Redeneringen?Modern?Effectief?Natuurlijk?Concreet?EWTO/NWTO-taken?


WAAROM WingTsun?

Het dagelijkse leven - jungle van gevaar? Waarschijnlijk niet. Maar stel dat:
In de bus perst zich iemand naast u en u hebt geen plaats meer over. Hoe reageren? Weggaan of bezwaar maken?
Voor uw stamcafé staat sinds kort een groep ongure personen, die alleen een ding van plan zijn: Gasten lastig vallen.
Van kroeg veranderen of zich met die types bemoeien?

Gevaarlijk zijn deze situaties misschien niet, maar ze zijn beslist ook niet prettig. Kort en bondig:
De een of ander belemmert u in uw vrijheid, en u beslist zelf hoe u met deze situatie moet omgaan.
Vaak zwijgt u omdat u geen narigheid wilt hebben - en daarbij ergert u zich mateloos en verziekt uw leven.
En dan zijn er nog werkelijk gevaarlijke situaties zoals overvallen of knokpartijen.
Bij vrouwen is er ook nog de gerechtvaardigde angst van een seksuele bedreiging.

WingTsun - of kort WT - begint daar, waar u zich in uw persoonlijke leven beperkt voelt en niet meer kunt doen wat u eigenlijk wilt. Met WingTsun leert u, zich te kunnen verweren en zichzelf te kunnen handhaven.


WingTsun BELEVEN

WingTsun is moderner als nooit tevoren.
Tijdens een intensieve weg ontdekt u uw mogelijkheden en maakt u zich gereed om ook op gevaarlijke situaties goed voorbereid te zijn. WT is de basis voor uw verdere ontwikkeling, die u zelf-bewust bepaalt.

WT geeft plezier. WT maakt fit en is gezond. WT is een uitdaging.
WingTsun wordt in gemengde groepen en steeds meer ook in speciale vrouwencursussen geleerd.
Beleef WT in een vrijblijvende introductie. En neem aan een gratis proefles deel!

ZELF ZEKER ZIJN

WingTsun gaat uit van de aanwezige mogelijkheden van de leerlingen.
Niet spierkracht en conditie zijn de eisen voor het WingTsun Leung Ting systeem, maar de bereidheid, zich met zijn eigen lichaam bezig te houden, zijn krachten te leren kennen en te benutten.

Het leren van een gecoördineerde en gezonde bewegingsgedrag, evenals een verscherpte waarneming, staan naast effectiviteit centraal in de training. Wie WingTsun leert, ontwikkelt een nieuw lichaamsbegrip en een nieuw zelfbewustzijn.
Door middel van intensief WT-training verkrijgen de leerlingen meer zekerheid, ze worden zich van zichzelf en hun bestaande mogelijkheden bewust.


WingTsun SCHAAKSPEL VOOR LICHAAM EN GEEST

Dit 'hernieuwde' zelfbewustzijn en het lichamelijke bij-zich-zijn leidt naar een nieuw levensgevoel. Persoonlijke beperkingen spelen in het alledaagse leven geen beduidende rol meer. Het leven is veelzijdiger en levendiger.

WTers verlaten de "slachtofferrol" en komen daardoor minder vaak in gevaarlijke situaties.
En als het toch zover komt, beschikken ze over een effectieve, wapenloze techniek. WingTsun is consequente zelfverdediging.

WingTsun neemt de kracht van de tegenstander op, zet ze in de eigen kracht om, versterkt ze en richt ze doelgericht tegen de aanvaller.
Deze afloop lijkt sterk op schaken. De schaakspeler is een met zijn stukken en kent intuïtief zijn volgende zet, omdat hij het handelen van zijn tegenstander al van tevoren heeft doorzien.
Zo ook de WTers: In actie zetten zij hun reflexen onmiddellijk in.


VRIJHEID DOOR MIDDEL VAN ZELF-VERDEDIGING

De NWTO biedt realistische zelfverdediging in zijn meest doeltreffende vorm, voor jong en oud - met of zonder wapens.
WingTsun bevordert de eigen krachten en verhoogt de zintuigelijke capaciteiten. Want wie zijn mogelijkheden kent, kan ze ook zelfbewust benutten. Wie WingTsun leert, leert zichzelf kennen.
WT valt niet aan, maar is slechts in de verdediging agressief (contra offensief). WT is een techniek van innerlijk groei en de optimale weg voor een ontspannen, vrij en gezond leven.


