanwezig.
Bovendien is grootmeester Leung Ting op het cover, het liefst 8 pagina's over WT, wat kan men meer verwachten?
Er zijn nu iedere maand ca. 10-12 paginas(!) in het Duitse blad 'Karate (Budo-)Journal' betreffende WT te vinden.
In de 'special edition 97' van 'Action Sports' is overigens weer iets in de 'highlights-rubriek' over WT te lezen.
De 'Fighting Spirit/Zendokan' Nr. 4, Jg. 6 heeft een fotoserie met Sifu Boztepe geplaatst (mesafweer).
Binnenkort verschijnt ook een bericht van de NWTO in het 'Karate (Budo-)Journal', net zoals in de 'WT-Welt' 19.
Op de titelbladen van het 'Karate (Budo-)Journal' Nr. 6, Jg. 22 en de 'Fighting Spirit/Zendokan' Nr. 3, Jg. 8 is trouwens de Duitse Sifu Heinrich Pfaff, 4e TG WT, te zien (hij demonstreerd een Wu Shu techniek).
In de augustus-editie Nr.4/97 van de 'Fighting Spirit/Zendokan' staat een verslag van Fred Royers betreffende WT.
Ook in de editie Nr.8/97 van de 'Action Sports' kan men weer iets over ons lezen.
In 1998 is evenals weer het een en ander over ons (NWTO) verschenen bijv. 'Budo-Karate' 6/98 en 'WTWelt' 20.
Op het (letterlijk laatste) titelblad van de 'Fighting Spirit/Zendokan' 3/98 is opnieuw grootmeester Leung Ting te zien, ook een foto-serie met hem (betreffende Anti-clinch) is daar aanwezig.
In de 'Kampfkunst International' 12/98 en de 'WT-Welt' 21 werd een uitgebreid verslag betreffende onze WT-activiteiten in Londen gegeven (iedere maand het liefts 18! pagina's over WT in deze fraaie blad!). De 'Kampfkunst International' wordt in 5 talen en in 38 landen wereldwijd uitgegeven, helaas (nog) niet in Nederland verkrijgbaar.
Vanaf 'Action Sports' nummer 24 zal weer regelmatig het een en ander van de NWTO in dit magazine te vinden zijn.
Op 31-05-1999 werd een reportage betreffende de 'Dutch Sumo Challenge Cup 1999' i.v.m. STUDIO NL uitgezonden; ook als interview-partner maakt onze 'Sumo-Bas' een goed figuur (bijzonders met zo'n mooie shirt ;^).
In juli'99 was de 'redactie JONG' van 'SkyHigh TV' voor opnames bij de NWTO-academie, uitz. okt.'99 op TV 2.
In de 'Kampfkunst International' 7/99 kan men trouwens een oud foto (uit 1981) met mij en GM René Latosa zien.
Alhoewel de algemene aandacht nu door het 'Bas Rutten-incident' weer extra aanstijgt, denk ik dat er lonendere themen betreffende WT te vinden zijn. Hoe dan ook, de bal is 'aan het rollen' en sneller dan op onze site zal men betrouwbare updates dit betreffende nauwelijks tegen kunnen komen.
(Ik en Lady-Sifu hopen dat Bas Rutten zich -blijvend- aan zijn woord gebonden voelt en er ook daadwerkelijk bij ons in Amsterdam langs komt; alhoewel de kansen hiervoor, indien het gevecht tussen hem en Sifu Emin dan echt tot stand komt, waarschijnlijk wat kleiner zullen worden - uiteraard niet wat ons betreft.)
Zelfs in het Duitse roddelblad 'Coupé' (10'99) hebben ze een (WTwapen)foto van mij en Lady-Sifu en een actiefoto geplaatst, afkomstig van onze site (niet dat ik er enigzins blij met deze publicatie ben, ik wist niet dat het hiervoor bestemd was, anders had ik er zeker geen gebruikstoestemming verleend).
Omdat de tekst gewoon primitief te noemen is en het (gelukkig) in het context van 'Rapid Arnis' gaat, denken wij over een rechtzetting na, alhoewel men er in dat geval misschien beter het 'doekje van vergeten' overheen kan gooien.
Eén keertje (en dan tenminste niet met de naam) in dat blad staan is in feite al meer dan genoeg...
In de 'WTWelt' 22 zoals in de 'Kampfkunst International' 10/99 staat een NWTO-Sumo update en op het titelblad van de 'WT International' 14 (KI 11/99) werd ik door grootmeester Leung Ting als het ware letterlijk 'betrapt'.
In de volgende editie van de 'KI/WTI' is dan geen foto met mij te zien, maar overigens wel met Lady-Sifu.
In de Action Sports 25, 26 en 28 staat het drie-delige ma concepten bericht, ook een lezersbrief en twee Sumo verslagen van mij zijn er te vinden; in editie 29 en 30 komt dan het twee-delige artikel betreffende de harde en zachte stijlen.
Voor het Nederlandse tv-programma 'Webspot' werden er op 10 maart in de A'damse WT-academie opnames gemaakt.
De 'KI' 04/00 geeft een verslag weer betreffende het afgelopen Afrika-Millennium event - met mooie foto's.
Alhoewel er teveel aan mediapresentie in 2000 was om hier even op te noemen, was er de meest speciale de grote bericht van de gezaghebbende Duitse FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) betreffende BlitzDefence (Ik ben er op een grote dubbelzijde te zien met de complete serie van de CK4-schop).
Met uitzondering van de EWTO en de IWTA bestaat er op het moment waarschijnlijk geen ander martial-art bond of school (anno 2001) over die wereldwijd zoveel werd/wordt bericht als de NWTO-Amsterdam.
(En het ziet er nog steeds niet echt na uit dat dit binnen kort sterk zal gaan veranderen...)
Door mijn eigen boekwerkzaamheden kon ik in de periode 2002 - 2004 niet meer zo veel artikelen verzorgen, maar ook in deze jaren werd er best wat over ons geschreven (KB Journal, KK Int. , WT-Welt, WT-Int., diverse dagbladen etc.);
niet alle maar wel de meest belangrijke (tekst) stukken zijn uiteraard inmiddels op onze site te vinden.
In 2005 had ik dan weer ietsje meer tijd over om ook weer wat WT artikelen voor diverse vakbladen te schrijven.
Ook was ik bezig met het structureren van mijn tweede en derde CM boek...
In 2006 heb ik dan ook wat specifieke artikelen geschreven voor het vakblad 'de Counsellor' en eveneens voor de EWTO.


- WThart wat wil je meer? -
'TCHAI-GIEHN!'

.
Frank Schäfer Sifu & Petra Schäfer Lady-Sifu
Cheftrainers en leiding NWTO