Speciale Individuele Hulpverleningen


Buiten onze stabiele driepoot bieden wij binnen het SCD-netwerk ook een aantal externe trainingen met gespecialiseerde ervaringsdeskundigen aan, thema's o.a.:

o.l.v. NWTO/SCD/gastdocenten:

* WT - het WingTsun LeungTing KungFu-systeem
* Coremunicatieve ontdekkingsreizen
* Agressiedrift - over emoties en cognities
* De werking van de hersenen in een confrontatie
* De intra- en interactieve afstemmingsproblemen
* Werkzame conflictinterventies voor de praktijk
* Coaching, Mediation en Counselling in actie
* Zichzelf als veilig en weerbaar ervaren
* Jezelf (weer) compleet en gezond voelen
* De bevrijding van angst, fobie en trauma

Of het nu om het algemene werkklimaat gaat, of om een specifieke statistiek in verband met de 'personele afwezigheid' (absenteïsme), een dringende conflictbemiddeling of er bepaalde productiviteitsverhogingen worden beoogt, het streven van de SCD gaat in wezen ernaar om te helpen, zelf individuele concepten te leren ontwikkelen en met elkaar nieuwe - passende - wegen op te sporen en te realiseren.

Maakt u gewoon een keertje - uiteraard vrijblijvend - contact met ons, misschien dat wij samen kunnen ontdekken, wat u nog alles voor uzelf kunt doen.

Buiten de al bestaande SCD-modules is er ook een service 'op maat' met de volgende drie COREMUNICATION-disciplines:

* C O A C H I N G
* M E D I A T I N G
* C O U N S E L L I N G

Bovendien gebruiken we er eveneens voor een zorgverlening 'op maat' de volgende drie COREMUNICATION-submodules:

* EMDR, RDI & EFT
* RET, TA & NLP
* Wu-Wei, Tsung-Yung & Te-Tao-Ching

Het gaat bij de SCD minder om het winnen van kracht, als daarom, dat er niets van de bij u reeds aanwezige kracht verloren gaat.
Wij wensen noch uw tijd, noch onze energie te gaan verspillen; daarom is onze doel, de stage volledig op uw behoeften te laten baseren.

Het SCD-training is een welkom aanvulling op een persoonlijke ontdekkingsreis om jezelf als zelfbewust, compleet en gezond te ervaren.

Het CoreMunication-concept is effectief, natuurlijk en efficiënt. Het is bovendien op zo goed als alle vlakten van interpersonele interactie reëel inzetbaar.