WingTsun IN DE TREND SINDS MEER DAN 250 JAAR

WT is persoonlijke ontwikkeling: WingTsun leerlingen trainen in groepen, maar met individuele aandacht. De bekwaamheden van het individu worden bevorderd en uitgebreid.
WT is vrij van geweld: WT-leraren zijn tegen iedere vorm van geweld. WT is pure zelfverdediging.
WT is plezierig: WT-leraren geven hun kennis in een ongedwongen en ontspannen atmosfeer aan hun leerlingen door.

WT is intensief en veelzijdig: De verdedigingsbekwaamheid is door middel van geconcentreerd en regelmatig training aan te leren.
Centraal staat een uniek en facettenrijke techniek, die alleen door geconcentreerd beoefenen en bewust inzet aangeleerd kan worden. Vloeiende bewegingen en plotselinge snelheid gaan in een systematisch en gecoördineerde bewegingsafloop over: Ze versmelten als het ware in een nieuwe en krachtvolle eenheid.

De systematische training van WingTsun verhoogt de lichamelijke en geestelijke flexibiliteit en bevordert het waarnemingsvermogen. De weg daarheen wordt aangevuld met speciale ontspannings- en concentratietechnieken, evenals specifieke bewegingen en ademoefeningen (Chi-Kung) die het lichaam weer 'bijtanken'.


LEGENDE EN TAOÏSME

WingTsun is een oude Chinese vechtkunst. Ze werd circa 250 jaar geleden door een vrouw ontwikkelt en naar haar eerste leerling genoemd: Haar naam, WingTsun, betekend 'prachtige lente'.
Het doel was, burgers, die in oorlogstijden -toen en ook vandaag- als het ware als 'vogelvrij' verklaard waren, over een uiterst effectieve verdedigingsmogelijkheid te laten beschikken.

WT staat in de traditie van de Taoïsme: ('Tao' is de Chinese filosofie de 'weg'). Het kenmerkt de voortdurende beweging, het groeien, bloeien en vergaan. Om de vereniging met de Tao te bereiken, moet de mens zoals de Tao zelf zijn: Spontaan en open, eenvoudig een buigzaam; niet sterk en hard, niet hoog en aanmatigend.

Verdediging door middel van WingTsun is als een rivier, die in de zee stroomt en daarin opgaat. Komt hij een rots tegen, dan laat hij zich er niet door tegenhouden. Ondanks alle obstakels wordt het doel bereikt.

Beleef WingTsun in een vrijblijvende introductie en neem aan een gratis proefles deel!


"Reële zelf-verdediging moet effectief, natuurlijk en concreet zijn!"

Zich werkelijk zelf te kunnen verdedigen betekent, nooit te hoeven vertrouwen op matiging of inzicht van een agressor, maar dat in iedere situatie een aanvaller buiten gevecht kan worden gesteld.

Lichamelijke kracht of artistieke behendigheid mogen hierbij geen beduidende rol spelen - juist niet-atleten en het zogenaamde ‘zwakke geslacht’ zijn in onze ‘hoog geciviliseerde’ samenleving het dagelijks doelwit van overvallen en bedreigingen.

Natuurlijke lichamelijke aanleg en instinctieve reacties heeft iedereen en als men geen ernstige handicap heeft, kunnen deze door regelmatige WT-training verder ontwikkeld worden.

Dit hoeft niet de wedergeboorte van een 'krijgers-kaste' betekenen, die door haar paranoïde gedrag meer problemen levert in plaats van oplost!

Beter gezegd: er ontstaat door een opnieuw ontwikkelen van het zelf-bewustzijn en een lichame-lijk gezond gevoel bij WT-leerlingen al na een korte trainingstijd een zichtbare ontspannen rust.

Iedere situatie waar het er om gaat zich tegen een lichamelijke agressie te verdedigen is een gevecht. WT is vechtkunst, met een soevereine houding die in iedere situatie het eigen lichaam voor aanvallers ‘onaantastbaar’ kan maken.

Vaak is het niet meer mogelijk eenvoudig weg te lopen. Een hachelijke situatie met overdreven imponeer gedrag uit de weg te gaan is ook niet voor iedereen de oplossing.

Dan helpt alleen nog het vermogen, de aanvaller vast-beraden tegemoet te treden en het verdere gebeuren in de meest letterlijke zin 'in de hand te houden'.

Effectief!

