psychische hulp in een hip jasje


achmea health

(nr. 2 voorjaar 2005)

healthdesk (door monique lubbers)


Counselling is een kortdurende vorm van psycho-sociale hulpverlening.
Het is afkomstig uit Amerika en daar al (tientallen) jaren erg populair.

“Een counsellor wordt meestal benaderd bij vrij concrete problemen,” zegt counsellor Martine Clausen. “Dat kan lijden onder grote werkdruk, moeilijkheden hebben met het overlijden van een dierbare of met een scheiding. Een counsellor biedt structuur bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen en geeft de nodige feedback.

Eerst wordt het probleem in kaart gebracht: hoe is de situatie, wanneer doen de problemen zich voor en werken ze ook door op andere levensgebieden? Vervolgens komt aan de orde hoe je je op de probleemmomenten voelt en gedraagt, hoe anderen daarop reageren en wat je kunt doen om de situatie te veranderen.

Counselling is een praktische vorm van hulpverlening waarvan je op korte termijn resultaat kunt verwachten.
Soms zijn een paar sessies al genoeg.”

Op www.abvc.nl, de site van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
staan namen, adressen en telefoonnummers van (rijkserkende) counsellors.