Gevorderde WT-leerlingen worden binnen een fractie van een seconde een nachtmerrie voor iedere aanvaller:

In plaats van achteruit te gaan ‘kleven’ ze zonder overleg aan hun tegenstander, laten hem door gelijktijdige aanvallen op verschillende niveaus geen tijd en ruimte om zijn aanval te organiseren en brengen hem zo in een hulpeloze, wanhopige verdedigingspositie.

Om een aanvaller daadwerkelijk onder controle te krijgen, is in een noodsituatie meer nodig dan een oppervlakkige inzet!

WT-leerlingen kunnen door intensieve training de aanvalsenergie door middel van gecontroleerd meegeven ‘lenen’.
De aangegrepen lichaamsdelen worden op deze manier ‘opgeladen' en de aanvalsenergie wordt bijna zonder eigen moeite, in volle kracht aan de tegenstander terug gegeven.

Hierbij leert WT, de kracht van de tegenstander te benutten en in het voordeel van zichzelf te gebruiken.


Op het eerste gezicht een fantastische voorstelling, die als men het principe van de WT-vechtkunst nader bekijkt de enige doeltreffende methode voor lichamelijk zwakkeren is.

Een ongelofelijke verrijking van het individuele bewegings- en zintuiglijk potentieel is het resultaat. Een concrete winst door WT-training op weg naar een grotere zelf-verzekerdheid.

Effectieve zelf-verdediging mag dus in principe niet veel te maken hebben met het zich in kracht en behendigheid meten.

Toch biedt WT zelfs voor ervaren vechtsport beoefenaars genoeg verrassingen en concrete verrijkingen in hun vechtstijl - ook voor de sportieve wedstrijd.

Het moet voor alle lichaamsdelen mogelijk zijn, storende hindernissen direct ‘ter plaatse’ het hoofd te kunnen bieden, zonder dat van te voren in het centrale hersensysteem grote berekeningsoperaties plaats moeten vinden.

Deze ‘tactiele’ (tot de tastzin behorende) reflexen zijn de eigenlijke, namelijk de gevoelsmatige basis om op het juiste moment mee te geven, te reageren of om vast-beraden tot de tegenaanval over te gaan.


Is WingTsun iets nieuws?

WT komt uit China. Daar werd de traditie van de wapenloze vechtkunst niet zoals in Europa kort na de ontdekking van het buskruit vergeten.

De Chinezen behielden oog voor het voor de gezondheid belangrijke nut van de ingeslepen bewegingsoefeningen en de praktijk-georiënteerde filosofie van het vechten. Ze bewaarden deze kunst en gaven het tot op de huidige generatie door.

WT is voor ons relatief nieuw, omdat het tot een paar jaar geleden alleen voor Chinezen was voorbehouden. Omdat de lichamelijk sterkere volken de Chinezen altijd als agressor of bezetter ondervonden, mocht de levensbelangrijke kennis niet zo eenvoudig worden prijsgegeven.

WT werd ca. 250 jaar geleden door vrouwen uit de traditionele krijgskunsten tot een individueel zelf-verdedigingsysteem ontwikkeld. China was in die tijd in permanente oorlogstoestand. Daardoor kwamen vrouwen vaak in een vogelvrij verklaarde situatie, speciaal als zij op de vlucht waren zonder hun mannelijke beschermers en familieleden.

Een van deze vrouwen heette ‘WING TSUN’ (wat eigenlijk ‘prachtige lente’ betekend). Naar haar werd deze voor het overleven belangrijke vechtkunst genoemd. Sindsdien werd WT eigenlijk alleen binnen de families en clans doorgegeven.

De in 1972 gestorven grootmeester YIP MAN was de laatste WingTsun-leraar die uitsluitend Chinese leerlingen les gaf.

Tegenwoordig leren wereldwijd tienduizenden leden in meer dan 50 landen in WT-scholen dit van YIP MAN`S laatste meester-leerling LEUNG TING geactualiseerde vechtkunstsysteem.

De nachtmerrie voor iedere aanvaller: In plaats van verlamt van schrik te zijn, verandert de rol van het ’slachtoffer’ en zonder te aarzelen gaat hij/zij over tot een vastberaden tegenaanval.

Daarbij wordt de kleinste zwakke plek gezocht en consequent gebruikt om energiek en gelijktijdig aanvallend de gevoelige doelen van de aanvaller te benutten.

Natuurlijk!

Niet kunstmatige en artistieke lichamelijke kunsten, maar soevereine omgang met de eigen natuurlijke aanleg en ‘Feeling’ voor de zwakke punten van een aanvaller zijn de basis voor reële zelf-verzekerdheid.

Oefenen en nogmaals oefenen onder de vakkundige en geëngageerde leiding schept uiteindelijk een ontspannen en rustige zelf-verzekerdheid in alle situaties.

De energie van de aanvaller is voor een geoefende WT`er hartelijk welkom. Zich met deze aanvullende energie ‘op te laten laden’ en het als versterking van de eigen kracht bijna 'onverbruikt' terug te geven is een van de centrale ‘krijgslisten’ van het WingTsun-systeem.


Is WT actueel?

Ook in een 'hoog geciviliseerde maatschappij' kan een vechtkunst zoals WT als vrijetijdsactiviteit voor ‘normale burgers’ in grote mate een toename van levenskwaliteit betekenen.

De nieuwe zelf-verzekerdheid, die het oude gevoel van machteloosheid en berusting vervangt, wordt nog aangevuld door middel van het zeer concrete gezondheidsaspect door de uitgevijlde bewegingsoefeningen van het traditionele WingTsun.
Voor alle belangengemeenschappen en ook officiële instituties en instellingen, die zich serieus met het thema 'realistische zelf-verdediging' willen bezig houden, hebben wij speciale aanbiedingen ontwikkeld.


Is WT goed voor de gezondheid?

Al in het oude China werd eeuwen lang zeer veel belangrijke kennis over de samenhang tussen regelmatige lichamelijke beweging en het functioneren van inwendige organen en het zintuiglijk aangescherpt waarnemingsvermogen gebundeld.

Generaties van geneeskundigen hebben deze complexe kennis op basis van volksgebruiken en algemeen bekende oefeningen tot ‘gezondhouding’ voor iedereen ontwikkeld.

Juist de vechtkunsten hebben altijd een vitale en intensieve interesse gehad in qua vorm eenvoudige gecultiveerde bewegingen, die alle lichamelijke en geestelijke aanleg van de mensen verzorgt en bevordert.
Het is geen toeval, dat ook de tegenwoordige neurofysiologie koortsachtig aan oefenprogramma`s werkt, die het braak liggen of zelfs een vergroeiing van belangrijke hersendelen bij geciviliseerde mensen verhindert of repareert.

Want door bewegingsarmoede en de eenzijdigheid in het beroeps- en vrijetijdsleven worden wij tegenwoordig steeds meer beroofd van onze natuurlijke bewegingen en zintuiglijke vermogens.

WT houdt in, het aanwennen van al deze capaciteiten. Het hele lichaam, dat in geval van nood voor de aanvaller niet beheersbaar mag zijn, wordt systematisch door alle zintuigen gecontroleerd. De souplesse van de naar buiten georiënteerde bewegingshandeling moet zonder omweg van een ‘denkbesluit’ zonder enige belemmering ter plaatse gebruikt worden.

Concreet!

De hiervoor noodzakelijke ‘tactiele’ reflexen omvattend te cultiveren, betekent ook, dat hersenfuncties weer meespelen die jammer genoeg ook bij jongere mensen vaak al in winterslaap zijn.

Naast de noodzakelijke concrete en realistische vechtoefeningen hebben wij in het WT, als enige vechtkunst, speciale oefenvormen voor dit reflexrepertoire op het programma staan.

Maar ook individuele oefenvormen, zogenaamd voor ‘huisgebruik’ zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse fitness- en gezondheidsverzorging:
Zoals bij het traditionele ‘raadselachtige’ schaduwboxen van de Chinezen verzekeren wij ons, zo vaak het in het leven van alledag mogelijk is, door op een spelende manier de fundamentele basisfuncties van onze bewegingshandelingen, onze ademhaling en onze waarneming te oefenen.

Wat zo nuchter en praktisch omgezet en ervaren kan worden is voor meer spiritualistisch aangelegde mensen te verglijken met het niveau van de meditatie.

De vormen van het basis repertoire waarin alle natuurlijke bewegingsvormen voor een gevecht geleerd worden, dienen volgens oeroude inzichten van de traditionele Chinese geneeskunde evenzeer de instandhouding van de gezondheid.

Passend bij de verschillende voorwaarden en levensinstelling van de WT-leerling is ook de WT-lesmethode geen ‘schoen’ die iedereen past. In plaats van militaristisch massa-onderwijs volgen wij daarom het principe van het fragmentarisch individuele leren in een kleine groep.

Iedereen oefent volgens zijn/haar opleidings-niveau met medeleerlingen van hetzelfde niveau.

Wij roepen ook geen typische sportvereniging met penningmeester en feestcommissie in het leven, maar leren en trainen volgens het traditionele Chinese voorbeeld in een moderne ‘familie’ structuur van kennis en kunnen.

Maar traditioneel betekend voor ons nooit stilstand of een terug in het verleden! Permanent ontwikkelen van onderwijsmethode en techniek garanderen steeds een moderne status van onze kunst als "STATE OF THE ART".


Internationale WT-support!

Deze status wordt hier in Europa van een internationaal overkoepelend verband, de 'EWTO' met een internationale vechtkunstacademie als hoofdvestiging bewaakt.

De Europese chef-trainer, KEITH R. KERNSPECHT heeft het WingTsun-systeem ruim vijfentwintig jaar geleden naar Europa gebracht en al verschillende generaties hoog gekwalificeerde vechtkunst-leraren persoonlijk opgeleid.

De leraren/leraressen studeren meestal aan de vechtkunstacademie op Schloß Langenzell en doen hun examen bij Dai-Sifu Kernspecht.

Maar ook alle andere niveaus hebben de gelegenheid naast de regionale WT-school ook les te nemen of examen te doen op Schloß Langenzell. Naast de Europese activiteiten vinden ook in Nederlandse steden een paar maal per jaar werkcolleges met Sifu Frank Schäfer en Lady-Sifu Petra Schäfer plaats.

Er worden af en toe zelfs werkcolleges met gasten zoals Dai-Sifu Kernspecht (en met grootmeester Leung Ting, het wereldwijde ‘opperhoofd’ van alle WT-scholen en leider van het wereldwijde overkoepelende verband IWT(MA)A in Hongkong) voor Nederland georganiseerd.

Voor alle leerling-niveaus is dit de beste gelegenheid uit eerste hand de nieuwste stand van de technieken te leren en examens voor het hoogste comité af te kunnen leggen.


Wat zijn de taken van de EWTO/NWTO?

Terwijl de leiders van de regionale scholen deze absoluut zelf-standig en onafhankelijk volgens hun individuele voorstellingen leiden, neemt de EWTO respectievelijk NWTO dus een functie van ‘APK’ voor vechtkunstkwaliteit in, steeds ernaar strevend, de lessen in de scholen technisch op hetzelfde goede niveau te houden.

Zo kan iedere leerling als hij/zij verhuist aan iedere school in Europa op zijn/haar niveau zonder aanpassingsproblemen de training weer opnemen.

Deze professionele standaard van een vechtkunst als moderne vrijetijdsactiviteit en 'lifestyle' is wereldwijd uniek.

De kwalificatie tot WT-leraar of lerares krijgt men niet per 'ridderslag' in de een of andere kroeg.

Eerst begint een omvattende vakstudie bijvoorbeeld aan de vechtkunstacademie op Schloß Langenzell met een hoog gestandaardiseerd opleidings- en examenprogramma.

Dit kan soms ook onder directe leiding van grootmeester Leung Ting, het 'opperhoofd' van de Hongkongse wereld-overkoepelende organisatie IWT(MA)A en de Europese chef-trainer van de EWTO, Dai-Sifu Keith R. Kernspecht, gebeuren.

In Amsterdam kunnen nu eveneens de hoog gestandaardiseerde WT-beroepsopleidingen worden gevolgd, deze vinden onder leiding van Sifu Frank Schäfer, chef-trainer van de NWTO plaats.

Het NWTO lidmaatschap bevoegd trouwens ook tot het deelnemen aan de wereldwijd plaats vindende WingTsun activiteiten zoals bijv. EWTO werkcolleges en IWTA evenementen.

Men dient hiervoor echter wel de geldige NWTO-pas - aantoonbaar door middel van de actuele jaarsticker - mee te nemen.

Met een leerboek in een gevechtsituatie de gevoelsmatige omgang met het lichaam te leren is onmogelijk. Net zo min kan met nog zo veel woorden niet worden beschreven hoe WT-leerlingen zulke absoluut nieuwe ervaringen beleven. Geduldig oefenen onder de waakzame leiding van een ervaren WT-trainer geven snel een concreet beeld van wat te bereiken is. Een eerste indruk van WT wordt kosteloos en persoonlijk gegeven door iedere WT-school.